Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Streda, 8. júla 2015 - Štrasburg

13. Výročná správa o ľudských právach vo svete v roku 2014 (rozprava)
Doslovný zápis

Vyhlásenie podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku : Výročná správa o ľudských právach vo svete v roku 2014 (2015/2761(RSP))

Johannes Hahn (člen Komisie) vystúpil s vyhlásením v mene podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku.

Vystúpili títo poslanci: Cristian Dan Preda v mene skupiny PPE, Elena Valenciano v mene skupiny S&D, Mark Demesmaeker v mene skupiny ECR, Ivo Vajgl v mene skupiny ALDE, Marie-Christine Vergiat v mene skupiny GUE/NGL a Barbara Lochbihler v mene skupiny Verts/ALE.

PREDSEDNÍCTVO: Ulrike LUNACEK
podpredsedníčka

Vystúpili títo poslanci: Soraya Post, Anna Elżbieta Fotyga, Ilhan Kyuchyuk, Josef Weidenholzer a Beatrix von Storch.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Stanislav Polčák, Ivan Jakovčić, Notis Marias, Jonathan Arnott a Csaba Sógor.

V rozprave vystúpil Johannes Hahn.

Rozprava sa skončila.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia