Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 8 juli 2015 - Strasbourg

13. Årsrapport om de mänskliga rättigheterna i världen 2014 (debatt)
CRE

Uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik: Årsrapport om de mänskliga rättigheterna i världen 2014 (2015/2761(RSP))

Johannes Hahn (ledamot av kommissionen) gjorde ett uttalande för vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik.

Talare: Cristian Dan Preda för PPE-gruppen, Elena Valenciano för S&D-gruppen, Mark Demesmaeker för ECR-gruppen, Ivo Vajgl för ALDE-gruppen, Marie-Christine Vergiat för GUE/NGL-gruppen, och Barbara Lochbihler för Verts/ALE-gruppen.

ORDFÖRANDESKAP: Ulrike LUNACEK
Vice talman

Talare: Soraya Post, Anna Elżbieta Fotyga, Ilhan Kyuchyuk, Josef Weidenholzer och Beatrix von Storch.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Stanislav Polčák, Ivan Jakovčić, Notis Marias, Jonathan Arnott och Csaba Sógor.

Talare: Johannes Hahn.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy