Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2015/2002(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0194/2015

Внесени текстове :

A8-0194/2015

Разисквания :

PV 08/07/2015 - 16
CRE 08/07/2015 - 16

Гласувания :

PV 09/07/2015 - 12.8
CRE 09/07/2015 - 12.8
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2015)0272

Протокол
Сряда, 8 юли 2015 г. - Страсбург

16. Преглед на европейската политика за съседство (разискване)
Пълни стенографски протоколи

Доклад относно прегледа на европейската политика за съседство [2015/2002(INI)] - Комисия по външни работи. Докладчик: Eduard Kukan (A8-0194/2015)

Eduard Kukan представи доклада.

Изказа се Johannes Hahn (член на Комисията).

Изказаха се: Cristian Dan Preda, от името на групата PPE, Andi Cristea, от името на групата S&D, Marek Jurek, от името на групата ECR, Petras Auštrevičius, от името на групата ALDE, Helmut Scholz, от името на групата GUE/NGL, Tamás Meszerics, от името на групата Verts/ALE, James Carver, от името на групата EFDD, Andrej Plenković, Richard Howitt, Tomasz Piotr Poręba, Javier Couso Permuy, Ernest Urtasun, Francisco José Millán Mon, Kati Piri, Ангел Джамбазки, Inês Cristina Zuber, Bronis Ropė, David McAllister, Andrejs Mamikins, László Tőkés, Tibor Szanyi, Alojz Peterle, Michał Boni и Андрей Ковачев, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Andrejs Mamikins.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Ruža Tomašić, Ivan Jakovčić и Notis Marias.

Изказаха се: Johannes Hahn и Eduard Kukan.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 12.8 от протокола от 9.7.2015 г.

Правна информация - Политика за поверителност