Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2015/2002(INI)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0194/2015

Ingediende teksten :

A8-0194/2015

Debatten :

PV 08/07/2015 - 16
CRE 08/07/2015 - 16

Stemmingen :

PV 09/07/2015 - 12.8
CRE 09/07/2015 - 12.8
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2015)0272

Notulen
Woensdag 8 juli 2015 - Straatsburg

16. Toetsing van het Europees nabuurschapsbeleid (debat)
Volledige verslagen

Verslag over de herziening van het Europees nabuurschapsbeleid [2015/2002(INI)] - Commissie buitenlandse zaken. Rapporteur: Eduard Kukan (A8-0194/2015)

Eduard Kukan leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Johannes Hahn (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Cristian Dan Preda, namens de PPE-Fractie, Andi Cristea, namens de S&D-Fractie, Marek Jurek, namens de ECR-Fractie, Petras Auštrevičius, namens de ALDE-Fractie, Helmut Scholz, namens de GUE/NGL-Fractie, Tamás Meszerics, namens de Verts/ALE-Fractie, James Carver, namens de EFDD-Fractie, Andrej Plenković, Richard Howitt, Tomasz Piotr Poręba, Javier Couso Permuy, Ernest Urtasun, Francisco José Millán Mon, Kati Piri, Angel Dzhambazki, Inês Cristina Zuber, Bronis Ropė, David McAllister, Andrejs Mamikins, László Tőkés, Tibor Szanyi, Alojz Peterle, Michał Boni en Andrey Kovatchev, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Andrejs Mamikins.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Ruža Tomašić, Ivan Jakovčić en Notis Marias.

Het woord wordt gevoerd door Johannes Hahn en Eduard Kukan.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 12.8 van de notulen van 9.7.2015.

Juridische mededeling - Privacybeleid