Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2015/2002(INI)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0194/2015

Predkladané texty :

A8-0194/2015

Rozpravy :

PV 08/07/2015 - 16
CRE 08/07/2015 - 16

Hlasovanie :

PV 09/07/2015 - 12.8
CRE 09/07/2015 - 12.8
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2015)0272

Zápisnica
Streda, 8. júla 2015 - Štrasburg

16. Revízia európskej susedskej politiky (rozprava)
Doslovný zápis

Správa o revízii európskej susedskej politiky [2015/2002(INI)] - Výbor pre zahraničné veci. Spravodajca: Eduard Kukan (A8-0194/2015)

Eduard Kukan uviedol správu.

V rozprave vystúpil Johannes Hahn (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Cristian Dan Preda v mene skupiny PPE, Andi Cristea v mene skupiny S&D, Marek Jurek v mene skupiny ECR, Petras Auštrevičius v mene skupiny ALDE, Helmut Scholz v mene skupiny GUE/NGL, Tamás Meszerics v mene skupiny Verts/ALE, James Carver v mene skupiny EFDD, Andrej Plenković, Richard Howitt, Tomasz Piotr Poręba, Javier Couso Permuy, Ernest Urtasun, Francisco José Millán Mon, Kati Piri, Angel Dzhambazki, Inês Cristina Zuber, Bronis Ropė, David McAllister, Andrejs Mamikins, László Tőkés, Tibor Szanyi, Alojz Peterle, Michał Boni a Andrey Kovatchev, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Andrejs Mamikins.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Ruža Tomašić, Ivan Jakovčić a Notis Marias.

V rozprave vystúpili: Johannes Hahn a Eduard Kukan.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 12.8 zápisnice zo dňa 9.7.2015.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia