Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Сряда, 8 юли 2015 г. - Страсбург

17. Трансфер на бюджетни кредити

В съответствие с член 25 от Финансовия регламент, комисията по бюджети реши да одобри проекта, пресдставен от Европейския надзорен орган по защита на данните относно трансфера на бюджетни кредити 1/2015.

В съответствие с член 27, параграф 3 от Финансовия регламент, комисията по бюджети реши да одобри трансфера на бюджетни кредити на Европейската комисия DEC 15/2015, DEC 18/2015 и DEC 19/2015.

В съответствие с член 27, параграф 4 от Финансовия регламент, Съветът на Европейския съюз уведоми бюджетния орган за одобрението на трансфера на бюджетни кредити DEC 18/2015 - Раздел III – Комисия.

В съответствие с член 27, параграф 4 от Финансовия регламент, Съветът на Европейския съюз уведоми бюджетния орган за одобрението на трансфера на бюджетни кредити DEC 14/2015 - Раздел III – Комисия.

Правна информация - Политика за поверителност