Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Woensdag 8 juli 2015 - Straatsburg

17. Kredietoverschrijvingen

Overeenkomstig artikel 25 van het Financieel Reglement heeft de Begrotingscommissie besloten het voorstel tot kredietoverschrijving 1/2015 van de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming goed te keuren.

Overeenkomstig artikel 27, lid 3, van het Financieel Reglement heeft de Begrotingscommissie besloten kredietoverschrijvingen DEC 15/2015, DEC 18/2015 en DEC 19/2015 van de Europese Commissie goed te keuren.

Overeenkomstig artikel 27, lid 4, van het Financieel Reglement heeft de Raad van de Europese Unie de begrotingsautoriteit in kennis gesteld van de goedkeuring van kredietoverschrijving DEC 18/2015 - Afdeling III – Commissie.

Overeenkomstig artikel 27, lid 4, van het Financieel Reglement heeft de Raad van de Europese Unie de begrotingsautoriteit in kennis gesteld van de goedkeuring van kredietoverschrijving DEC 14/2015 - Afdeling III – Commissie.

Juridische mededeling - Privacybeleid