Назад 
 Напред 
ПротоколГласуванияПоименни гласуванияПриети текстовеПълни стенографски протоколи
Протокол
Сряда, 8 юли 2015 г. - Страсбург
 1.Откриване на заседанието
 2.Програма на дейностите на люксембургското председателство (разискване)
 3.Заключения от заседанието на Европейския съвет (25-26 юни 2015 г.) и от срещата на високо равнище на ЕС (7 юли 2015 г.) и настоящото положение в Гърция (разискване)
 4.Време за гласуване
  
4.1.Преговорите за трансатлантическо партньорство в областта на търговията и инвестициите (гласуване)
  
4.2.Споразумение за стабилизиране и асоцииране с Бившата югославска република Македония (протокол с оглед на присъединяването на Хърватия към ЕС) *** (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
4.3.Споразумение за стабилизиране и асоцииране със Сърбия (протокол с оглед на присъединяването на Хърватия към ЕС) *** (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
4.4.Научно и технологично сътрудничество с Индия: подновяване на споразумението *** (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
4.5.Научно-техническо сътрудничество с Фарьорските острови: „Хоризонт 2020“ *** (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
4.6.Дългосрочната ангажираност на акционерите и декларацията за корпоративното управление ***I (гласуване)
  
4.7.Резерв за стабилност на пазара към Схемата на ЕС за търговия с емисии на парникови газове ***I (гласуване)
  
4.8.Морски лица ***I (гласуване)
  
4.9.Споразумение за научно и технологично сътрудничество с Швейцария: „Хоризонт 2020“ и дейностите на ITER *** (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
4.10.Насоки за политиката на държавите членки в областта на заетостта * (гласуване)
  
4.11.Мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията: заявление EGF/2015/001 FI/Broadcom (гласуване)
  
4.12.Бюджет за 2016 г. - Мандат за тристранната среща (гласуване)
  
4.13.Инициатива за зелена заетост (гласуване)
  
4.14.Избягването и укриването на данъци като предизвикателства в развиващите се страни (гласуване)
 5.Обяснениe на вот
 6.Поправки на вот и намерения за гласуване
 7.Одобряване на протокола от предишното заседание
 8.Делегирани актове (член 105, параграф 6 от Правилника за дейността)
 9.Неотдавнашни терористични нападения (разискване)
 10.Подкрепа на ЕС за Тунис (разискване)
 11.Бъдещите отношения между ЕС и Куба (разискване)
 12.Положението в Йемен (разискване)
 13.Годишен доклад за 2014 г. относно правата на човека по света (разискване)
 14.Ролята на ЕС в мирния процес в Близкия Изток (разискване)
 15.Предизвикателства, свързани със сигурността в региона на Близкия изток и Северна Африка, и перспективи за политическа стабилност (разискване)
 16.Преглед на европейската политика за съседство (разискване)
 17.Трансфер на бюджетни кредити
 18.Дневен ред на следващото заседание
 19.Закриване на заседанието
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК
Протокол (175 kb) Присъствен списък (65 kb)    Резултати от поименно гласуване (8921 kb) 
 
Протокол (190 kb) Присъствен списък (37 kb) Резултати от гласувания (68 kb) Резултати от поименно гласуване (365 kb) 
 
Протокол (258 kb) Присъствен списък (71 kb) Резултати от гласувания (1119 kb) Резултати от поименно гласуване (7169 kb) 
Правна информация - Политика за поверителност