Předchozí 
 Další 
PVTACRE
Zápis
Středa, 8. července 2015 - Štrasburk
 1.Zahájení denního zasedání
 2.Program činností lucemburského předsednictví (rozprava)
 3.Závěry Evropské rady (25.–26. června 2015) a eurosummitu (7. července 2015) a současná situace v Řecku (rozprava)
 4.Hlasování
  4.1.Jednání o Transatlantickém partnerství v oblasti obchodu a investic (TTIP) (hlasování)
  4.2.Dohoda o stabilizaci a přidružení s Bývalou jugoslávskou republikou Makedonie (protokol, který zohledňuje přistoupení Chorvatska) *** (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  4.3.Protokol k Dohodě o stabilizaci a přidružení se Srbskem s ohledem na přistoupení Chorvatska k EU *** (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  4.4.Obnovení platnosti Dohody o vědeckotechnické spolupráci s Indií *** (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  4.5.Vědecká a technologická spolupráce s Faerskými ostrovy: Horizont 2020 *** (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  4.6.Dlouhodobé zapojení akcionářů a výkaz o správě a řízení společnosti ***I (hlasování)
  4.7.Rezerva tržní stability pro systém EU pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů ***I (hlasování)
  4.8.Námořníci ***I (hlasování)
  4.9.Dohoda o vědeckotechnické spolupráci se Švýcarskem: Horizont 2020 a činnosti projektu ITER *** (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  4.10.Hlavní směry politik zaměstnanosti členských států * (hlasování)
  4.11.Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci: žádost Finska – EGF/2015/001 FI/Broadcom (hlasování)
  4.12.Rozpočet na rok 2016 – mandát pro třístranná jednání (hlasování)
  4.13.Iniciativa zelené zaměstnanosti (hlasování)
  4.14.Vyhýbání se daňovým povinnostem a daňové úniky v rozvojových zemích (hlasování)
 5.Vysvětlení hlasování
 6.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat
 7.Schválení zápisu z předchozího denního zasedání
 8.Akty v přenesené pravomoci (čl. 105 odst. 6 jednacího řádu)
 9.Nedávné teroristické útoky (rozprava)
 10.Pomoc EU Tunisku (rozprava)
 11.Budoucí vztahy mezi EU a Kubou (rozprava)
 12.Situace v Jemenu (rozprava)
 13.Výroční zpráva o lidských právech ve světě za rok 2014 (rozprava)
 14.Úloha EU v mírovém procesu na Blízkém východě (rozprava)
 15.Bezpečnostní výzvy v regionu Blízkého východu a severní Afriky a výhledy na dosažení politické stability (rozprava)
 16.Přezkum evropské politiky sousedství (rozprava)
 17.Převody prostředků
 18.Pořad jednání příštího denního zasedání
 19.Ukončení denního zasedání
 Prezenční listina
Zápis (155 kb) Prezenční listina (65 kb)    Jmenovitá hlasování (8921 kb) 
 
Zápis (182 kb) Prezenční listina (37 kb) Výsledky hlasování (50 kb) Jmenovitá hlasování (355 kb) 
 
Zápis (242 kb) Prezenční listina (64 kb) Výsledky hlasování (988 kb) Jmenovitá hlasování (7050 kb) 
Právní upozornění - Ochrana soukromí