Forrige 
 Næste 
ProtokolAfstemningerAfstemning ved navneopråbVedtagne teksterFuldstændigt forhandlingsreferat
Protokol
Onsdag den 8. juli 2015 - Strasbourg
 1.Åbning af mødet
 2.Det luxembourgske formandskabs arbejdsprogram (forhandling)
 3.Konklusioner fra Det Europæiske Råd (25.-26. juni 2015) og eurotopmødet (7. juli 2015) og situationen i Grækenland (forhandling)
 4.Afstemningstid
  
4.1.Forhandlingerne om det transatlantiske handels- og investeringspartnerskab (TTIP) (afstemning)
  
4.2.Protokol til stabiliserings- og associeringsaftalen mellem EF og Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien for at tage hensyn til Kroatiens tiltrædelse af EU *** (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  
4.3.Protokol til stabiliserings- og associeringsaftalen med Serbien for at tage hensyn til Kroatiens tiltrædelse af EU *** (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  
4.4.Videnskabeligt og teknologisk samarbejde med Indien: forlængelse af aftalen *** (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  
4.5.Videnskabeligt og teknologisk samarbejde med Færøerne: Horisont 2020 *** (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  
4.6.Tilskyndelse til langsigtet aktionærengagement og redegørelse for virksomhedsledelse ***I (afstemning)
  
4.7.Markedsstabilitetsreserve for EU's emissionshandelssystem og ændring af direktiv 2003/87/EF ***I (afstemning)
  
4.8.Søfarende ***I (afstemning)
  
4.9.Videnskabeligt og teknologisk samarbejde med Schweiz: Horisont 2020 og ITER-aktiviteterne *** (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  
4.10.Retningslinjer for medlemsstaternes beskæftigelsespolitikker * (afstemning)
  
4.11.Mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen: ansøgning EGF/2015/001 FI/Broadcom) (afstemning)
  
4.12.Budget 2016 - mandatet med henblik på trepartsmødet (afstemning)
  
4.13.Grønt beskæftigelsesinitiativ (afstemning)
  
4.14.Skatteundgåelse og skatteunddragelse som udfordringer i udviklingslandene (afstemning)
 5.Stemmeforklaringer
 6.Stemmerettelser og -intentioner
 7.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 8.Delegerede retsakter (forretningsordenens artikel 105, stk. 6)
 9.De seneste terrorangreb (forhandling)
 10.EU-støtte til Tunesien (forhandling)
 11.Fremtidige forbindelser mellem EU og Cuba (forhandling)
 12.Situationen i Yemen (forhandling)
 13.Årsberetningen om menneskerettighederne i verden 2014 (forhandling)
 14.EU's rolle i fredsprocessen i Mellemøsten (forhandling)
 15.De sikkerhedsmæssige udfordringer i Mellemøsten og Nordafrika og udsigterne til politisk stabilitet (forhandling)
 16.Revision af den europæiske naboskabspolitik (forhandling)
 17.Bevillingsoverførsler
 18.Dagsorden for næste møde
 19.Hævelse af mødet
 TILSTEDEVÆRELSESLISTE
Protokol (153 kb) Tilstedeværelsesliste (65 kb)    Resultat af afstemningerne ved navneopråb (8921 kb) 
 
Protokol (161 kb) Tilstedeværelsesliste (37 kb) Afstemningsresultater (66 kb) Resultat af afstemningerne ved navneopråb (355 kb) 
 
Protokol (238 kb) Tilstedeværelsesliste (63 kb) Afstemningsresultater (838 kb) Resultat af afstemningerne ved navneopråb (7057 kb) 
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik