Eelnev 
 Järgnev 
RCVVOTESPVTACRE
Protokoll
Kolmapäev, 8. juuli 2015 - Strasbourg
 1.Istungi algus
 2.Luksemburgi eesistumisaja tegevusprogramm (arutelu)
 3.Euroopa Ülemkogu (25.–26. juuni 2015) ja euroala tippkohtumise (7. juuli 2015) järeldused ning hetkeolukord Kreekas (arutelu)
 4.Hääletused
  
4.1.Atlandi-ülese kaubandus- ja investeerimispartnerluse (TTIP) läbirääkimised (hääletus)
  
4.2.Endise Jugoslaavia Makedoonia vabariigiga sõlmitav stabiliseerimis- ja assotsieerimislepingu protokoll, millega võetakse arvesse Horvaatia ühinemist ELiga *** (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  
4.3.Serbiaga sõlmitav stabiliseerimis- ja assotsieerimislepingu protokoll, millega võetakse arvesse Horvaatia ühinemist Euroopa Liiduga *** (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  
4.4.Indiaga sõlmitud teadus- ja tehnikaalase koostöö lepingu pikendamine *** (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  
4.5.Teadus- ja tehnoloogiakoostöö Fääri saartega: „Horisont 2020” *** (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  
4.6.Aktsionäride pikaajaline kaasamine ja ühingujuhtimise aruanne ***I (hääletus)
  
4.7.Liidu kasvuhoonegaaside saastekvootidega kauplemise süsteemi turustabiilsusreserv ***I (hääletus)
  
4.8.Merelaevade töötajad ***I (hääletus)
  
4.9.Teadus- ja tehnikakoostöö Šveitsiga: programmi „Horisont 2020” ja ITERi tegevus *** (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  
4.10.Liikmesriikide tööhõivepoliitika suunised * (hääletus)
  
4.11.Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmine: taotlus EGF/2015/001 FI/Broadcom (hääletus)
  
4.12.2016. aasta eelarve - volitus kolmepoolseteks läbirääkimisteks (hääletus)
  
4.13.Keskkonnasäästliku tööhõive algatus (hääletus)
  
4.14.Maksustamise vältimine ja maksudest kõrvalehoidumine kui arenguriikide probleemid (hääletus)
 5.Selgitused hääletuse kohta
 6.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 7.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 8.Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikli 105 lõige 6)
 9.Hiljutised terrorirünnakud (arutelu)
 10.ELi toetus Tuneesiale (arutelu)
 11.ELi ja Kuuba edaspidised suhted (arutelu)
 12.Olukord Jeemenis (arutelu)
 13.Aastaaruanne inimõiguste kohta maailmas 2014. aastal (arutelu)
 14.ELi roll Lähis-Ida rahuprotsessis (arutelu)
 15.Lähis-Ida ja Põhja-Aafrika piirkonna julgeolekuprobleemid ja poliitilise stabiilsuse väljavaated (arutelu)
 16.Euroopa naabruspoliitika läbivaatamine (arutelu)
 17.Assigneeringute ümberpaigutamine
 18.Järgmise istungi päevakord
 19.Istungi lõpp
 KOHALOLIJATE NIMEKIRI
Protokoll (151 kb) Kohalolijate nimekiri (65 kb)    Nimeliste hääletuste tulemused (8921 kb) 
 
Protokoll (159 kb) Kohalolijate nimekiri (37 kb) Hääletuste tulemused (56 kb) Nimeliste hääletuste tulemused (360 kb) 
 
Protokoll (230 kb) Kohalolijate nimekiri (64 kb) Hääletuste tulemused (895 kb) Nimeliste hääletuste tulemused (6991 kb) 
Õigusteave - Privaatsuspoliitika