Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Protokół
Środa, 8 lipca 2015 r. - Strasburg
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.Program działalności prezydencji luksemburskiej (debata)
 3.Konkluzje Rady Europejskiej (25-26 czerwca 2015 r.), szczytu strefy euro (7 lipca 2015 r.) oraz obecna sytuacja w Grecji (debata)
 4.Głosowanie
  4.1.Negocjacje w sprawie transatlantyckiego partnerstwa handlowo-inwestycyjnego (TTIP) (głosowanie)
  4.2.Układ o stabilizacji i stowarzyszeniu zawarty z byłą jugosłowiańską republiką Macedonii (protokół w celu uwzględnienia przystąpienia Chorwacji do UE) *** (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  4.3.Układ o stabilizacji i stowarzyszeniu zawarty z Serbią (protokół w celu uwzględnienia przystąpienia Chorwacji do UE) *** (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  4.4.Współpraca naukowa i technologiczna z Indiami: odnowienie umowy *** (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  4.5.Współpraca naukowa i technologiczna z Wyspami Owczymi: „Horyzont 2020” *** (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  4.6.Długoterminowe zaangażowanie akcjonariuszy i oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego ***I (głosowanie)
  4.7.Rezerwa zapewniająca stabilność rynku dla unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych ***I (głosowanie)
  4.8.Marynarze ***I (głosowanie)
  4.9.Umowa o współpracy naukowej i technologicznej zawarta ze Szwajcarią: „Horyzont 2020” i działania ITER *** (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  4.10.Wytyczne dotyczące polityk zatrudnienia państw członkowskich * (głosowanie)
  4.11.Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji: wniosek Finlandii EGF/2015/001 FI/Broadcom (głosowanie)
  4.12.Budżet na rok 2016 - mandat do podjęcia rozmów trójstronnych (głosowanie)
  4.13.Inicjatywa w zakresie zielonego zatrudnienia (głosowanie)
  4.14.Unikanie zobowiązań podatkowych i uchylanie się od opodatkowania jako wyzwania w krajach rozwijających się (głosowanie)
 5.Wyjaśnienia dotyczące głosowania
 6.Korekty do głosowania i zamiary głosowania
 7.Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia
 8.Akty delegowane (art. 105 ust. 6 Regulaminu)
 9.Niedawne zamachy terrorystyczne (debata)
 10.Wsparcie UE dla Tunezji (debata)
 11.Przyszłe stosunki UE-Kuba (debata)
 12.Sytuacja w Jemenie (debata)
 13.Roczne sprawozdanie dotyczące praw człowieka na świecie (2014 r.) (debata)
 14.Rola UE w procesie pokojowym na Bliskim Wschodzie (debata)
 15.Wyzwania w zakresie bezpieczeństwa w regionie Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej i perspektywy na stabilność polityczną (debata)
 16.Przegląd europejskiej polityki sąsiedztwa (debata)
 17.Przesunięcie środków
 18.Porządek obrad następnego posiedzenia
 19.Zamknięcie posiedzenia
 Lista obecności
Protokół (154 kb) Lista obecności (65 kb)    Głosowanie imienne (8921 kb) 
 
Protokół (187 kb) Lista obecności (37 kb) Wyniki głosowania (63 kb) Głosowanie imienne (364 kb) 
 
Protokół (239 kb) Lista obecności (64 kb) Wyniki głosowania (1014 kb) Głosowanie imienne (7070 kb) 
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności