Înapoi 
 Înainte 
Proces-verbalVoturiVoturi prin apel nominalTexte adoptateStenograma
Proces-verbal
Miercuri, 8 iulie 2015 - Strasbourg
 1.Deschiderea ședinței
 2.Programul activităților Președinției luxemburgheze (dezbatere)
 3.Concluziile Consiliului European (25-26 iunie 2015) și ale reuniunii la nivel înalt a zonei euro (7 iulie 2015) și situația actuală din Grecia (dezbatere)
 4.Votare
  
4.1.Negocierile privind Parteneriatul transatlantic pentru comerț și investiții (TTIP) (vot)
  
4.2.Protocolul la Acordul de stabilizare și de asociere cu fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei (pentru a ține seama de aderarea Croației la UE) *** (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
4.3.Acordul de stabilizare și de asociere cu Serbia (protocol pentru a ține seama de aderarea Croației la UE) *** (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
4.4.Acordul de cooperare științifică și tehnologică cu India: reînnoirea acordului *** (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
4.5.Cooperarea științifică și tehnologică cu Insulele Feroe: Programul Orizont 2020 *** (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
4.6.Implicarea pe termen lung a acţionarilor şi declaraţia privind guvernanţa corporativă ***I (vot)
  
4.7.Rezerva pentru stabilitatea pieţei aferentă schemei UE de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră ***I (vot)
  
4.8.Navigatorii ***I (vot)
  
4.9.Cooperarea științifică și tehnologică cu Elveția: Orizont 2020 și activitățile ITER *** (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
4.10.Orientările pentru politicile de ocupare a forței de muncă ale statelor membre * (vot)
  
4.11.Mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare: cererea EGF/2015/001 FI/Broadcom (vot)
  
4.12.Bugetul 2016 - Mandat pentru trilog (vot)
  
4.13.Inițiativa privind locurile de muncă verzi (vot)
  
4.14.Evaziunea fiscală și frauda fiscală ca provocări în țările în curs de dezvoltare (vot)
 5.Explicații privind votul
 6.Corectarea voturilor și intențiile de vot
 7.Aprobarea procesului-verbal al ședinței precedente
 8.Acte delegate [articolul 105 alineatul (6) din Regulamentul de procedură]
 9.Atacurile teroriste recente (dezbatere)
 10.Ajutorul acordat de UE Tunisiei (dezbatere)
 11.Viitoarele relații UE-Cuba (dezbatere)
 12.Situația din Yemen (dezbatere)
 13.Raportul anual privind drepturile omului în lume în 2014 (dezbatere)
 14.Rolul UE în procesul de pace din Orientul Mijlociu (dezbatere)
 15.Provocările de securitate în regiunea Orientului Mijlociu și a Africii de Nord și perspectivele de stabilitate politică (dezbatere)
 16.Revizuirea politicii europene de vecinătate (dezbatere)
 17.Transferuri de credite
 18.Ordinea de zi a următoarei ședințe
 19.Ridicarea ședinței
 LISTĂ DE PREZENȚĂ
Proces-verbal (157 kb) Listă de prezență (65 kb)    Rezultatul votului prin apel nominal (8921 kb) 
 
Proces-verbal (190 kb) Listă de prezență (37 kb) Rezultatele voturilor (53 kb) Rezultatul votului prin apel nominal (356 kb) 
 
Proces-verbal (239 kb) Listă de prezență (64 kb) Rezultatele voturilor (974 kb) Rezultatul votului prin apel nominal (7066 kb) 
Aviz juridic - Politica de confidențialitate