Föregående 
 Nästa 
ProtokollOmröstningarOmröstningar med namnuppropAntagna texterFullständigt förhandlingsreferat
Protokoll
Onsdagen den 8 juli 2015 - Strasbourg
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Det luxemburgska ordförandeskapets verksamhetsprogram (debatt)
 3.Slutsatserna från Europeiska rådets möte (25–26 juni 2015) och från Eurogruppens möte (7 juli 2015) samt den aktuella situationen i Grekland (debatt)
 4.Omröstning
  
4.1.Förhandlingarna om det transatlantiska partnerskapet för handel och investeringar (omröstning)
  
4.2.Stabiliserings- och associeringsavtal med f.d. jugoslaviska republiken Makedonien (protokoll med anledning av Kroatiens anslutning till EU) *** (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  
4.3.Stabiliserings- och associeringsavtal med Serbien (protokoll med anledning av Kroatiens anslutning till EU) *** (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  
4.4.Förlängning av avtalet om vetenskapligt och tekniskt samarbete med Indien *** (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  
4.5.Vetenskapligt och tekniskt samarbete med Färöarna: Horisont 2020 *** (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  
4.6.Aktieägares långsiktiga engagemang och årsberättelsen om företagsstyrning ***I (omröstning)
  
4.7.Marknadsstabilitet för unionens utsläppshandelssystem ***I (omröstning)
  
4.8.Sjöfolk ***I (omröstning)
  
4.9.Avtal om vetenskapligt och tekniskt samarbete med Schweiz: Horisont 2020 och Iterverksamhet *** (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  
4.10.Riktlinjer för medlemsstaternas sysselsättningspolitik * (omröstning)
  
4.11.Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (ansökan från Finland - EGF/2015/001 FI/Broadcom) (omröstning)
  
4.12.Budget 2016 – mandat för trepartsmötet (omröstning)
  
4.13.Initiativ för grön sysselsättning (omröstning)
  
4.14.Skatteundandragande och skatteflykt som utmaningar i utvecklingsländer (omröstning)
 5.Röstförklaringar
 6.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster
 7.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 8.Delegerade akter (artikel 105.6 i arbetsordningen)
 9.Terroristattacker nyligen (debatt)
 10.EU-stöd till Tunisien (debatt)
 11.Framtida förbindelser mellan EU och Kuba (debatt)
 12.Situationen i Jemen (debatt)
 13.Årsrapport om de mänskliga rättigheterna i världen 2014 (debatt)
 14.EU:s roll i fredsprocessen i Mellanöstern (debatt)
 15.Säkerhetsutmaningarna i Mellanöstern och Nordafrika och utsikterna till politisk stabilitet (debatt)
 16.Översynen av den europeiska grannskapspolitiken (debatt)
 17.Anslagsöverföringar
 18.Föredragningslista för nästa sammanträde
 19.Avslutande av sammanträdet
 NÄRVAROLISTA
Protokoll (155 kb) Närvarolista (65 kb)    Resultat av omröstningarna med namnupprop (8921 kb) 
 
Protokoll (160 kb) Närvarolista (37 kb) Omröstningsresultat (53 kb) Resultat av omröstningarna med namnupprop (365 kb) 
 
Protokoll (236 kb) Närvarolista (64 kb) Omröstningsresultat (874 kb) Resultat av omröstningarna med namnupprop (7071 kb) 
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy