Indeks 
Zapisnik
PDF 238kWORD 185k
Srijeda, 8. srpnja 2015. - Strasbourg
1.Otvaranje dnevne sjednice
 2.Program aktivnosti luksemburškog predsjedništva (rasprava)
 3.Zaključci Europskog vijeća (25. ‒ 26. lipnja 2015.) i sastanak na vrhu EU-a (7. srpnja 2015.) i trenutačna situacija u Grčkoj (rasprava)
 4.Glasovanje
  
4.1.Pregovori o Transatlantskom partnerstvu za trgovinu i ulaganja (TTIP) (glasovanje)
  
4.2.Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju s bivšom jugoslavenskom Republikom Makedonijom (Protokol kako bi se uzelo u obzir pristupanje Hrvatske) *** (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)
  
4.3.Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju sa Srbijom (Protokol kako bi se uzelo u obzir pristupanje Hrvatske) *** (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)
  
4.4.Znanstvena i tehnološka suradnja s Indijom: produljenje Sporazuma *** (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)
  
4.5.Znanstvena i tehnološka suradnja s Farskim otocima: Obzor 2020. *** (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)
  
4.6.Dugoročno sudjelovanje dioničara i izvješće o korporativnom upravljanju ***I (glasovanje)
  
4.7.Rezerve za stabilnost tržišta za sustav trgovanja emisijama stakleničkih plinova Unije ***I (glasovanje)
  
4.8.Pomorci ***I (glasovanje)
  
4.9.Znanstvena i tehnološka suradnja sa Švicarskom: Obzor 2020. i aktivnosti ITER-a *** (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)
  
4.10.Smjernice za politike zapošljavanja država članica * (glasovanje)
  
4.11.Mobilizacija Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji: zahtjev EGF/2015/001 FI/Broadcom (glasovanje)
  
4.12.Proračun za 2016. – mandat za trijalog (glasovanje)
  
4.13.Inicijativa za zeleno zapošljavanje (glasovanje)
  
4.14.Izbjegavanje plaćanja i utaja poreza kao izazovi u zemljama u razvoju (glasovanje)
 5.Obrazloženja glasovanja
 6.Izmjene danih glasova i namjere glasača
 7.Usvajanje zapisnika s prethodne dnevne sjednice
 8.Delegirani akti (članak 105. stavak 6. Poslovnika)
 9.Nedavni teroristički napadi (rasprava)
 10.Potpora EU-a Tunisu (rasprava)
 11.Budućnost odnosa EU-a i Kube (rasprava)
 12.Stanje u Jemenu (rasprava)
 13.Godišnje izvješće o ljudskim pravima u svijetu za 2014. (rasprava)
 14.Uloga EU-a u bliskoistočnom mirovnom procesu (rasprava)
 15.Sigurnosni izazovi na Bliskom istoku i u sjevernoj Africi i izgledi za političku stabilnost (rasprava)
 16.Pregled europske politike susjedstva (rasprava)
 17.Prijenos odobrenih sredstava
 18.Dnevni red sljedeće dnevne sjednice
 19.Zatvaranje dnevne sjednice
 POPIS NAZOČNIH


PREDSJEDA: Martin SCHULZ
predsjednik

1. Otvaranje dnevne sjednice

Dnevna sjednica otvorena je u 8:40 h.


2. Program aktivnosti luksemburškog predsjedništva (rasprava)

Izjave Vijeća i Komisije: Program aktivnosti luksemburškog predsjedništva (2015/2718(RSP))

Xavier Bettel (predsjedatelj Vijeća) i Jean-Claude Juncker (predsjednik Komisije) dali su izjave.

Govorili su: Frank Engel u ime Kluba zastupnika PPE-a, Gianni Pittella u ime Kluba zastupnika S&D-a, Mark Demesmaeker u ime Kluba zastupnika ECR-a, Charles Goerens u ime Kluba zastupnika ALDE-a, i Neoklis Sylikiotis u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a.

PREDSJEDA: Antonio TAJANI
potpredsjednik

Govorili su: Claude Turmes u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Fabio Massimo Castaldo u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Marine Le Pen u ime Kluba zastupnika ENF-a, i Krisztina Morvai, nezavisna zastupnica.

Govorili su: Jean-Claude Juncker i Xavier Bettel.

Rasprava je zaključena.

(Sjednica je nakratko prekinuta)

PREDSJEDA: Martin SCHULZ
predsjednik


3. Zaključci Europskog vijeća (25. ‒ 26. lipnja 2015.) i sastanak na vrhu EU-a (7. srpnja 2015.) i trenutačna situacija u Grčkoj (rasprava)

Izjave Europskog vijeća i Komisije: Zaključci Europskog vijeća (25. ‒ 26. lipnja 2015.) i sastanak na vrhu EU-a (7. srpnja 2015.) i trenutačna situacija u Grčkoj (2015/2719(RSP))

Donald Tusk (predsjednik Europskog vijeća) i Jean-Claude Juncker (predsjednik Komisije) dali su izjave.

Govorio je Alexis Tsipras (grčki premijer).

Govorili su: Manfred Weber u ime Kluba zastupnika PPE-a, Gianni Pittella u ime Kluba zastupnika S&D-a, Ryszard Antoni Legutko u ime Kluba zastupnika ECR-a, Guy Verhofstadt u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Gabriele Zimmer u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Rebecca Harms u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Nigel Farage u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Marine Le Pen u ime Kluba zastupnika ENF-a, Eleftherios Synadinos, nezavisni zastupnik, i Herbert Reul.

PREDSJEDA: Mairead McGUINNESS
potpredsjednica

Govorili su: Maria João Rodrigues, Notis Marias, Sylvie Goulard, Dimitrios Papadimoulis, Eva Joly, Laura Ferrara, Matteo Salvini, Janusz Korwin-Mikke, Jan Olbrycht, Eva Kaili, Ashley Fox, Pablo Iglesias, Ernest Urtasun, Petr Mach, Harald Vilimsky, Konstantinos Papadakis, Françoise Grossetête, Miltiadis Kyrkos, Anna Elżbieta Fotyga, João Ferreira, Ernest Maragall i Peter Lundgren.

PREDSJEDA: Martin SCHULZ
predsjednik

Govorili su: Esteban González Pons, Roberto Gualtieri, Bernd Lucke, Martina Anderson, Reinhard Bütikofer, Elisabetta Gardini, Nikos Androulakis, Sander Loones, Paulo Rangel, Patrizia Toia, Kazimierz Michał Ujazdowski, Othmar Karas, Udo Bullmann, Nikolay Barekov, Georgios Kyrtsos, Elisa Ferreira, Peter van Dalen, Esther de Lange, Glenis Willmott, Milan Zver, Pervenche Berès, Seán Kelly, Iratxe García Pérez, Gunnar Hökmark, Jutta Steinruck, Tunne Kelam, Iliana Iotova i Sylvie Guillaume.

Govorio je Fabio Massimo Castaldo u okviru postupka „catch the eye”.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Ska Keller, Maria Spyraki, Costas Mavrides, Izaskun Bilbao Barandica, Emmanouil Glezos, Fabio Massimo Castaldo i Ruža Tomašić.

Govorila je Sofia Sakorafa u okviru postupka „catch the eye”.

Govorili su: Alexis Tsipras, Jean-Claude Juncker i Donald Tusk.

Rasprava je zaključena.


4. Glasovanje

Detaljni rezultati glasovanja (amandmani, odvojeno glasovanje, glasovanje po dijelovima…) nalaze se u prilogu „Rezultati glasovanja” koji je priložen zapisniku.

Rezultati poimeničnog glasovanja, u prilogu zapisniku, dostupni su jedino u elektroničkoj verziji i nalaze se na internetskoj stranici Europarl.

°
° ° °

Govorili su: Ivo Vajgl, o napadu izraelskih oružanih snaga na Gazu 8. srpnja 2014., Ulrike Lunacek, o ponašanju i riječima Janusza Korwin-Mikkea koje smatra neprihvatljivima, a koje je iznio jučer tijekom usmenog obrazloženja glasovanja (točka 6 zapisnika od 7.7.2015.) (Predsjednik je potvrdio da će odgovarajuće mjere biti usvojene) i Tiziana Beghin, o amandmanu 117 na izvješće Bernda Langea - A8-0175/2015.


4.1. Pregovori o Transatlantskom partnerstvu za trgovinu i ulaganja (TTIP) (glasovanje)

Izvješće s preporukama Europskog parlamenta Komisiji o pregovorima o Transatlantskom partnerstvu za trgovinu i ulaganja (TTIP) [2014/2228(INI)] - Odbor za međunarodnu trgovinu. Izvjestitelj: Bernd Lange (A8-0175/2015)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 1)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2015)0252)

Govori

- Yannick Jadot o amandmanu 117 i redoslijedu glasovanja o amandmanima. Predsjednik je obrazložio svoju odluku i zatražio suglasnost Parlamenta kako bi stavio na glasovanje amandman 117, u skladu s člankom 174. stavkom 4. Poslovnika.

Elektroničkim glasovanjem (448 za, 247 protiv, 11 uzdržani) Parlament je odobrio da se amandman 117 stavi na glasovanje.

- Eleonora Forenza o vođenju glasovanja, Reinhard Bütikofer o redoslijedu glasovanja o amandmanima (Predsjednik je podsjetio na odredbe članka 22. i članka 174. stavka 3. Poslovnika) i Tiziana Beghin, prije konačnog glasovanja, o amandmanu 40.

PREDSJEDA: Alexander Graf LAMBSDORFF
potpredsjednik


4.2. Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju s bivšom jugoslavenskom Republikom Makedonijom (Protokol kako bi se uzelo u obzir pristupanje Hrvatske) *** (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)

Preporuka o nacrtu odluke Vijeća o sklapanju, u ime Europske unije i njezinih država članica, Protokola uz Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju između Europskih zajednica i njihovih država članica, s jedne strane, i bivše jugoslavenske Republike Makedonije, s druge strane, kako bi se uzelo u obzir pristupanje Republike Hrvatske Europskoj uniji [05548/2014 - C8-0127/2014 - 2013/0386(NLE)] - Odbor za vanjske poslove. Izvjestitelj: Ivo Vajgl (A8-0188/2015)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 2)

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2015)0253)

Parlament je odobrio sklapanje sporazuma.


4.3. Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju sa Srbijom (Protokol kako bi se uzelo u obzir pristupanje Hrvatske) *** (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)

Preporuka o nacrtu odluke Vijeća o sklapanju, u ime Europske unije i njezinih država članica, Protokola uz Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju između Europskih zajednica i njihovih država članica, s jedne strane, i Republike Srbije, s druge strane, kako bi se uzelo u obzir pristupanje Republike Hrvatske Europskoj uniji [06682/2014 - C8-0098/2014- 2014/0039(NLE)] - Odbor za vanjske poslove. Izvjestitelj: David McAllister (A8-0189/2015)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 3)

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2015)0254)

Parlament je odobrio sklapanje sporazuma.


4.4. Znanstvena i tehnološka suradnja s Indijom: produljenje Sporazuma *** (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)

Preporuka o nacrtu odluke Vijeća o produljenju Sporazuma o znanstvenoj i tehnološkoj suradnji između Europske zajednice i Vlade Republike Indije [05872/2015 - C8-0074/2015 - 2014/0293(NLE)] - Odbor za industriju, istraživanje i energiju. Izvjestitelj: Jerzy Buzek (A8-0179/2015)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 4)

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2015)0255)

Parlament je odobrio produženje sporazuma.


4.5. Znanstvena i tehnološka suradnja s Farskim otocima: Obzor 2020. *** (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)

Preporuka o nacrtu odluke Vijeća o sklapanju Sporazuma o znanstvenoj i tehnološkoj suradnji između Europske unije i Farskih otoka kojim se Farski otoci pridružuju Obzoru 2020. – Okvirnom programu za istraživanje i inovacije (2014. – 2020.) [05660/2015 - C8-0057/2015- 2014/0228(NLE)] - Odbor za industriju, istraživanje i energiju. Izvjestitelj: Jerzy Buzek (A8-0180/2015)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 5)

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2015)0256)

Parlament je odobrio sklapanje sporazuma.


4.6. Dugoročno sudjelovanje dioničara i izvješće o korporativnom upravljanju ***I (glasovanje)

Izvješće o prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive 2007/36/EZ u pogledu poticanja dugoročnog sudjelovanja dioničara i Direktive 2013/34/EU u pogledu određenih elemenata izvješća o korporativnom upravljanju [COM(2014)0213 - C7-0147/2014 - 2014/0121(COD)] - Odbor za pravna pitanja. Izvjestitelj: Sergio Gaetano Cofferati (A8-0158/2015)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 6)

PRIJEDLOG KOMISIJE i AMANDMANI

Odobren s izmjenama (P8_TA(2015)0257)

Sergio Gaetano Cofferati (izvjestitelj) predložio je odgodu glasovanja o nacrtu zakonodavne rezolucije u skladu s člankom 61. stavkom 2. Poslovnika.

Parlament je odobrio prijedlog. Predmet se time smatra vraćenim nadležnom odboru na ponovno razmatranje.


4.7. Rezerve za stabilnost tržišta za sustav trgovanja emisijama stakleničkih plinova Unije ***I (glasovanje)

Izvješće o prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi i funkcioniranju rezerve za stabilnost tržišta za sustav trgovanja emisijama stakleničkih plinova Unije i o izmjeni Direktive 2003/87/EZ [COM(2014)0020 - C7-0016/2014 - 2014/0011(COD)] - Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane. Izvjestitelj: Ivo Belet (A8-0029/2015)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 7)

PRIJEDLOG KOMISIJE i AMANDMANI

Odobren s izmjenama (P8_TA(2015)0258)

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2015)0258)

Govori

Ivo Belet (izvjestitelj), prije glasovanja.


4.8. Pomorci ***I (glasovanje)

Izvješće o prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o pomorcima i izmjenama direktiva 2008/94/EZ, 2009/38/EZ, 2002/14/EZ, 98/59/EZ i 2001/23/EZ [COM(2013)0798 - C7-0409/2013- 2013/0390(COD)] - Odbor za zapošljavanje i socijalna pitanja. Izvjestiteljica: Elisabeth Morin-Chartier (A8-0127/2015)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 8)

PRIJEDLOG KOMISIJE i AMANDMANI

Odobren s izmjenama (P8_TA(2015)0259)

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2015)0259)


4.9. Znanstvena i tehnološka suradnja sa Švicarskom: Obzor 2020. i aktivnosti ITER-a *** (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)

Preporuka o nacrtu odluke Vijeća o sklapanju Sporazuma o znanstvenoj i tehnološkoj suradnji između Europske unije i Europske zajednice za atomsku energiju te Švicarske Konfederacije kojim se Švicarska Konfederacija pridružuje Okvirnom programu za istraživanje i inovacije Obzor 2020. i programu za istraživanja i osposobljavanje Europske zajednice za atomsku energiju kojim se nadopunjuje program Obzor 2020. i uređuje sudjelovanje Švicarske Konfederacije u aktivnostima ITER-a koje provodi Fuzija za energiju [05662/2015 - C8-0056/2015- 2014/0304(NLE)] - Odbor za industriju, istraživanje i energiju. Izvjestitelj: Jerzy Buzek (A8-0181/2015)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 9)

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2015)0260)

Parlament je odobrio sklapanje sporazuma.


4.10. Smjernice za politike zapošljavanja država članica * (glasovanje)

Izvješće o prijedlogu odluke Vijeća o smjernicama za politike zapošljavanja država članica [COM(2015)0098 - C8-0075/2015 - 2015/0051(NLE)] - Odbor za zapošljavanje i socijalna pitanja. Izvjestiteljica: Laura Agea (A8-0205/2015)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 10)

PRIJEDLOG KOMISIJE i AMANDMANI

Odobren s izmjenama (P8_TA(2015)0261)

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2015)0261)


4.11. Mobilizacija Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji: zahtjev EGF/2015/001 FI/Broadcom (glasovanje)

Izvješće o prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o mobilizaciji Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji u skladu s točkom 13. Međuinstitucionalnog sporazuma od 2. prosinca 2013. između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o proračunskoj disciplini, o suradnji u vezi s proračunskim pitanjima i o dobrom financijskom upravljanju (zahtjev EGF/2015/001 FI/Broadcom iz Finske) [COM(2015)0232 - C8-0135/2015 - 2015/2125(BUD)] - Odbor za proračune. Izvjestitelj: Petri Sarvamaa (A8-0210/2015)

(Potrebna kvalificirana većina i tri petine glasova)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 11)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2015)0262)


4.12. Proračun za 2016. – mandat za trijalog (glasovanje)

Izvješće o mandatu za trijalog o nacrtu proračuna za 2016. [2015/2074(BUD)] - Odbor za proračune. Izvjestitelj: José Manuel Fernandes (A8-0217/2015)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 12)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2015)0263)


4.13. Inicijativa za zeleno zapošljavanje (glasovanje)

Izvješće o Inicijativi za zeleno zapošljavanje: iskorištavanje potencijala zelenog gospodarstva za stvaranje radnih mjesta [2014/2238(INI)] - Odbor za zapošljavanje i socijalna pitanja. Izvjestiteljica: Jean Lambert (A8-0204/2015)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 14)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2015)0264)


4.14. Izbjegavanje plaćanja i utaja poreza kao izazovi u zemljama u razvoju (glasovanje)

Izvješće o izbjegavanju plaćanja i utaji poreza kao izazovima za upravljanje, socijalnu zaštitu i razvoj u zemljama u razvoju [2015/2058(INI)] - Odbor za razvoj. Izvjestiteljica: Elly Schlein (A8-0184/2015)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 15)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2015)0265)


5. Obrazloženja glasovanja

Obrazloženja današnjih glasovanja predstavit će se tijekom sutrašnje sjednice, u četvrtak 9. srpnja 2015.


6. Izmjene danih glasova i namjere glasača

Izmjene danih glasova i namjere glasača nalaze se na internetskoj stranici Europarl, „Plenarna sjednica”, „Glasovi”, „Rezultati glasovanja” (Rezultati poimeničnog glasovanja) i u tiskanom obliku u prilogu „Rezultati poimeničnog glasovanja”.

Elektronička verzija na stranici Europarl redovito se ažurira u razdoblju od najviše dva tjedna nakon dana glasovanja.

Nakon tog se roka popis izmjena danih glasova i namjera glasača zaključuje, prevodi i objavljuje u Službenom listu.


(Sjednica je prekinuta u 15:00 h, a nastavljena u 15:10 h.)

PREDSJEDA: Ryszard CZARNECKI
potpredsjednik

7. Usvajanje zapisnika s prethodne dnevne sjednice

Zapisnik s prethodne dnevne sjednice je usvojen.


8. Delegirani akti (članak 105. stavak 6. Poslovnika)

Parlamentu je dostavljen sljedeći nacrt delegiranog akta:

- Delegirana uredba Komisije o izmjeni Uredbe (EZ) br. 606/2009 u pogledu određenih enoloških postupaka i Uredbe (EZ) br. 436/2009 u pogledu upisa navedenih postupaka u evidencije u vinskom sektoru (C(2015)04510 - 2015/2770(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 2 mjeseca od dana primitka 6. srpnja 2015.

Upućeno nadležnom odboru: AGRI


9. Nedavni teroristički napadi (rasprava)

Izjave Vijeća i Komisije: Nedavni teroristički napadi (2015/2759(RSP))

Nicolas Schmit (predsjedatelj Vijeća) i Dimitris Avramopoulos (povjerenik Komisije) dali su izjave.

Govorili su: Monika Hohlmeier u ime Kluba zastupnika PPE-a, Tanja Fajon u ime Kluba zastupnika S&D-a, Charles Tannock u ime Kluba zastupnika ECR-a, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Ivan Jakovčić, Fernando Maura Barandiarán u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Cornelia Ernst u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Paul Nuttall u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Mario Borghezio u ime Kluba zastupnika ENF-a, Bruno Gollnisch, nezavisni zastupnik, Roberta Metsola, koja je, osim toga, odgovorila na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Gilles Lebreton, Sylvie Guillaume, Mark Demesmaeker, Nathalie Griesbeck, Georg Mayer, Gerard Batten, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, koja je, osim toga, odgovorila na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavila Diane Dodds, Josef Weidenholzer, Timothy Kirkhope, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Barbara Matera, Daniele Viotti, Mirosław Piotrowski, Victor Boştinaru, Afzal Khan, koji je također odgovorio na dva pitanja koja su podizanjem plave kartice postavili Karol Karski i Kristina Winberg, i Lampros Fountoulis.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Kinga Gál i Doru-Claudian Frunzulică.

PREDSJEDA: Dimitrios PAPADIMOULIS
potpredsjednik

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Ruža Tomašić, Ilhan Kyuchyuk i Fabio Massimo Castaldo.

Govorili su: Dimitris Avramopoulos i Nicolas Schmit.

Rasprava je zaključena.


10. Potpora EU-a Tunisu (rasprava)

Izjava potpredsjednice Komisije / Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku: Potpora EU-a Tunisu (2015/2765(RSP))

Johannes Hahn (povjerenik Komisije) dao je izjavu u ime potpredsjednice Komisije / Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku.

Govorili su: Michael Gahler u ime Kluba zastupnika PPE-a, Gianni Pittella u ime Kluba zastupnika S&D-a, Charles Tannock u ime Kluba zastupnika ECR-a, Marielle de Sarnez u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Marie-Christine Vergiat u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Jordi Sebastià u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Fabio Massimo Castaldo u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Nicolas Bay u ime Kluba zastupnika ENF-a, Victor Boştinaru, Marietje Schaake, Pier Antonio Panzeri, Elena Valenciano, Gilles Pargneaux, Ana Gomes, Neena Gill i Inés Ayala Sender.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Notis Marias i Ivan Jakovčić.

Govorio je Johannes Hahn.

Rasprava je zaključena.


11. Budućnost odnosa EU-a i Kube (rasprava)

Izjava potpredsjednice Komisije / Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku: Budućnost odnosa EU-a i Kube (2015/2616(RSP))

Johannes Hahn (član Komisije) dao je izjavu u ime potpredsjednice Komisije / Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku.

Govorili su: Luis de Grandes Pascual u ime Kluba zastupnika PPE-a, Carlos Zorrinho u ime Kluba zastupnika S&D-a, Bas Belder u ime Kluba zastupnika ECR-a, Fernando Maura Barandiarán u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Sofia Sakorafa u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, koja je, osim toga, odgovorila na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Hans-Olaf Henkel, Ernest Urtasun u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Fabio Massimo Castaldo u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Marie-Christine Arnautu u ime Kluba zastupnika ENF-a, Cristian Dan Preda, Ramón Jáuregui Atondo, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Michael Gahler, Hans-Olaf Henkel i Pavel Telička.

PREDSJEDA: David-Maria SASSOLI
potpredsjednik

Govorili su: Javier Couso Permuy, Ignazio Corrao, Franz Obermayr, Jarosław Wałęsa, Neena Gill, Inês Cristina Zuber, Davor Ivo Stier, Elena Valenciano, David McAllister, Francisco José Millán Mon i Michael Gahler.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Stanislav Polčák, Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Kateřina Konečná i Igor Šoltes.

Govorio je Johannes Hahn.

Rasprava je zaključena.


12. Stanje u Jemenu (rasprava)

Izjava potpredsjednice Komisije / Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku: Stanje u Jemenu (2015/2760(RSP))

Johannes Hahn (povjerenik Komisije) dao je izjavu u ime potpredsjednice Komisije / Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku.

Govorili su: Michèle Alliot-Marie u ime Kluba zastupnika PPE-a, Richard Howitt u ime Kluba zastupnika S&D-a, Charles Tannock u ime Kluba zastupnika ECR-a, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio James Carver, Marietje Schaake u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Javier Couso Permuy u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Alyn Smith u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, James Carver u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Jiří Pospíšil, Afzal Khan, Anna Elżbieta Fotyga i Ana Gomes.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Stanislav Polčák, Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias, Ivan Jakovčić i Izaskun Bilbao Barandica.

Govorio je Johannes Hahn.

Prijedlozi rezolucije koji se podnose u skladu s člankom 123. stavkom 2. Poslovnika objavit će se naknadno.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 12.6 zapisnika od 9.7.2015..


13. Godišnje izvješće o ljudskim pravima u svijetu za 2014. (rasprava)

Izjava potpredsjednice Komisije / Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku: Godišnje izvješće o ljudskim pravima u svijetu za 2014. (2015/2761(RSP))

Johannes Hahn (povjerenik Komisije) dao je izjavu u ime potpredsjednice Komisije / Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku.

Govorili su: Cristian Dan Preda u ime Kluba zastupnika PPE-a, Elena Valenciano u ime Kluba zastupnika S&D-a, Mark Demesmaeker u ime Kluba zastupnika ECR-a, Ivo Vajgl u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Marie-Christine Vergiat u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, i Barbara Lochbihler u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a.

PREDSJEDA: Ulrike LUNACEK
potpredsjednica

Govorili su: Soraya Post, Anna Elżbieta Fotyga, Ilhan Kyuchyuk, Josef Weidenholzer i Beatrix von Storch.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Stanislav Polčák, Ivan Jakovčić, Notis Marias, Jonathan Arnott i Csaba Sógor.

Govorio je Johannes Hahn.

Rasprava je zaključena.


14. Uloga EU-a u bliskoistočnom mirovnom procesu (rasprava)

Izjava potpredsjednice Komisije / Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku: Uloga EU-a u bliskoistočnom mirovnom procesu (2015/2685(RSP))

Predsjednica je priopćila da je Klub zastupnika S&D-a predložio odgodu rasprave, najavljenu jučer, u skladu s člankom 190. stavkom 1. Poslovnika (vidjeti točku 13. zapisnika od 7.7.2015.).

Govorili su: Victor Boştinaru, koji je obrazložio zahtjev, Cristian Dan Preda, podržavajući zahtjev, i Martina Anderson, protiv zahtjeva.

Parlament je elektroničkim glasovanjem (78 za, 44 protiv, 1 uzdržan) odobrio zahtjev.

Time je rasprava odgođena za jednu od sljedećih sjednica.


15. Sigurnosni izazovi na Bliskom istoku i u sjevernoj Africi i izgledi za političku stabilnost (rasprava)

Izvješće o sigurnosnim izazovima na Bliskom istoku i u sjevernoj Africi i izgledima za političku stabilnost [2014/2229(INI)] - Odbor za vanjske poslove. Izvjestitelj: Vincent Peillon (A8-0193/2015)

Vincent Peillon predstavio je izvješće.

Govorio je Johannes Hahn (povjerenik Komisije).

Govorili su: Cristian Dan Preda u ime Kluba zastupnika PPE-a, Richard Howitt u ime Kluba zastupnika S&D-a, Bas Belder u ime Kluba zastupnika ECR-a, Javier Couso Permuy u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Alyn Smith u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Fabio Massimo Castaldo u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Aymeric Chauprade u ime Kluba zastupnika ENF-a, Tunne Kelam, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Tibor Szanyi, Javi López, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Jonathan Arnott, Geoffrey Van Orden, Bodil Valero, David Coburn, Michael Gahler, Francisco Assis, Marek Jurek, Francisco José Millán Mon, Andrej Plenković, Ryszard Czarnecki, Andrey Kovatchev, Angel Dzhambazki i Arnaud Danjean.

PREDSJEDA: Antonio TAJANI
potpredsjednik

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Jaromír Štětina, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Georgios Epitideios, Marijana Petir, Arne Gericke i Ivo Vajgl.

Govorili su: Johannes Hahn i Vincent Peillon.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 12.7 zapisnika od 9.7.2015..

(Sjednica je nakratko prekinuta)


16. Pregled europske politike susjedstva (rasprava)

Izvješće o pregledu europske politike susjedstva [2015/2002(INI)] - Odbor za vanjske poslove. Izvjestitelj: Eduard Kukan (A8-0194/2015)

Eduard Kukan predstavio je izvješće.

Govorio je Johannes Hahn (povjerenik Komisije).

Govorili su: Cristian Dan Preda u ime Kluba zastupnika PPE-a, Andi Cristea u ime Kluba zastupnika S&D-a, Marek Jurek u ime Kluba zastupnika ECR-a, Petras Auštrevičius u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Helmut Scholz u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Tamás Meszerics u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, James Carver u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Andrej Plenković, Richard Howitt, Tomasz Piotr Poręba, Javier Couso Permuy, Ernest Urtasun, Francisco José Millán Mon, Kati Piri, Angel Dzhambazki, Inês Cristina Zuber, Bronis Ropė, David McAllister, Andrejs Mamikins, László Tőkés, Tibor Szanyi, Alojz Peterle, Michał Boni i Andrey Kovatchev, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Andrejs Mamikins.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Ruža Tomašić, Ivan Jakovčić i Notis Marias.

Govorili su: Johannes Hahn i Eduard Kukan.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 12.8 zapisnika od 9.7.2015..


17. Prijenos odobrenih sredstava

U skladu s člankom 25. Financijske uredbe Odbor za proračune odlučio je odobriti prijedlog europskog nadzornika za zaštitu podataka u vezi s prijenosom odobenih sredstava br. 1/2015.

U skladu s člankom 27. stavkom 3. Financijske uredbe Odbor za proračune odlučio je odobriti prijenos sredstava Europske komisije DEC 15/2015, DEC 18/2015 i DEC 19/2015.

U skladu s člankom 27. stavkom 4. Financijske uredbe, Vijeće Europske unije obavijestilo je proračunsko tijelo o odobrenju prijenosa odobrenih sredstava DEC 18/2015 - dio III. – Komisija.

U skladu s člankom 27. stavkom 4. Financijske uredbe, Vijeće Europske unije obavijestilo je proračunsko tijelo o odobrenju prijenosa odobrenih sredstava DEC 14/2015 - dio III. – Komisija.


18. Dnevni red sljedeće dnevne sjednice

Utvrđen je dnevni red sutrašnje dnevne sjednice (dokument „Dnevni red” PE 563.528/OJJE).


19. Zatvaranje dnevne sjednice

Dnevna sjednica zatvorena je u 22:55 h.

Klaus Welle

Ryszard Czarnecki

glavni tajnik

potpredsjednik


POPIS NAZOČNIH

Nazočni:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Girauta Vidal, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Griesbeck, Griffin, Grigule, Gróbarczyk, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Hetman, Heubuch, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, Iglesias, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jackiewicz, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Koch, Kofod, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Maura Barandiarán, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Paulsen, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Pittella, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Ransdorf, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Sommer, Sonneborn, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Väyrynen, Vergiat, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zver, Zwiefka

Ispričani:

Crowley, Lamberts, Picierno, Theocharous, Vautmans, Verheyen

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti