Index 
Jegyzőkönyv
PDF 241kWORD 187k
2015. július 8., Szerda - Strasbourg
1.Az ülés megnyitása
 2.A luxemburgi elnökség tevékenységeinek programja (vita)
 3.A 2015. június 25–26-i Európai Tanács és a 2015. július 7-i euróövezeti csúcstalálkozó következtetései és a jelenlegi görögországi helyzet (vita)
 4.Szavazások órája
  4.1.A transzatlanti kereskedelmi és beruházási partnerségről szóló tárgyalások (szavazás)
  4.2.A Macedónia Volt Jugoszláv Köztársasággal kötött stabilizációs és társulási megállapodás (Horvátország csatlakozásának figyelembevétele céljából készült jegyzőkönyv) *** (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)
  4.3.A Szerbiával kötött stabilizációs és társulási megállapodás (Horvátország csatlakozásának figyelembevétele céljából készült jegyzőkönyv) *** (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)
  4.4.Tudományos és technológiai együttműködés Indiával: a megállapodás megújítása *** (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)
  4.5.Tudományos és technológiai együttműködés a Feröer szigetekkel: „Horizont 2020” *** (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)
  4.6.Hosszú távú részvényesi szerepvállalás és vállalatirányítási nyilatkozat ***I (szavazás)
  4.7.Az uniós kibocsátáskereskedelmi rendszer piaci stabilitását biztosító tartalék ***I (szavazás)
  4.8.Tengerészek ***I (szavazás)
  4.9.Tudományos és technológiai együttműködési megállapodás Svájccal: „Horizont 2020” és ITER-tevékenységek *** (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)
  4.10.A tagállamok foglalkoztatáspolitikáira vonatkozó iránymutatások * (szavazás)
  4.11.Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevétele (Finnország kérelme: EGF/2015/001 FI/Broadcom) (szavazás)
  4.12.2016. évi költségvetés – A háromoldalú egyeztetésre vonatkozó megbízatás (szavazás)
  4.13.„Zöld foglalkoztatás” kezdeményezés (szavazás)
  4.14.Az adókikerülés és az adócsalás mint a fejlődő országok kormányzása, szociális védelme és fejlődése számára jelentett kihívás (szavazás)
 5.A szavazáshoz fűzött indokolások
 6.Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok
 7.Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása
 8.Felhatalmazáson alapuló jogi aktusok (az eljárási szabályzat 105. cikkének (6) bekezdése)
 9.A közelmúltbeli terrortámadások (vita)
 10.A Tunéziának nyújtott uniós támogatás (vita)
 11.Az EU és Kuba közötti jövőbeni kapcsolatok (vita)
 12.A jemeni helyzet (vita)
 13.Éves jelentés az emberi jogok helyzetéről a világban 2014-ben (vita)
 14.Az EU szerepe a közel-keleti békefolyamatban (vita)
 15.Biztonsági kihívások a közel-keleti és észak-afrikai térségben és a politikai stabilitás kilátásai (vita)
 16.Az európai szomszédságpolitika felülvizsgálata (vita)
 17.Előirányzatok átcsoportosítása
 18.A következő ülésnap napirendje
 19.Az ülés berekesztése
 JELENLÉTI ÍV


ELNÖKÖL:
Martin SCHULZ elnök

1. Az ülés megnyitása

Az ülést 08.40-kor nyitják meg.


2. A luxemburgi elnökség tevékenységeinek programja (vita)

A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai: A luxemburgi elnökség tevékenységeinek programja (2015/2718(RSP))

Xavier Bettel (a Tanács soros elnöke) és Jean-Claude Juncker (a Bizottság elnöke) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Frank Engel, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Gianni Pittella, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Mark Demesmaeker, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Charles Goerens, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, és Neoklis Sylikiotis, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében.

ELNÖKÖL:
Antonio TAJANI alelnök

Felszólal: Claude Turmes, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Fabio Massimo Castaldo, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Marine Le Pen, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, és Morvai Krisztina, független.

Felszólal: Jean-Claude Juncker és Xavier Bettel.

A vitát berekesztik.

(Az ülést néhány pillanatra felfüggesztik.)

ELNÖKÖL:
Martin SCHULZ elnök


3. A 2015. június 25–26-i Európai Tanács és a 2015. július 7-i euróövezeti csúcstalálkozó következtetései és a jelenlegi görögországi helyzet (vita)

Az Európai Tanács és a Bizottság nyilatkozata: A 2015. június 25–26-i Európai Tanács és a 2015. július 7-i euróövezeti csúcstalálkozó következtetései és a jelenlegi görögországi helyzet (2015/2719(RSP))

Donald Tusk (az Európai Tanács elnöke) és Jean-Claude Juncker (a Bizottság elnöke) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Aléxisz Cíprasz (görög miniszterelnök).

Felszólal: Manfred Weber, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Gianni Pittella, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Ryszard Antoni Legutko, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Guy Verhofstadt, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Gabriele Zimmer, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Rebecca Harms, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Nigel Farage, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Marine Le Pen, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Eleftherios Synadinos, független, és Herbert Reul.

ELNÖKÖL:
Mairead McGUINNESS alelnök

Felszólal: Maria João Rodrigues, Notis Marias, Sylvie Goulard, Dimitrios Papadimoulis, Eva Joly, Laura Ferrara, Matteo Salvini, Janusz Korwin-Mikke, Jan Olbrycht, Eva Kaili, Ashley Fox, Pablo Iglesias, Ernest Urtasun, Petr Mach, Harald Vilimsky, Konstantinos Papadakis, Françoise Grossetête, Miltiadis Kyrkos, Anna Elżbieta Fotyga, João Ferreira, Ernest Maragall és Peter Lundgren.

ELNÖKÖL:
Martin SCHULZ elnök

Felszólal: Esteban González Pons, Roberto Gualtieri, Bernd Lucke, Martina Anderson, Reinhard Bütikofer, Elisabetta Gardini, Nikos Androulakis, Sander Loones, Paulo Rangel, Patrizia Toia, Kazimierz Michał Ujazdowski, Othmar Karas, Udo Bullmann, Nikolay Barekov, Georgios Kyrtsos, Elisa Ferreira, Peter van Dalen, Esther de Lange, Glenis Willmott, Milan Zver, Pervenche Berès, Seán Kelly, Iratxe García Pérez, Gunnar Hökmark, Jutta Steinruck, Tunne Kelam, Iliana Iotova és Sylvie Guillaume.

Felszólal: Fabio Massimo Castaldo a „catch the eye” eljárással kapcsolatban.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Ska Keller, Maria Spyraki, Costas Mavrides, Izaskun Bilbao Barandica, Emmanouil Glezos, Fabio Massimo Castaldo és Ruža Tomašić.

Felszólal: Sofia Sakorafa a „catch the eye” eljárással kapcsolatban.

Felszólal: Aléxisz Cíprasz, Jean-Claude Juncker és Donald Tusk.

A vitát berekesztik.


4. Szavazások órája

A szavazások eredménye részletesen (módosítások, külön szavazások, részenkénti szavazások stb.) a jegyzőkönyvhöz csatolt, „A szavazások eredménye” című mellékletben található.

A név szerinti szavazások eredménye a jegyzőkönyvhöz csatolva, csupán elektronikus formában áll rendelkezésre, és az Europarl oldalon tekinthető meg.

°
° ° °

Felszólal: Ivo Vajgl, az izraeli hadsereg 2014. július 8-i gázai övezeti beavatkozásával kapcsolatban, Ulrike Lunacek, Janusz Korwin-Mikkének az előző napi szavazáshoz fűzött szóbeli indokolások alkalmával tanúsított – Lunacek szerint elfogadhatatlan – magatartásával és szavaival kapcsolatban (2015.7.7-i jegyzőkönyv, 6. pont ) (az elnök megerősíti, hogy sor fog kerülni a megfelelő intézkedésekre) és Tiziana Beghin, a Bernd Lange-jelentés – A8-0175/2015 – 117. módosításához.


4.1. A transzatlanti kereskedelmi és beruházási partnerségről szóló tárgyalások (szavazás)

Jelentés az Európai Parlament Európai Bizottságnak szóló ajánlásaival a transzatlanti kereskedelmi és beruházási partnerségről szóló tárgyalásokról [2014/2228(INI)] - Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság. Előadó: Bernd Lange (A8-0175/2015)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 1. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P8_TA(2015)0252)

Felszólalások

Yannick Jadot a 117. módosítással és a módosítások szavazásra bocsátásának sorrendjével kapcsolatban. Az elnök indokolja döntését, és az eljárási szabályzat 174. cikke (4) bekezdésének megfelelően kéri a Parlament hozzájárulását a 117. módosítás szavazásra bocsátásához.

Elektronikus szavazással (448 mellette, 247 ellene, 11 tartózkodás) a Parlament elfogadja a 117. módosítás szavazásra bocsátását.

Eleonora Forenza a szavazások lebonyolításával kapcsolatban, Reinhard Bütikofer a módosítások szavazásra bocsátásának sorrendjével kapcsolatban (az elnök emlékeztet az eljárási szabályzat 22. cikkének és 174. cikke (3) bekezdésének rendelkezéseire) és Tiziana Beghin, a zárószavazás előtt a 40. módosítással kapcsolatban.

ELNÖKÖL:
Alexander Graf LAMBSDORFF alelnök


4.2. A Macedónia Volt Jugoszláv Köztársasággal kötött stabilizációs és társulási megállapodás (Horvátország csatlakozásának figyelembevétele céljából készült jegyzőkönyv) *** (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)

Ajánlás az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamaik, másrészről a Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság közötti stabilizációs és társulási megállapodáshoz csatolt, a Horvát Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozásának figyelembevétele céljából készült jegyzőkönyvnek az Európai Unió és tagállamai nevében való megkötésére vonatkozó tanácsi határozattervezetről [05548/2014 - C8-0127/2014 - 2013/0386(NLE)] - Külügyi Bizottság. Előadó: Ivo Vajgl (A8-0188/2015)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 2. pont)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Elfogadva. (P8_TA(2015)0253)

A Parlament egyetért a megállapodás megkötésével.


4.3. A Szerbiával kötött stabilizációs és társulási megállapodás (Horvátország csatlakozásának figyelembevétele céljából készült jegyzőkönyv) *** (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)

Ajánlás az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamaik, másrészről a Szerb Köztársaság közötti stabilizációs és társulási megállapodáshoz csatolt, a Horvát Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozásának figyelembevétele céljából készült jegyzőkönyvnek az Európai Unió és tagállamai nevében való megkötésére vonatkozó tanácsi határozattervezetről [06682/2014 - C8-0098/2014- 2014/0039(NLE)] - Külügyi Bizottság. Előadó: David McAllister (A8-0189/2015)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 3. pont)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Elfogadva. (P8_TA(2015)0254)

A Parlament egyetért a megállapodás megkötésével.


4.4. Tudományos és technológiai együttműködés Indiával: a megállapodás megújítása *** (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)

Ajánlás az Európai Közösség és az Indiai Köztársaság kormánya közötti tudományos és technológiai együttműködésről szóló megállapodás megújításáról szóló tanácsi határozat tervezetére [05872/2015 - C8-0074/2015 - 2014/0293(NLE)] - Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság. Előadó: Jerzy Buzek (A8-0179/2015)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 4. pont)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Elfogadva. (P8_TA(2015)0255)

A Parlament egyetért a megállapodás megújításával.


4.5. Tudományos és technológiai együttműködés a Feröer szigetekkel: „Horizont 2020” *** (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)

Ajánlás az Európai Unió és a Feröer szigetek közötti tudományos és technológiai együttműködésről és a Feröer szigeteknek a „Horizont 2020” kutatási és innovációs keretprogramhoz (2014–2020) való társulásáról szóló megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozattervezetre [05660/2015 - C8-0057/2015- 2014/0228(NLE)] - Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság. Előadó: Jerzy Buzek (A8-0180/2015)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 5. pont)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Elfogadva. (P8_TA(2015)0256)

A Parlament egyetért a megállapodás megkötésével.


4.6. Hosszú távú részvényesi szerepvállalás és vállalatirányítási nyilatkozat ***I (szavazás)

Jelentés a 2007/36/EK irányelvnek a hosszú távú részvényesi szerepvállalás ösztönzése, valamint a 2013/34/EU irányelvnek a vállalatirányítási nyilatkozat egyes elemei tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról [COM(2014)0213 - C7-0147/2014 - 2014/0121(COD)] - Jogi Bizottság. Előadó: Sergio Gaetano Cofferati (A8-0158/2015)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 6. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és MÓDOSÍTÁSOK

Módosított változatban jóváhagyva. (P8_TA(2015)0257)

Sergio Gaetano Cofferati (előadó) az eljárási szabályzat 61. cikkének (2) bekezdése alapján javasolja, hogy a jogalkotási állásfoglalás-tervezetről tartandó szavazást napolják el.

A Parlament elfogadja a javaslatot. Így az ügy ismételt vizsgálat céljából az illetékes bizottsághoz visszautaltnak tekintendő.


4.7. Az uniós kibocsátáskereskedelmi rendszer piaci stabilitását biztosító tartalék ***I (szavazás)

Jelentés az uniós kibocsátáskereskedelmi rendszer piaci stabilitását biztosító tartalék kialakításáról és működéséről, valamint a 2003/87/EK irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi határozatról [COM(2014)0020 - C7-0016/2014 - 2014/0011(COD)] - Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság. Előadó: Ivo Belet (A8-0029/2015)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 7. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és MÓDOSÍTÁSOK

Módosított változatban jóváhagyva. (P8_TA(2015)0258)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Elfogadva (P8_TA(2015)0258)

Felszólalások

Ivo Belet (előadó) a szavazás előtt.


4.8. Tengerészek ***I (szavazás)

Jelentés a tengerészekről, valamint a 2008/94/EK, a 2009/38/EK, a 2002/14/EK, a 98/59/EK és a 2001/23/EK irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról [COM(2013)0798 - C7-0409/2013- 2013/0390(COD)] - Foglalkoztatási és Szociális Bizottság. Előadó: Elisabeth Morin-Chartier (A8-0127/2015)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 8. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és MÓDOSÍTÁSOK

Módosított változatban jóváhagyva. (P8_TA(2015)0259)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Elfogadva. (P8_TA(2015)0259)


4.9. Tudományos és technológiai együttműködési megállapodás Svájccal: „Horizont 2020” és ITER-tevékenységek *** (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)

Ajánlás a Svájci Államszövetségnek a „Horizont 2020” kutatási és innovációs keretprogramhoz és az Európai Atomenergia-közösség „Horizont 2020” kutatási és innovációs keretprogramot kiegészítő kutatási és képzési programjához való társulásáról, valamint a Svájci Államszövetségnek a Fusion for Energy által végzett ITER-tevékenységekben való részvételének szabályozásáról szóló, egyrészről az Európai Unió és az Európai Atomenergia-közösség, másrészről a Svájci Államszövetség közötti tudományos és technológiai együttműködési megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozattervezetre [05662/2015 - C8-0056/2015- 2014/0304(NLE)] - Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság. Előadó: Jerzy Buzek (A8-0181/2015)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 9. pont)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Elfogadva. (P8_TA(2015)0260)

A Parlament egyetért a megállapodás megkötésével.


4.10. A tagállamok foglalkoztatáspolitikáira vonatkozó iránymutatások * (szavazás)

Jelentés a tagállamok foglalkoztatáspolitikáira vonatkozó iránymutatásokról szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról [COM(2015)0098 - C8-0075/2015 - 2015/0051(NLE)] - Foglalkoztatási és Szociális Bizottság. Előadó: Laura Agea (A8-0205/2015)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 10. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és MÓDOSÍTÁSOK

Módosított változatban jóváhagyva. (P8_TA(2015)0261)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Elfogadva. (P8_TA(2015)0261)


4.11. Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevétele (Finnország kérelme: EGF/2015/001 FI/Broadcom) (szavazás)

Jelentés az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság között létrejött, a költségvetési fegyelemről, a költségvetési ügyekben való együttműködésről és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásról szóló, 2013. december 2-i intézményközi megállapodás 13. pontjával összhangban történő felhasználásáról szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról (Finnország EGF/2015/001 FI/Broadcom referenciaszámú kérelme) [COM(2015)0232 - C8-0135/2015 - 2015/2125(BUD)] - Költségvetési Bizottság. Előadó: Petri Sarvamaa (A8-0210/2015)

(Minősített többség: a leadott szavazatok háromötöde)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 11. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2015)0262)


4.12. 2016. évi költségvetés – A háromoldalú egyeztetésre vonatkozó megbízatás (szavazás)

Jelentés a 2016. évi költségvetés tervezetéről folytatandó háromoldalú egyeztetésre vonatkozó megbízatásról [2015/2074(BUD)] - Költségvetési Bizottság. Előadó: José Manuel Fernandes (A8-0217/2015)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 12. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2015)0263)


4.13. „Zöld foglalkoztatás” kezdeményezés (szavazás)

Jelentés a „Zöld foglalkoztatás” kezdeményezésről: a zöld gazdaság munkahely-teremtési potenciáljának kiaknázása [2014/2238(INI)] - Foglalkoztatási és Szociális Bizottság. Előadó: Jean Lambert (A8-0204/2015)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 14. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2015)0264)


4.14. Az adókikerülés és az adócsalás mint a fejlődő országok kormányzása, szociális védelme és fejlődése számára jelentett kihívás (szavazás)

Jelentés az adókikerülésről és az adócsalásról mint a fejlődő országok kormányzása, szociális védelme és fejlődése számára jelentett kihívásról [2015/2058(INI)] - Fejlesztési Bizottság. Előadó: Elly Schlein (A8-0184/2015)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 15. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2015)0265)


5. A szavazáshoz fűzött indokolások

A mai szavazáshoz fűzött indokolások a 2015. július 9-i, holnapi ülésen kerülnek sorra.


6. Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok az Europarl weboldalon találhatók: „Plenáris ülés”, „Szavazások”, „A szavazások eredménye” (A név szerinti szavazások eredménye), valamint a „Név szerinti szavazások eredménye” című melléklet nyomtatott változatában.

Az Europarl weboldalon található elektronikus változat frissítése naponta történik a szavazás napját követő legfeljebb kéthetes időszakban.

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok listáját ezt követően lezárják, lefordítják és a Hivatalos Lapban közzéteszik.


(A 15.00-kor megszakított ülést 15.10-kor folytatják.)

ELNÖKÖL:
Ryszard CZARNECKI alelnök

7. Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása

Az előző ülés jegyzőkönyvét elfogadják.


8. Felhatalmazáson alapuló jogi aktusok (az eljárási szabályzat 105. cikkének (6) bekezdése)

Az alábbi felhatalmazáson alapuló jogi aktusra irányuló tervezetet terjesztették a Parlament elé:

– A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete a 606/2009/EK rendeletnek egyes borászati eljárások tekintetében, valamint a 436/2009/EK rendeletnek az ezen eljárásoknak a borágazatban vezetendő nyilvántartásokba való bejegyzése tekintetében történő módosításáról (C(2015)04510 – 2015/2770(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 2 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2015. július 6.

Utalva az illetékes bizottsághoz: AGRI


9. A közelmúltbeli terrortámadások (vita)

A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai: A közelmúltbeli terrortámadások (2015/2759(RSP))

Nicolas Schmit (a Tanács soros elnöke) és Dimitrisz Avramopulosz (a Bizottság tagja) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Monika Hohlmeier, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Tanja Fajon, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Charles Tannock, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Ivan Jakovčić, Fernando Maura Barandiarán, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Cornelia Ernst, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Paul Nuttall, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Mario Borghezio, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Bruno Gollnisch, független, Roberta Metsola, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Gilles Lebreton, Sylvie Guillaume, Mark Demesmaeker, Nathalie Griesbeck, Georg Mayer, Gerard Batten, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Diane Dodds, Josef Weidenholzer, Timothy Kirkhope, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Barbara Matera, Daniele Viotti, Mirosław Piotrowski, Victor Boştinaru, Afzal Khan, aki válaszol az alábbi képviselők két kékkártyás kérdésére is: Karol Karski és Kristina Winberg, és Lampros Fountoulis.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Gál Kinga és Doru-Claudian Frunzulică.

ELNÖKÖL:
Dimitrios PAPADIMOULIS alelnök

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Ruža Tomašić, Ilhan Kyuchyuk és Fabio Massimo Castaldo.

Felszólal: Dimitrisz Avramopulosz és Nicolas Schmit.

A vitát berekesztik.


10. A Tunéziának nyújtott uniós támogatás (vita)

A Bizottság alelnökének/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének nyilatkozata: A Tunéziának nyújtott uniós támogatás (2015/2765(RSP))

Johannes Hahn (a Bizottság tagja) nyilatkozatot tesz a Bizottság alelnöke/az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője nevében.

Felszólal: Michael Gahler, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Gianni Pittella, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Charles Tannock, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Marielle de Sarnez, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Marie-Christine Vergiat, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Jordi Sebastià, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Fabio Massimo Castaldo, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Nicolas Bay, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Victor Boştinaru, Marietje Schaake, Pier Antonio Panzeri, Elena Valenciano, Gilles Pargneaux, Ana Gomes, Neena Gill és Inés Ayala Sender.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Notis Marias és Ivan Jakovčić.

Felszólal: Johannes Hahn.

A vitát berekesztik.


11. Az EU és Kuba közötti jövőbeni kapcsolatok (vita)

A Bizottság alelnökének/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének nyilatkozata: Az EU és Kuba közötti jövőbeni kapcsolatok (2015/2616(RSP))

Johannes Hahn (a Bizottság tagja) nyilatkozatot tesz a Bizottság alelnöke/az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője nevében.

Felszólal: Luis de Grandes Pascual, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Carlos Zorrinho, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Bas Belder, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Fernando Maura Barandiarán, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Sofia Sakorafa, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Hans-Olaf Henkel, Ernest Urtasun, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Fabio Massimo Castaldo, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Marie-Christine Arnautu, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Cristian Dan Preda, Ramón Jáuregui Atondo, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Michael Gahler, Hans-Olaf Henkel és Pavel Telička.

ELNÖKÖL:
David-Maria SASSOLI alelnök

Felszólal: Javier Couso Permuy, Ignazio Corrao, Franz Obermayr, Jarosław Wałęsa, Neena Gill, Inês Cristina Zuber, Davor Ivo Stier, Elena Valenciano, David McAllister, Francisco José Millán Mon és Michael Gahler.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Stanislav Polčák, Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Kateřina Konečná és Igor Šoltes.

Felszólal: Johannes Hahn.

A vitát berekesztik.


12. A jemeni helyzet (vita)

A Bizottság alelnökének/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének nyilatkozata: A jemeni helyzet (2015/2760(RSP))

Johannes Hahn (a Bizottság tagja) nyilatkozatot tesz a Bizottság alelnöke/az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője nevében.

Felszólal: Michèle Alliot-Marie, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Richard Howitt, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Charles Tannock, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: James Carver, Marietje Schaake, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Javier Couso Permuy, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Alyn Smith, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, James Carver, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Jiří Pospíšil, Afzal Khan, Anna Elżbieta Fotyga és Ana Gomes.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Stanislav Polčák, Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias, Ivan Jakovčić és Izaskun Bilbao Barandica.

Felszólal: Johannes Hahn.

Az eljárási szabályzat 123. cikkének (2) bekezdése szerint benyújtandó állásfoglalási indítványok később kerülnek kihirdetésre.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2015.7.9-i jegyzőkönyv, 12.6. pont .


13. Éves jelentés az emberi jogok helyzetéről a világban 2014-ben (vita)

A Bizottság alelnökének/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének nyilatkozata: Éves jelentés az emberi jogok helyzetéről a világban 2014-ben (2015/2761(RSP))

Johannes Hahn (a Bizottság tagja) nyilatkozatot tesz a Bizottság alelnöke/az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője nevében.

Felszólal: Cristian Dan Preda, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Elena Valenciano, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Mark Demesmaeker, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Ivo Vajgl, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Marie-Christine Vergiat, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, és Barbara Lochbihler, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében.

ELNÖKÖL:
Ulrike LUNACEK alelnök

Felszólal: Soraya Post, Anna Elżbieta Fotyga, Ilhan Kyuchyuk, Josef Weidenholzer és Beatrix von Storch.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Stanislav Polčák, Ivan Jakovčić, Notis Marias, Jonathan Arnott és Sógor Csaba.

Felszólal: Johannes Hahn.

A vitát berekesztik.


14. Az EU szerepe a közel-keleti békefolyamatban (vita)

A Bizottság alelnökének/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének nyilatkozata: Az EU szerepe a közel-keleti békefolyamatban (2015/2685(RSP))

Az elnök közli, hogy az S&D képviselőcsoport indítványozta a vita elnapolását, melyet tegnap az eljárási szabályzat 190. cikkének (1) bekezdésének megfelelően bejelentettek (lásd: 2015.7.7-i jegyzőkönyv, 13. pont ).

Felszólal: Victor Boştinaru, aki indokolja a kérést, Cristian Dan Preda, aki támogatja a kérést, és Martina Anderson, aki ellenzi a kérést.

A Parlament elektronikus szavazással jóváhagyja a kérelmet (78 mellette, 44 ellene, 1 tartózkodás).

Következésképpen a vitát egy későbbi ülésre halasztják.


15. Biztonsági kihívások a közel-keleti és észak-afrikai térségben és a politikai stabilitás kilátásai (vita)

Jelentés a közel-keleti és észak-afrikai régió biztonsági kihívásairól és a politikai stabilitás kilátásairól [2014/2229(INI)] - Külügyi Bizottság. Előadó: Vincent Peillon (A8-0193/2015)

Vincent Peillon előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Johannes Hahn (a Bizottság tagja).

Felszólal: Cristian Dan Preda, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Richard Howitt, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Bas Belder, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Javier Couso Permuy, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Alyn Smith, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Fabio Massimo Castaldo, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Aymeric Chauprade, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Tunne Kelam, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Szanyi Tibor, Javi López, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Jonathan Arnott, Geoffrey Van Orden, Bodil Valero, David Coburn, Michael Gahler, Francisco Assis, Marek Jurek, Francisco José Millán Mon, Andrej Plenković, Ryszard Czarnecki, Andrey Kovatchev, Angel Dzhambazki és Arnaud Danjean.

ELNÖKÖL:
Antonio TAJANI alelnök

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Jaromír Štětina, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Georgios Epitideios, Marijana Petir, Arne Gericke és Ivo Vajgl.

Felszólal: Johannes Hahn és Vincent Peillon.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2015.7.9-i jegyzőkönyv, 12.7. pont .

(Az ülést néhány pillanatra felfüggesztik.)


16. Az európai szomszédságpolitika felülvizsgálata (vita)

Jelentés az európai szomszédságpolitika felülvizsgálatáról [2015/2002(INI)] - Külügyi Bizottság. Előadó: Eduard Kukan (A8-0194/2015)

Eduard Kukan előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Johannes Hahn (a Bizottság tagja).

Felszólal: Cristian Dan Preda, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Andi Cristea, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Marek Jurek, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Petras Auštrevičius, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Helmut Scholz, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Meszerics Tamás, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, James Carver, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Andrej Plenković, Richard Howitt, Tomasz Piotr Poręba, Javier Couso Permuy, Ernest Urtasun, Francisco José Millán Mon, Kati Piri, Angel Dzhambazki, Inês Cristina Zuber, Bronis Ropė, David McAllister, Andrejs Mamikins, Tőkés László, Szanyi Tibor, Alojz Peterle, Michał Boni és Andrey Kovatchev, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Andrejs Mamikins.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Ruža Tomašić, Ivan Jakovčić és Notis Marias.

Felszólal: Johannes Hahn és Eduard Kukan.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2015.7.9-i jegyzőkönyv, 12.8. pont .


17. Előirányzatok átcsoportosítása

A költségvetési rendelet 25. cikkével összhangban a Költségvetési Bizottság úgy határozott, hogy jóváhagyja az európai adatvédelmi biztos 1/2015. számú előirányzat-átcsoportosítási tervezetét.

A költségvetési rendelet 27. cikke (3) bekezdésével összhangban a Költségvetési Bizottság úgy határozott, hogy jóváhagyja az Európai Bizottság DEC 15/2015., DEC 18/2015. és DEC 19/2015. számú előirányzat-átcsoportosítási javaslatát.

A költségvetési rendelet 27. cikke (4) bekezdésével összhangban, az Európai Unió tanácsa értesítette a költségvetési hatóságot a DEC 18/2015. számú (III. szakasz – Bizottság) előirányzat-átcsoportosítás jóváhagyásáról.

A költségvetési rendelet 27. cikke (4) bekezdésével összhangban, az Európai Unió tanácsa értesítette a költségvetési hatóságot a DEC 14/2015. számú (III. szakasz – Bizottság) előirányzat-átcsoportosítás jóváhagyásáról.


18. A következő ülésnap napirendje

A következő napi ülés napirendjét megállapítják („Napirend” dokumentum, PE 563.528/OJJE).


19. Az ülés berekesztése

Az ülést 22.55-kor berekesztik.

Klaus Welle

Ryszard Czarnecki

főtitkár

alelnök


JELENLÉTI ÍV

Jelenlévők:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Girauta Vidal, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Griesbeck, Griffin, Grigule, Gróbarczyk, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Hetman, Heubuch, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, Iglesias, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jackiewicz, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Koch, Kofod, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Maura Barandiarán, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Paulsen, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Pittella, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Ransdorf, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Sommer, Sonneborn, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Väyrynen, Vergiat, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zver, Zwiefka

Igazoltan távol lévők:

Crowley, Lamberts, Picierno, Theocharous, Vautmans, Verheyen

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat