Indiċi 
Minuti
PDF 242kWORD 188k
L-Erbgħa, 8 ta' Lulju 2015 - Strasburgu
1.Ftuħ tas-seduta
 2.Programm tal-attivitajiet tal-Presidenza Lussemburgiża (dibattitu)
 3.Konklużjonijiet tal-Kunsill Ewropew (25-26 ta' Ġunju 2015) u tas-Summit taż-Żona tal-Euro (is-7 ta' Lulju 2015) u s-sitwazzjoni attwali fil-Greċja (dibattitu)
 4.Ħin tal-votazzjonijiet
  4.1.Negozjati għas-Sħubija Trans-Atlantika ta’ Kummerċ u ta’ Investiment (TTIP) (votazzjoni)
  4.2.Ftehim ta' Stabbilizzazzjoni u Assoċjazzjoni mal-ex Repubblika Jugoslava tal-Maċedonja (protokoll sabiex jittieħed kont tal-adeżjoni tal-Kroazja) *** (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  4.3.Ftehim ta' Stabbilizzazzjoni u Assoċjazzjoni mas-Serbja (protokoll sabiex titqies l-adeżjoni tal-Kroazja) *** (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  4.4.Kooperazzjoni xjentifika u teknoloġika mal-Indja: tiġdid tal-ftehim *** (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  4.5.Kooperazzjoni xjentifika u teknoloġika ma-Gżejjer Faeroe: Orizzont 2020 *** (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  4.6.Involviment fit-tul tal-azzjonisti u d-dikjarazzjoni dwar il-governanza korporattiva ***I (votazzjoni)
  4.7.Riżerva tal-istabbiltà tas-suq għall-iskema ta' negozjar tal-emissjonijiet tal-gassijiet serra tal-Unjoni ***I (votazzjoni)
  4.8.Baħħara ***I (votazzjoni)
  4.9.Kooperazzjoni xjentifika u teknoloġika mal-Isvizzera: Orizzont 2020 u attivitajiet ITER *** (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  4.10.Linji gwida tal-politika tal-Istati Membri għall-impjiegi * (votazzjoni)
  4.11.Mobilizzazzjoni tal-Fond Ewropew ta' Aġġustament għall-Globalizzazzjoni (applikazzjoni mill-Finlandja - EGF/2015/001 FI/Broadcom) (votazzjoni)
  4.12.Baġit 2016 - Mandat għat-trilogu (votazzjoni)
  4.13.Inzjattiva għal Impjiegi Ekoloġiċi (votazzjoni)
  4.14.L-evitar tat-taxxa u l-evażjoni tat-taxxa bħala sfidi fil-pajjiżi li qed jiżviluppaw (votazzjoni)
 5.Spjegazzjonijiet tal-vot
 6.Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot
 7.Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta preċedenti
 8.Atti delegati (Artikolu 105(6) tar-Regoli ta' Proċedura)
 9.Attakki terroristiċi reċenti (dibattitu)
 10.Appoġġ tal-UE lit-Tuneżija (dibattitu)
 11.Relazzjonijiet futuri UE-Kuba (dibattitu)
 12.Sitwazzjoni fil-Jemen (dibattitu)
 13.Rapport annwali dwar id-Drittijiet tal-Bniedem fid-Dinja fl-2014 (dibattitu)
 14.Ir-rwol tal-UE fil-Proċess ta' Paċi fil-Lvant Nofsani (dibattitu)
 15.Sfidi tas-sigurtà fil-Lvant Nofsani u fl-Afrika ta' Fuq u prospettivi għal stabbiltà politika (dibattitu)
 16.Rieżami tal-Politika Ewropea tal-Viċinat (dibattitu)
 17.Trasferiment ta' approprjazzjonijiet
 18.L-aġenda tas-seduta li jmiss
 19.Għeluq tas-seduta
 REĠISTRU TAL-ATTENDENZA


PRESIDENZA: Martin SCHULZ
President

1. Ftuħ tas-seduta

Ħin tal-ftuħ tas-seduta: 08.40.


2. Programm tal-attivitajiet tal-Presidenza Lussemburgiża (dibattitu)

Dikjarazzjonijiet tal-Kunsill u tal-Kummissjoni: Programm tal-attivitajiet tal-Presidenza Lussemburgiża (2015/2718(RSP))

Xavier Bettel (President fil-kariga tal-Kunsill) u Jean-Claude Juncker (President tal-Kummissjoni) għamlu d-dikjarazzjonijiet.

Interventi ta': Frank Engel f'isem il-Grupp PPE, Gianni Pittella f'isem il-Grupp S&D, Mark Demesmaeker f'isem il-Grupp ECR, Charles Goerens f'isem il-Grupp ALDE, u Neoklis Sylikiotis f'isem il-Grupp GUE/NGL.

PRESIDENZA: Antonio TAJANI
Viċi President

Interventi ta': Claude Turmes f'isem il-Grupp Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo f'isem il-Grupp EFDD, Marine Le Pen f'isem il-Grupp ENF, u Krisztina Morvai Membru mhux affiljata.

Interventi ta': Jean-Claude Juncker u Xavier Bettel.

Id-dibattitu ngħalaq.

(Is-seduta ġiet sospiża għal ftit)

PRESIDENZA: Martin SCHULZ
President


3. Konklużjonijiet tal-Kunsill Ewropew (25-26 ta' Ġunju 2015) u tas-Summit taż-Żona tal-Euro (is-7 ta' Lulju 2015) u s-sitwazzjoni attwali fil-Greċja (dibattitu)

Dikjarazzjoni tal-Kunsill Ewropew u tal-Kummissjoni: Konklużjonijiet tal-Kunsill Ewropew (25-26 ta' Ġunju 2015) u tas-Summit taż-Żona tal-Euro (is-7 ta' Lulju 2015) u s-sitwazzjoni attwali fil-Greċja (2015/2719(RSP))

Donald Tusk (President tal-Kunsill Ewropew) u Jean-Claude Juncker (President tal-Kummissjoni) għamlu d-dikjarazzjonijiet.

Intervent ta': Alexis Tsipras (Prim Ministru Grieg).

Interventi ta': Manfred Weber f'isem il-Grupp PPE, Gianni Pittella f'isem il-Grupp S&D, Ryszard Antoni Legutko f'isem il-Grupp ECR, Guy Verhofstadt f'isem il-Grupp ALDE, Gabriele Zimmer f'isem il-Grupp GUE/NGL, Rebecca Harms f'isem il-Grupp Verts/ALE, Nigel Farage f'isem il-Grupp EFDD, Marine Le Pen f'isem il-Grupp ENF, Eleftherios Synadinos Membru mhux affiljat, u Herbert Reul.

PRESIDENZA: Mairead McGUINNESS
Viċi President

Interventi ta': Maria João Rodrigues, Notis Marias, Sylvie Goulard, Dimitrios Papadimoulis, Eva Joly, Laura Ferrara, Matteo Salvini, Janusz Korwin-Mikke, Jan Olbrycht, Eva Kaili, Ashley Fox, Pablo Iglesias, Ernest Urtasun, Petr Mach, Harald Vilimsky, Konstantinos Papadakis, Françoise Grossetête, Miltiadis Kyrkos, Anna Elżbieta Fotyga, João Ferreira, Ernest Maragall u Peter Lundgren.

PRESIDENZA: Martin SCHULZ
President

Interventi ta': Esteban González Pons, Roberto Gualtieri, Bernd Lucke, Martina Anderson, Reinhard Bütikofer, Elisabetta Gardini, Nikos Androulakis, Sander Loones, Paulo Rangel, Patrizia Toia, Kazimierz Michał Ujazdowski, Othmar Karas, Udo Bullmann, Nikolay Barekov, Georgios Kyrtsos, Elisa Ferreira, Peter van Dalen, Esther de Lange, Glenis Willmott, Milan Zver, Pervenche Berès, Seán Kelly, Iratxe García Pérez, Gunnar Hökmark, Jutta Steinruck, Tunne Kelam, Iliana Iotova u Sylvie Guillaume.

Intervent ta': Fabio Massimo Castaldo dwar il-proċedura "catch the eye".

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Ska Keller, Maria Spyraki, Costas Mavrides, Izaskun Bilbao Barandica, Emmanouil Glezos, Fabio Massimo Castaldo u Ruža Tomašić.

Intervent ta': Sofia Sakorafa dwar il-proċedura "catch the eye".

Interventi ta': Alexis Tsipras, Jean-Claude Juncker u Donald Tusk.

Id-dibattitu ngħalaq.


4. Ħin tal-votazzjonijiet

Ir-riżultati ddettaljati tal-votazzjonijiet (emendi, votazzjonijiet separati u votazzjonijiet maqsuma, eċċ) jidhru fl-Anness 'Riżultati tal-Votazzjonijiet', mehmuż mal-Minuti.

Ir-riżultati tal-votazzjonijiet b'sejħa tal-ismijiet, fl-anness tal-Minuti, huma disponibbli biss f'verżjoni elettronika u jistgħu jiġu kkonsultati fuq Europarl.

°
° ° °

Interventi ta': Ivo Vajgl, dwar l-intervent tal-Forzi Armati Iżraeljani f'Gaża tat-8 ta' Lulju 2014, Ulrike Lunacek, dwar l-aġir u l-affermazzjonijiet - meqjusa minnha inaċċettabbli - ta' Janusz Korwin-Mikke lbieraħ waqt l-ispjegazzjonijiet orali tal-vot (punt 6 tal-Minuti ta' 7.7.2015) (il-President ikkonferma li se jittieħdu provvedimenti xierqa) u Tiziana Beghin, dwar l-emenda 117 tar-Rapport Bernd Lange - A8-0175/2015.


4.1. Negozjati għas-Sħubija Trans-Atlantika ta’ Kummerċ u ta’ Investiment (TTIP) (votazzjoni)

Rapport li jinkludi r-rakkomandazzjonijiet tal-Parlament Ewropew lill-Kummissjoni Ewropea dwar in-negozjati għas-Sħubija Trans-Atlantika ta' Kummerċ u ta' Investiment (TTIP) [2014/2228(INI)] - Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali. Rapporteur: Bernd Lange (A8-0175/2015)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 1)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2015)0252)

Interventi
Yannick Jadot dwar l-emenda 117 u l-ordni tal-votazzjoni tal-emendi. Il-President spjega r-raġunijiet tad-deċiżjoni tiegħu u talab il-kunsens tal-Parlament biex jissottoponi għall-votazzjoni l-emenda 117, skont l-Artikolu 174(4) tar-Regoli ta' Proċedura.

B'VE (448 favur, 247 kontra, 11-il astensjoni) il-Parlament aċċetta li jissottoponi għall-votazzjoni l-emenda 117.

Eleonora Forenza dwar it-tmexxija tal-votazzjonijiet, Reinhard Bütikofer dwar l-ordni tal-votazzjoni tal-emendi (il-President fakkar f'dan ir-rigward id-dispożizzjonijiet tal-Artikoli 22 u 174(3) tar-Regoli ta' Proċedura), u Tiziana Beghin, qabel il-votazzjoni finali, dwar l-emenda 40.

PRESIDENZA: Alexander Graf LAMBSDORFF
Viċi President


4.2. Ftehim ta' Stabbilizzazzjoni u Assoċjazzjoni mal-ex Repubblika Jugoslava tal-Maċedonja (protokoll sabiex jittieħed kont tal-adeżjoni tal-Kroazja) *** (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rakkomandazzjoni dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni, f'isem l-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri tagħha, tal-Protokoll mal-Ftehim ta' Stabbilizzazzjoni u Assoċjazzjoni bejn il-Komunitajiet Ewropej u l-Istati Membri tagħhom, minn naħa u l-ex Repubblika Jugoslava tal-Maċedonja, min-naħa l-oħra, sabiex jittieħed kont tal-adeżjoni tar-Repubblika tal-Kroazja mal-Unjoni Ewropea [05548/2014 - C8-0127/2014 - 2013/0386(NLE)] - Kumitat għall-Affarijiet Barranin. Rapporteur: Ivo Vajgl (A8-0188/2015)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 2)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adozzjoni (P8_TA(2015)0253)

Il-Parlament ta l-approvazzjoni tiegħu għall-konklużjoni tal-ftehim.


4.3. Ftehim ta' Stabbilizzazzjoni u Assoċjazzjoni mas-Serbja (protokoll sabiex titqies l-adeżjoni tal-Kroazja) *** (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rakkomandazzjoni dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni, f'isem l-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri tagħha, tal-Protokoll tal-Ftehim ta' Stabbilizzazzjoni u Assoċjazzjoni bejn il-Komunitajiet Ewropej u l-Istati Membri tagħhom, minn naħa, u r-Repubblika tas-Serbja, min-naħa l-oħra, sabiex titqies l-adeżjoni tar-Repubblika tal-Kroazja mal-Unjoni Ewropea [06682/2014 - C8-0098/2014- 2014/0039(NLE)] - Kumitat għall-Affarijiet Barranin. Rapporteur: David McAllister (A8-0189/2015)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 3)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adozzjoni (P8_TA(2015)0254)

Il-Parlament ta l-approvazzjoni tiegħu għall-konklużjoni tal-ftehim.


4.4. Kooperazzjoni xjentifika u teknoloġika mal-Indja: tiġdid tal-ftehim *** (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rakkomandazzjoni dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar it-tiġdid tal-Ftehim għall-kooperazzjoni xjentifika u teknoloġika bejn il-Komunità Ewropea u l-Gvern tar-Repubblika tal-Indja [05872/2015 - C8-0074/2015 - 2014/0293(NLE)] - Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija. Rapporteur: Jerzy Buzek (A8-0179/2015)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 4)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adozzjoni (P8_TA(2015)0255)

Il-Parlament ta l-approvazzjoni tiegħu għat-tiġdid tal-ftehim.


4.5. Kooperazzjoni xjentifika u teknoloġika ma-Gżejjer Faeroe: Orizzont 2020 *** (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rakkomandazzjoni dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni ta' Ftehim ta' koperazzjoni xjentifika u teknoloġika bejn l-Unjoni Ewropea u l-Gżejjer Faeroe li jassoċja lill-Gżejjer Faeroe ma' Orizzont 2020 - il-Programm Qafas għar-Riċerka u l-Innovazzjoni (2014-2020) [05660/2015 - C8-0057/2015- 2014/0228(NLE)] - Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija. Rapporteur: Jerzy Buzek (A8-0180/2015)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 5)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adozzjoni (P8_TA(2015)0256)

Il-Parlament ta l-approvazzjoni tiegħu għall-konklużjoni tal-ftehim.


4.6. Involviment fit-tul tal-azzjonisti u d-dikjarazzjoni dwar il-governanza korporattiva ***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva 2007/36/KE rigward l-inkoraġġiment ta' involviment fit-tul tal-azzjonisti u d-Direttiva 2013/34/UE rigward ċerti elementi tad-dikjarazzjoni dwar il-governanza korporattiva [COM(2014)0213 - C7-0147/2014 - 2014/0121(COD)] - Kumitat għall-Affarijiet Legali. Rapporteur: Sergio Gaetano Cofferati (A8-0158/2015)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 6)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI u EMENDI

Approvazzjoni b'emendi (P8_TA(2015)0257)

Sergio Gaetano Cofferati (rapporteur) ippropona l-posponiment tal-votazzjoni dwar l-abbozz ta' riżoluzzjoni leġiżlattiva skont l-Artikolu 61(2) tar-Regoli ta' Proċedura.

Il-Parlament approva l-proposta. Il-kwistjoni ġiet għalhekk irriferuta lill-kumitat responsabbli għal rieżami.


4.7. Riżerva tal-istabbiltà tas-suq għall-iskema ta' negozjar tal-emissjonijiet tal-gassijiet serra tal-Unjoni ***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-istabbiliment u t-tħaddim ta' riżerva tal-istabbiltà tas-suq għall-iskema ta' negozjar tal-emissjonijiet tal-gassijiet serra tal-Unjoni u li temenda d-Direttiva 2003/87/KE [COM(2014)0020 - C7-0016/2014 - 2014/0011(COD)] - Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel. Rapporteur: Ivo Belet (A8-0029/2015)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 7)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI u EMENDI

Approvazzjoni b'emendi (P8_TA(2015)0258)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adozzjoni (P8_TA(2015)0258)

Interventi

Ivo Belet (rapporteur), qabel il-votazzjoni.


4.8. Baħħara ***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-baħħara, li temenda d-Direttivi 2008/94/KE, 2009/38/KE, 2002/14/KE, 98/59/KE u 2001/23/KE [COM(2013)0798 - C7-0409/2013- 2013/0390(COD)] - Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali. Rapporteur: Elisabeth Morin-Chartier (A8-0127/2015)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 8)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI u EMENDI

Approvazzjoni b'emendi (P8_TA(2015)0259)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adozzjoni (P8_TA(2015)0259)


4.9. Kooperazzjoni xjentifika u teknoloġika mal-Isvizzera: Orizzont 2020 u attivitajiet ITER *** (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rakkomandazzjoni dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni tal-Ftehim għal kooperazzjoni xjentifika u teknoloġika bejn l-Unjoni Ewropea u l-Komunità Ewropea tal-Enerġija Atomika u l-Konfederazzjoni Svizzera li jassoċja lill-Konfederazzjoni Svizzera mal-Orizzont 2020 - il-Programm Qafas għar-Riċerka u l-Innovazzjoni u mal-Programm ta' Riċerka u Taħriġ tal-Komunità Ewropea tal-Enerġija Atomika li jikkumplimenta l-Orizzont 2020, u li jirregola l-parteċipazzjoni tal-Konfederazzjoni Svizzera fl-attivitajiet tal-ITER imwettqa mill-Fużjoni għall-Enerġija [05662/2015 - C8-0056/2015- 2014/0304(NLE)] - Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija. Rapporteur: Jerzy Buzek (A8-0181/2015)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 9)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adozzjoni (P8_TA(2015)0260)

Il-Parlament ta l-approvazzjoni tiegħu għall-konklużjoni tal-ftehim.


4.10. Linji gwida tal-politika tal-Istati Membri għall-impjiegi * (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-linji gwida għall-politika tal-Istati Membri dwar l-impjiegi [COM(2015)0098 - C8-0075/2015 - 2015/0051(NLE)] - Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali. Rapporteur: Laura Agea (A8-0205/2015)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 10)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI u EMENDI

Approvazzjoni b'emendi (P8_TA(2015)0261)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adozzjoni (P8_TA(2015)0261)


4.11. Mobilizzazzjoni tal-Fond Ewropew ta' Aġġustament għall-Globalizzazzjoni (applikazzjoni mill-Finlandja - EGF/2015/001 FI/Broadcom) (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-mobilizzazzjoni tal-Fond Ewropew ta' Aġġustament għall-Globalizzazzjoni, b'konformità mal-punt 13 tal-Ftehim Interistituzzjonali tat-2 ta' Diċembru 2013 bejn il-Parlament Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni dwar dixxiplina baġitarja, dwar kooperazzjoni f'materji ta' baġit u dwar ġestjoni finanzjarja tajba (Applikazzjoni EGF/2015/001 FI/Broadcom, ippreżentata mill-Finlandja) [COM(2015)0232 - C8-0135/2015 - 2015/2125(BUD)] - Kumitat għall-Baġits. Rapporteur: Petri Sarvamaa (A8-0210/2015)

(Maġġoranza kwalifikata meħtieġa: 3/5 tal-voti mitfugħa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 11)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2015)0262)


4.12. Baġit 2016 - Mandat għat-trilogu (votazzjoni)

Rapport dwar il-mandat għat-trilogu dwar l-abbozz ta' baġit għall-2016 [2015/2074(BUD)] - Kumitat għall-Baġits. Rapporteur: José Manuel Fernandes (A8-0217/2015)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 12)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2015)0263)


4.13. Inzjattiva għal Impjiegi Ekoloġiċi (votazzjoni)

Rapport dwar l-Inizjattiva għal Impjiegi Ekoloġiċi: Jiġi sfruttat il-potenzjal tal-ekonomija ekoloġika għall-ħolqien tal-impjiegi [2014/2238(INI)] - Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali. Rapporteur: Jean Lambert (A8-0204/2015)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 14)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2015)0264)


4.14. L-evitar tat-taxxa u l-evażjoni tat-taxxa bħala sfidi fil-pajjiżi li qed jiżviluppaw (votazzjoni)

Rapport dwar l-evitar tat-taxxa u l-evażjoni tat-taxxa bħala sfidi għall-governanza, il-protezzjoni soċjali u l-iżvilupp fil-pajjiżi li qed jiżviluppaw [2015/2058(INI)] - Kumitat għall-Iżvilupp. Rapporteur: Elly Schlein (A8-0184/2015)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 15)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2015)0265)


5. Spjegazzjonijiet tal-vot

L-ispjegazzjonijiet tal-vot li jirreferu għall-votazzjonijiet ta' din il-ġurnata se jkunu ppreżentati waqt is-seduta ta' għada nhar il-Ħamis 9 ta' Lulju 2015.


6. Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot

Il-korrezzjonijiet għall-voti u l-intenzjonijiet tal-vot jidhru fuq il-Europarl, "Plenarja", "Votazzjonijiet", "Riżultati tal-Votazzjonijiet" (Riżultati tal-votazzjonijiet b'sejħa tal-ismijiet) u fil-verżjoni stampata tal-anness "Riżultati tal-votazzjonijiet b'sejħa tal-ismijiet".

Il-verżjoni elettronika fuq is-sit Europarl tiġi aġġornata regolarment tul perjodu ta' mhux aktar minn ġimagħtejn wara l-ġurnata tal-votazzjoni.

Wara li jgħaddi dan il-perjodu, il-korrezzjonijiet u l-intenzjonijiet tal-vot jiġu ffinalizzati sabiex isiru t-traduzzjonijiet u jiġu ppubblikati f'Il-Ġurnal Uffiċjali.


(Ħin li fih ġiet sospiża s-seduta: 15.00. Ħin li fih tkompliet is-seduta: 15.10)

PRESIDENZA: Ryszard CZARNECKI
Viċi President

7. Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta preċedenti

Il-Minuti tas-seduta preċedenti ġew approvati.


8. Atti delegati (Artikolu 105(6) tar-Regoli ta' Proċedura)

L-abbozz ta' att delegat li ġej intbagħat lill-Parlament:

- Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jemenda r-Regolament (KE) Nru 606/2009 fir-rigward ta' ċerti prattiċi enoloġiċi u r-Regolament (KE) Nru 436/2009 fir-rigward tar-reġistrazzjoni ta' dawn il-prattiċi fir-reġistri tal-qasam tal-inbid (C(2015)04510 - 2015/2770(DEA))

Terminu għall-oġġezzjonijiet: xahrejn, li jiddekorru mid-data ta' riċeviment ta' 6 ta' Lulju 2015

Irriferut lill-kumitat responsabbli: AGRI


9. Attakki terroristiċi reċenti (dibattitu)

Dikjarazzjonijiet tal-Kunsill u tal-Kummissjoni: Attakki terroristiċi reċenti (2015/2759(RSP))

Nicolas Schmit (President fil-kariga tal-Kunsill) u Dimitris Avramopoulos (Membru tal-Kummissjoni) għamlu d-dikjarazzjonijiet.

Interventi ta': Monika Hohlmeier f'isem il-Grupp PPE, Tanja Fajon f'isem il-Grupp S&D, Charles Tannock f'isem il-Grupp ECR, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Ivan Jakovčić, Fernando Maura Barandiarán f'isem il-Grupp ALDE, Cornelia Ernst f'isem il-Grupp GUE/NGL, Paul Nuttall f'isem il-Grupp EFDD, Mario Borghezio f'isem il-Grupp ENF, Bruno Gollnisch Membru mhux affiljat, Roberta Metsola, li wieġbet ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Gilles Lebreton, Sylvie Guillaume, Mark Demesmaeker, Nathalie Griesbeck, Georg Mayer, Gerard Batten, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, li wieġbet ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Diane Dodds, Josef Weidenholzer, Timothy Kirkhope, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Barbara Matera, Daniele Viotti, Mirosław Piotrowski, Victor Boştinaru, Afzal Khan, li wieġeb ukoll żewġ mistoqsijiet "karta blu" ta' Karol Karski u Kristina Winberg, u Lampros Fountoulis.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Kinga Gál u Doru-Claudian Frunzulică.

PRESIDENZA: Dimitrios PAPADIMOULIS
Viċi President

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Ruža Tomašić, Ilhan Kyuchyuk u Fabio Massimo Castaldo.

Interventi ta': Dimitris Avramopoulos u Nicolas Schmit.

Id-dibattitu ngħalaq.


10. Appoġġ tal-UE lit-Tuneżija (dibattitu)

Dikjarazzjoni tal-Viċi President tal-Kummissjoni u r-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà: Appoġġ tal-UE lit-Tuneżija (2015/2765(RSP))

Johannes Hahn (Membru tal-Kummissjoni) għamel id-dikjarazzjoni f'isem il-Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà.

Interventi ta': Michael Gahler f'isem il-Grupp PPE, Gianni Pittella f'isem il-Grupp S&D, Charles Tannock f'isem il-Grupp ECR, Marielle de Sarnez f'isem il-Grupp ALDE, Marie-Christine Vergiat f'isem il-Grupp GUE/NGL, Jordi Sebastià f'isem il-Grupp Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo f'isem il-Grupp EFDD, Nicolas Bay f'isem il-Grupp ENF, Victor Boştinaru, Marietje Schaake, Pier Antonio Panzeri, Elena Valenciano, Gilles Pargneaux, Ana Gomes, Neena Gill u Inés Ayala Sender.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Notis Marias u Ivan Jakovčić.

Intervent ta': Johannes Hahn.

Id-dibattitu ngħalaq.


11. Relazzjonijiet futuri UE-Kuba (dibattitu)

Dikjarazzjoni tal-Viċi President tal-Kummissjoni u r-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà: Relazzjonijiet futuri UE-Kuba (2015/2616(RSP))

Johannes Hahn (Membru tal-Kummissjoni) għamel id-dikjarazzjoni f'isem il-Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà.

Interventi ta': Luis de Grandes Pascual f'isem il-Grupp PPE, Carlos Zorrinho f'isem il-Grupp S&D, Bas Belder f'isem il-Grupp ECR, Fernando Maura Barandiarán f'isem il-Grupp ALDE, Sofia Sakorafa f'isem il-Grupp GUE/NGL, li wieġbet ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Hans-Olaf Henkel, Ernest Urtasun f'isem il-Grupp Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo f'isem il-Grupp EFDD, Marie-Christine Arnautu f'isem il-Grupp ENF, Cristian Dan Preda, Ramón Jáuregui Atondo, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Michael Gahler, Hans-Olaf Henkel u Pavel Telička.

PRESIDENZA: David-Maria SASSOLI
Viċi President

Interventi ta': Javier Couso Permuy, Ignazio Corrao, Franz Obermayr, Jarosław Wałęsa, Neena Gill, Inês Cristina Zuber, Davor Ivo Stier, Elena Valenciano, David McAllister, Francisco José Millán Mon u Michael Gahler.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Stanislav Polčák, Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Kateřina Konečná u Igor Šoltes.

Intervent ta': Johannes Hahn.

Id-dibattitu ngħalaq.


12. Sitwazzjoni fil-Jemen (dibattitu)

Dikjarazzjoni tal-Viċi President tal-Kummissjoni u r-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà: Sitwazzjoni fil-Jemen (2015/2760(RSP))

Johannes Hahn (Membru tal-Kummissjoni) għamel id-dikjarazzjoni f'isem il-Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà.

Interventi ta': Michèle Alliot-Marie f'isem il-Grupp PPE, Richard Howitt f'isem il-Grupp S&D, Charles Tannock f'isem il-Grupp ECR, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' James Carver, Marietje Schaake f'isem il-Grupp ALDE, Javier Couso Permuy f'isem il-Grupp GUE/NGL, Alyn Smith f'isem il-Grupp Verts/ALE, James Carver f'isem il-Grupp EFDD, Jiří Pospíšil, Afzal Khan, Anna Elżbieta Fotyga u Ana Gomes.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Stanislav Polčák, Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias, Ivan Jakovčić u Izaskun Bilbao Barandica.

Intervent ta': Johannes Hahn.

Il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni li għandhom jitressqu skont l-Artikolu 123(2) tar-Regoli ta' Proċedura se jitħabbru aktar tard.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 12.6 tal-Minuti ta' 9.7.2015.


13. Rapport annwali dwar id-Drittijiet tal-Bniedem fid-Dinja fl-2014 (dibattitu)

Dikjarazzjoni tal-Viċi President tal-Kummissjoni u r-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà: Rapport annwali dwar id-Drittijiet tal-Bniedem fid-Dinja fl-2014 (2015/2761(RSP))

Johannes Hahn (Membru tal-Kummissjoni) għamel id-dikjarazzjoni f'isem il-Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà.

Interventi ta': Cristian Dan Preda f'isem il-Grupp PPE, Elena Valenciano f'isem il-Grupp S&D, Mark Demesmaeker f'isem il-Grupp ECR, Ivo Vajgl f'isem il-Grupp ALDE, Marie-Christine Vergiat f'isem il-Grupp GUE/NGL, u Barbara Lochbihler f'isem il-Grupp Verts/ALE.

PRESIDENZA: Ulrike LUNACEK
Viċi President

Interventi ta': Soraya Post, Anna Elżbieta Fotyga, Ilhan Kyuchyuk, Josef Weidenholzer u Beatrix von Storch.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Stanislav Polčák, Ivan Jakovčić, Notis Marias, Jonathan Arnott u Csaba Sógor.

Intervent ta': Johannes Hahn.

Id-dibattitu ngħalaq.


14. Ir-rwol tal-UE fil-Proċess ta' Paċi fil-Lvant Nofsani (dibattitu)

Dikjarazzjoni tal-Viċi President tal-Kummissjoni u r-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà: Ir-rwol tal-UE fil-Proċess ta' Paċi fil-Lvant Nofsani (2015/2685(RSP))

Il-President għarrfet li l-Grupp S&D kien ressaq talba ta' aġġornament tad-dibattitu, imħabbra lbieraħ, skont l-Artikolu 190(1) tar-Regoli ta' Proċedura (ara punt 13 tal-Minuti ta' 7.7.2015).

Interventi ta': Victor Boştinaru, biex jiġġustifika t-talba, Cristian Dan Preda, favur it-talba, u Martina Anderson, kontra din ir-rikjesta.

B'VE (78 favur, 44 kontra, astensjoni 1), il-Parlament approva t-talba.

Konsegwentement, id-dibattitu ġie pospost għal sessjoni parzjali ulterjuri.


15. Sfidi tas-sigurtà fil-Lvant Nofsani u fl-Afrika ta' Fuq u prospettivi għal stabbiltà politika (dibattitu)

Rapport dwar l-isfidi fir-rigward tas-sigurtà fil-Lvant Nofsani u fl-Afrika ta' Fuq u l-prospettivi ta' stabbiltà politika [2014/2229(INI)] - Kumitat għall-Affarijiet Barranin. Rapporteur: Vincent Peillon (A8-0193/2015)

Vincent Peillon ippreżenta r-rapport.

Intervent ta': Johannes Hahn (Membru tal-Kummissjoni).

Interventi ta': Cristian Dan Preda f'isem il-Grupp PPE, Richard Howitt f'isem il-Grupp S&D, Bas Belder f'isem il-Grupp ECR, Javier Couso Permuy f'isem il-Grupp GUE/NGL, Alyn Smith f'isem il-Grupp Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo f'isem il-Grupp EFDD, Aymeric Chauprade f'isem il-Grupp ENF, Tunne Kelam, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Tibor Szanyi, Javi López, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Jonathan Arnott, Geoffrey Van Orden, Bodil Valero, David Coburn, Michael Gahler, Francisco Assis, Marek Jurek, Francisco José Millán Mon, Andrej Plenković, Ryszard Czarnecki, Andrey Kovatchev, Angel Dzhambazki u Arnaud Danjean.

PRESIDENZA: Antonio TAJANI
Viċi President

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Jaromír Štětina, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Georgios Epitideios, Marijana Petir, Arne Gericke u Ivo Vajgl.

Interventi ta': Johannes Hahn u Vincent Peillon.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 12.7 tal-Minuti ta' 9.7.2015.

(Is-seduta ġiet sospiża għal ftit)


16. Rieżami tal-Politika Ewropea tal-Viċinat (dibattitu)

Rapport dwar ir-rieżami tal-Politika Ewropea tal-Viċinat [2015/2002(INI)] - Kumitat għall-Affarijiet Barranin. Rapporteur: Eduard Kukan (A8-0194/2015)

Eduard Kukan ippreżenta r-rapport.

Intervent ta': Johannes Hahn (Membru tal-Kummissjoni).

Interventi ta': Cristian Dan Preda f'isem il-Grupp PPE, Andi Cristea f'isem il-Grupp S&D, Marek Jurek f'isem il-Grupp ECR, Petras Auštrevičius f'isem il-Grupp ALDE, Helmut Scholz f'isem il-Grupp GUE/NGL, Tamás Meszerics f'isem il-Grupp Verts/ALE, James Carver f'isem il-Grupp EFDD, Andrej Plenković, Richard Howitt, Tomasz Piotr Poręba, Javier Couso Permuy, Ernest Urtasun, Francisco José Millán Mon, Kati Piri, Angel Dzhambazki, Inês Cristina Zuber, Bronis Ropė, David McAllister, Andrejs Mamikins, László Tőkés, Tibor Szanyi, Alojz Peterle, Michał Boni u Andrey Kovatchev, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Andrejs Mamikins.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Ruža Tomašić, Ivan Jakovčić u Notis Marias.

Interventi ta': Johannes Hahn u Eduard Kukan.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 12.8 tal-Minuti ta' 9.7.2015.


17. Trasferiment ta' approprjazzjonijiet

Skont l-Artikolu 25 tar-Regolament Finanzjarju, il-Kumitat għall-Baġits iddeċieda li japprova l-abbozz imressaq mill-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data dwar it-trasferiment ta' approprjazzjonijiet 1/2015.

Skont l-Artikolu 27(3) tar-Regolament Finanzjarju, il-Kumitat għall-Baġits iddeċieda li japprova t-trasferimenti ta' approprjazzjonijiet tal-Kummissjoni Ewropea DEC 15/2015, DEC 18/2015 u DEC 19/2015.

Skont l-Artikolu 27(4) tar-Regolament Finanzjarju, il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea informa lill-Awtorità baġitarja bl-approvazzjoni tat-trasferiment ta' approprjazzjonijiet DEC 18/2015 - Taqsima III – Il-Kummissjoni.

Skont l-Artikolu 27(4) tar-Regolament Finanzjarju, il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea informa lill-Awtorità baġitarja bl-approvazzjoni tat-trasferiment ta' approprjazzjoni DEC 14/2015 - Taqsima III – Il-Kummissjoni.


18. L-aġenda tas-seduta li jmiss

L-aġenda tas-seduta tal-għada ġiet iffinalizzata (dokument "Aġenda" PE 563.528/OJJE).


19. Għeluq tas-seduta

Ħin li fih ingħalqet is-seduta: 22.55.

Klaus Welle

Ryszard Czarnecki

Segretarju Ġenerali

Viċi President


REĠISTRU TAL-ATTENDENZA

Preżenti:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Girauta Vidal, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Griesbeck, Griffin, Grigule, Gróbarczyk, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Hetman, Heubuch, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, Iglesias, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jackiewicz, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Koch, Kofod, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Maura Barandiarán, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Paulsen, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Pittella, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Ransdorf, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Sommer, Sonneborn, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Väyrynen, Vergiat, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zver, Zwiefka

Skużati:

Crowley, Lamberts, Picierno, Theocharous, Vautmans, Verheyen

Avviż legali - Politika tal-privatezza