Index 
Proces-verbal
PDF 239kWORD 190k
Miercuri, 8 iulie 2015 - Strasbourg
1.Deschiderea ședinței
 2.Programul activităților Președinției luxemburgheze (dezbatere)
 3.Concluziile Consiliului European (25-26 iunie 2015) și ale reuniunii la nivel înalt a zonei euro (7 iulie 2015) și situația actuală din Grecia (dezbatere)
 4.Votare
  
4.1.Negocierile privind Parteneriatul transatlantic pentru comerț și investiții (TTIP) (vot)
  
4.2.Protocolul la Acordul de stabilizare și de asociere cu fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei (pentru a ține seama de aderarea Croației la UE) *** (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
4.3.Acordul de stabilizare și de asociere cu Serbia (protocol pentru a ține seama de aderarea Croației la UE) *** (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
4.4.Acordul de cooperare științifică și tehnologică cu India: reînnoirea acordului *** (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
4.5.Cooperarea științifică și tehnologică cu Insulele Feroe: Programul Orizont 2020 *** (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
4.6.Implicarea pe termen lung a acţionarilor şi declaraţia privind guvernanţa corporativă ***I (vot)
  
4.7.Rezerva pentru stabilitatea pieţei aferentă schemei UE de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră ***I (vot)
  
4.8.Navigatorii ***I (vot)
  
4.9.Cooperarea științifică și tehnologică cu Elveția: Orizont 2020 și activitățile ITER *** (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
4.10.Orientările pentru politicile de ocupare a forței de muncă ale statelor membre * (vot)
  
4.11.Mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare: cererea EGF/2015/001 FI/Broadcom (vot)
  
4.12.Bugetul 2016 - Mandat pentru trilog (vot)
  
4.13.Inițiativa privind locurile de muncă verzi (vot)
  
4.14.Evaziunea fiscală și frauda fiscală ca provocări în țările în curs de dezvoltare (vot)
 5.Explicații privind votul
 6.Corectarea voturilor și intențiile de vot
 7.Aprobarea procesului-verbal al ședinței precedente
 8.Acte delegate [articolul 105 alineatul (6) din Regulamentul de procedură]
 9.Atacurile teroriste recente (dezbatere)
 10.Ajutorul acordat de UE Tunisiei (dezbatere)
 11.Viitoarele relații UE-Cuba (dezbatere)
 12.Situația din Yemen (dezbatere)
 13.Raportul anual privind drepturile omului în lume în 2014 (dezbatere)
 14.Rolul UE în procesul de pace din Orientul Mijlociu (dezbatere)
 15.Provocările de securitate în regiunea Orientului Mijlociu și a Africii de Nord și perspectivele de stabilitate politică (dezbatere)
 16.Revizuirea politicii europene de vecinătate (dezbatere)
 17.Transferuri de credite
 18.Ordinea de zi a următoarei ședințe
 19.Ridicarea ședinței
 LISTĂ DE PREZENȚĂ


A PREZIDAT: Martin SCHULZ
Președinte

1. Deschiderea ședinței

Ședința a fost deschisă la ora 8.40.


2. Programul activităților Președinției luxemburgheze (dezbatere)

Declarații ale Consiliului și ale Comisiei: Programul activităților Președinției luxemburgheze (2015/2718(RSP))

Xavier Bettel (Președintele în exercițiu al Consiliului) și Jean-Claude Juncker (Președintele Comisiei) au făcut declarațiile.

Au intervenit: Frank Engel, în numele Grupului PPE, Gianni Pittella, în numele Grupului S&D, Mark Demesmaeker, în numele Grupului ECR, Charles Goerens, în numele Grupului ALDE, și Neoklis Sylikiotis, în numele Grupului GUE/NGL.

A PREZIDAT: Antonio TAJANI
Vicepreședinte

Au intervenit: Claude Turmes, în numele Grupului Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo, în numele Grupului EFDD, Marine Le Pen, în numele Grupului ENF, și Krisztina Morvai, neafiliată.

Au intervenit: Jean-Claude Juncker și Xavier Bettel.

Dezbaterea s-a încheiat.

(Ședința a fost suspendată pentru câteva momente)

A PREZIDAT: Martin SCHULZ
Președinte


3. Concluziile Consiliului European (25-26 iunie 2015) și ale reuniunii la nivel înalt a zonei euro (7 iulie 2015) și situația actuală din Grecia (dezbatere)

Declarația Consiliului European și a Comisiei: Concluziile Consiliului European (25-26 iunie 2015) și ale reuniunii la nivel înalt a zonei euro (7 iulie 2015) și situația actuală din Grecia (2015/2719(RSP))

Donald Tusk (Președintele Consiliului European) și Jean-Claude Juncker (Președintele Comisiei) au făcut declarațiile.

A intervenit Alexis Tsipras (primul-ministru al Greciei).

Au intervenit: Manfred Weber, în numele Grupului PPE, Gianni Pittella, în numele Grupului S&D, Ryszard Antoni Legutko, în numele Grupului ECR, Guy Verhofstadt, în numele Grupului ALDE, Gabriele Zimmer, în numele Grupului GUE/NGL, Rebecca Harms, în numele Grupului Verts/ALE, Nigel Farage, în numele Grupului EFDD, Marine Le Pen, în numele Grupului ENF, Eleftherios Synadinos, neafiliat, și Herbert Reul.

A PREZIDAT: Mairead McGUINNESS
Vicepreședintă

Au intervenit: Maria João Rodrigues, Notis Marias, Sylvie Goulard, Dimitrios Papadimoulis, Eva Joly, Laura Ferrara, Matteo Salvini, Janusz Korwin-Mikke, Jan Olbrycht, Eva Kaili, Ashley Fox, Pablo Iglesias, Ernest Urtasun, Petr Mach, Harald Vilimsky, Konstantinos Papadakis, Françoise Grossetête, Miltiadis Kyrkos, Anna Elżbieta Fotyga, João Ferreira, Ernest Maragall și Peter Lundgren.

A PREZIDAT: Martin SCHULZ
Președinte

Au intervenit: Esteban González Pons, Roberto Gualtieri, Bernd Lucke, Martina Anderson, Reinhard Bütikofer, Elisabetta Gardini, Nikos Androulakis, Sander Loones, Paulo Rangel, Patrizia Toia, Kazimierz Michał Ujazdowski, Othmar Karas, Udo Bullmann, Nikolay Barekov, Georgios Kyrtsos, Elisa Ferreira, Peter van Dalen, Esther de Lange, Glenis Willmott, Milan Zver, Pervenche Berès, Seán Kelly, Iratxe García Pérez, Gunnar Hökmark, Jutta Steinruck, Tunne Kelam, Iliana Iotova și Sylvie Guillaume.

A intervenit Fabio Massimo Castaldo cu privire la procedura „catch the eye”.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Ska Keller, Maria Spyraki, Costas Mavrides, Izaskun Bilbao Barandica, Emmanouil Glezos, Fabio Massimo Castaldo și Ruža Tomašić.

A intervenit Sofia Sakorafa cu privire la procedura „catch the eye”.

Au intervenit: Alexis Tsipras, Jean-Claude Juncker și Donald Tusk.

Dezbaterea s-a încheiat.


4. Votare

Rezultatele detaliate ale voturilor (amendamente, voturi separate, voturi pe părți, ...) figurează în anexa la procesul-verbal, „Rezultatele voturilor”.

Rezultatele voturilor prin apel nominal, anexate la procesul-verbal, sunt disponibile doar în versiune electronică și pot fi consultate pe Europarl.

°
° ° °

Au intervenit: Ivo Vajgl, privind intervenția forțelor armate israeliene în Gaza la 8 iulie 2014, Ulrike Lunacek, privind comportamentul și comentariile – pe care le consideră inacceptabile – ale lui Janusz Korwin-Mikke din timpul explicațiilor orale privind voturile de ieri (punctul 6 al PV din 7.7.2015) (Președintele a confirmat că vor fi adoptate măsuri corespunzătoare), și Tiziana Beghin, privind amendamentul 117 la raportul lui Bernd Lange - A8-0175/2015.


4.1. Negocierile privind Parteneriatul transatlantic pentru comerț și investiții (TTIP) (vot)

Raport conținând recomandările Parlamentului European adresate Comisiei Europene privind negocierile Parteneriatului transatlantic pentru comerț și investiții (TTIP) (2014/2228(INI)) - Comisia pentru comerț internațional. Raportor: Bernd Lange (A8-0175/2015)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 1)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2015)0252)

Intervenții

- Yannick Jadot, privind amendamentul 117 și ordinea votării amendamentelor. Președintele a explicat motivele care au stat la baza deciziei sale și a solicitat aprobarea Parlamentului pentru a supune votului amendamentul 117, în conformitate cu articolul 174 alineatul (4) din Regulamentul de procedură.

Prin VE (448 pentru, 247 împotrivă, 11 abțineri), Parlamentul a acceptat să supună la vot amendamentul 117.

- Eleonora Forenza, privind desfășurarea votului, Reinhard Bütikofer, privind ordinea votării amendamentelor (Președintele a reamintit în acest sens dispozițiile articolului 22 și articolului 174 alineatul (3) din Regulamentul de procedură), și Tiziana Beghin, înaintea votului final, privind amendamentul 40.

A PREZIDAT: Alexander Graf LAMBSDORFF
Vicepreședinte


4.2. Protocolul la Acordul de stabilizare și de asociere cu fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei (pentru a ține seama de aderarea Croației la UE) *** (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)

Recomandare referitoare la Decizia Consiliului privind încheierea în numele Uniunii Europene și al statelor sale membre a Protocolului la Acordul de stabilizare și de asociere între Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de o parte, și fosta Republică iugoslavă a Macedoniei, pe de altă parte, pentru a ține seama de aderarea Republicii Croația la Uniunea Europeană (05548/2014 - C8-0127/2014 – 2013/0386(NLE)) - Comisia pentru afaceri externe. Raportor: Ivo Vajgl (A8-0188/2015)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 2)

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ

Adoptat (P8_TA(2015)0253)

Parlamentul a aprobat încheierea acordului.


4.3. Acordul de stabilizare și de asociere cu Serbia (protocol pentru a ține seama de aderarea Croației la UE) *** (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)

Recomandare referitoare la Decizia Consiliului privind încheierea în numele Uniunii Europene și al statelor sale membre a Protocolului la Acordul de stabilizare și de asociere între Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Republica Serbia, pe de altă parte, pentru a ține seama de aderarea Republicii Croația la Uniunea Europeană (06682/2014 - C8-0098/2014- 2014/0039(NLE)) - Comisia pentru afaceri externe. Raportor: David McAllister (A8-0189/2015)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 3)

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ

Adoptat (P8_TA(2015)0254)

Parlamentul a aprobat încheierea acordului.


4.4. Acordul de cooperare științifică și tehnologică cu India: reînnoirea acordului *** (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)

Recomandare referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind reînnoirea Acordului de cooperare științifică și tehnologică între Comunitatea Europeană și Guvernul Republicii India (05872/2015 - C8-0074/2015 – 2014/0293(NLE)) - Comisia pentru industrie, cercetare și energie. Raportor: Jerzy Buzek (A8-0179/2015)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 4)

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ

Adoptat (P8_TA(2015)0255)

Parlamentul a aprobat reînnoirea acordului.


4.5. Cooperarea științifică și tehnologică cu Insulele Feroe: Programul Orizont 2020 *** (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)

Recomandare referitoare la propunerea de decizie a Consiliului privind încheierea Acordului de cooperare științifică și tehnologică dintre Uniunea Europeană și Insulele Feroe de asociere a Insulelor Feroe la Programul-cadru pentru cercetare și inovare (2014-2020) - Orizont 2020 (05660/2015 - C8-0057/2015- 2014/0228(NLE)) - Comisia pentru industrie, cercetare și energie. Raportor: Jerzy Buzek (A8-0180/2015)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 5)

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ

Adoptat (P8_TA(2015)0256)

Parlamentul a aprobat încheierea acordului.


4.6. Implicarea pe termen lung a acţionarilor şi declaraţia privind guvernanţa corporativă ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2007/36/CE în ceea ce privește încurajarea implicării pe termen lung a acționarilor și a Directivei 2013/34/UE în ceea ce privește anumite elemente ale declarației privind guvernanța corporativă (COM(2014)0213 - C7-0147/2014 – 2014/0121(COD)) - Comisia pentru afaceri juridice. Raportor: Sergio Gaetano Cofferati (A8-0158/2015)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 6)

PROPUNEREA COMISIEI și AMENDAMENTE

Aprobat astfel cum a fost modificat (P8_TA(2015)0257)

Sergio Gaetano Cofferati (raportor) a propus reportarea votării propunerii de rezoluție legislativă în conformitate cu articolul 61 alineatul (2) din Regulamentul de procedură.

Parlamentul a aprobat propunerea. Prin urmare, chestiunea a fost retrimisă comisiei competente în fond spre reexaminare.


4.7. Rezerva pentru stabilitatea pieţei aferentă schemei UE de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind înființarea și funcționarea unei rezerve pentru stabilitatea pieței aferentă schemei UE de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră și de modificare a Directivei 2003/87/CE (COM(2014)0020 - C7-0016/2014 – 2014/0011(COD)) - Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară. Raportor: Ivo Belet (A8-0029/2015)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 7)

PROPUNEREA COMISIEI și AMENDAMENTE

Aprobat astfel cum a fost modificat (P8_TA(2015)0258)

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ

Adoptat (P8_TA(2015)0258)

Intervenție

Ivo Belet (raportor), înaintea votului.


4.8. Navigatorii ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind navigatorii, de modificare a Directivelor 2008/94/CE, 2009/38/CE, 2002/14/CE, 98/59/CE și 2001/23/CE (COM(2013)0798 - C7-0409/2013- 2013/0390(COD)) - Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale. Raportoare: Elisabeth Morin-Chartier (A8-0127/2015)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 8)

PROPUNEREA COMISIEI și AMENDAMENTE

Aprobat astfel cum a fost modificat (P8_TA(2015)0259)

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ

Adoptat (P8_TA(2015)0259)


4.9. Cooperarea științifică și tehnologică cu Elveția: Orizont 2020 și activitățile ITER *** (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)

Recomandare referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea Acordului de cooperare științifică și tehnologică dintre Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice, pe de o parte, și Confederația Elvețiană, pe de altă parte, prin care Confederația Elvețiană se asociază la Orizont 2020 - Programul-cadru pentru cercetare și inovare - și la Programul pentru cercetare și formare al Comunității Europene a Energiei Atomice de completare a programului Orizont 2020, și prin care se reglementează participarea Confederației Elvețiene la activitățile ITER desfășurate de întreprinderea comună, Fusion for Energy (05662/2015 - C8-0056/2015- 2014/0304(NLE)) - Comisia pentru industrie, cercetare și energie. Raportor: Jerzy Buzek (A8-0181/2015)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 9)

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ

Adoptat (P8_TA(2015)0260)

Parlamentul a aprobat încheierea acordului.


4.10. Orientările pentru politicile de ocupare a forței de muncă ale statelor membre * (vot)

Raport referitor la propunerea de decizie a Consiliului privind orientările pentru politicile de ocupare a forței de muncă ale statelor membre [COM(2015)0098 - C8-0075/2015 - 2015/0051(NLE)] - Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale. Raportoare: Laura Agea (A8-0205/2015)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 10)

PROPUNEREA COMISIEI și AMENDAMENTE

Aprobat astfel cum a fost modificat (P8_TA(2015)0261)

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ

Adoptat (P8_TA(2015)0261)


4.11. Mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare: cererea EGF/2015/001 FI/Broadcom (vot)

Raport referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare în conformitate cu punctul 13 din Acordul interinstituțional din 2 decembrie 2013 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară (cererea EGF/2015/001 FI/Broadcom introdusă de Finlanda) (COM(2015)0232 - C8-0135/2015 – 2015/2125(BUD)) - Comisia pentru bugete. Raportor: Petri Sarvamaa (A8-0210/2015)

(Majoritate calificată și 3/5 din voturile exprimate)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 11)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2015)0262)


4.12. Bugetul 2016 - Mandat pentru trilog (vot)

Raport referitor la mandatul pentru trilogul privind proiectul de buget 2016 (2015/2074(BUD)) - Comisia pentru bugete. Raportor: José Manuel Fernandes (A8-0217/2015)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 12)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2015)0263)


4.13. Inițiativa privind locurile de muncă verzi (vot)

Raport referitor la Inițiativa privind locurile de muncă verzi: exploatarea potențialului economiei verzi în materie de locuri de muncă (2014/2238(INI)) - Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale. Raportoare: Jean Lambert (A8-0204/2015)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 14)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2015)0264)


4.14. Evaziunea fiscală și frauda fiscală ca provocări în țările în curs de dezvoltare (vot)

Raport referitor la impactul evaziunii fiscale și al fraudei fiscale asupra guvernanței, protecției sociale și dezvoltării în țările în curs de dezvoltare (2015/2058(INI)) - Comisia pentru dezvoltare. Raportoare: Elly Schlein (A8-0184/2015)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 15)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2015)0265)


5. Explicații privind votul

Explicațiile privind votul referitoare la voturile de astăzi vor fi prezentate în cadrul sesiunii de mâine, joi 9 iulie 2015.


6. Corectarea voturilor și intențiile de vot

Corectările voturilor și intențiile de vot figurează pe site-ul Europarl, secțiunea „Ședința plenară”, „Voturi”, „Rezultatele voturilor” (Rezultatele voturilor prin apel nominal), precum și în versiunea tipărită a anexei „Rezultatele voturilor prin apel nominal”.

Versiunea electronică de pe Europarl va fi actualizată regulat pe o perioadă de maximum două săptămâni de la data votării.

După acest termen, lista corectărilor voturilor și a intențiilor de vot va fi închisă pentru a fi tradusă și publicată în Jurnalul Oficial.


(Ședința, suspendată la 15.00, a fost reluată la 15.10.)

A PREZIDAT: Ryszard CZARNECKI
Vicepreședinte

7. Aprobarea procesului-verbal al ședinței precedente

Procesul-verbal al ședinței precedente a fost aprobat.


8. Acte delegate [articolul 105 alineatul (6) din Regulamentul de procedură]

Următorul proiect de act delegat a fost transmis Parlamentului:

- Regulamentul delegat al Comisei de modificare a Regulamentului (CE) nr. 606/2009 în ceea ce privește anumite practici oenologice și a Regulamentului (CE) nr. 436/2009 în ceea ce privește înscrierea acestor practici în registrele din sectorul vitivinicol (C(2015)04510 - 2015/2770(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii, 6 iulie 2015

retrimis fond: AGRI


9. Atacurile teroriste recente (dezbatere)

Declarații ale Consiliului și ale Comisiei: Atacurile teroriste recente (2015/2759(RSP))

Nicolas Schmit (Președintele în exercițiu al Consiliului) și Dimitris Avramopoulos (membru al Comisiei) au făcut declarațiile.

Au intervenit: Monika Hohlmeier, în numele Grupului PPE, Tanja Fajon, în numele Grupului S&D, Charles Tannock, în numele Grupului ECR, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Ivan Jakovčić, Fernando Maura Barandiarán, în numele Grupului ALDE, Cornelia Ernst, în numele Grupului GUE/NGL, Paul Nuttall, în numele Grupului EFDD, Mario Borghezio, în numele Grupului ENF, Bruno Gollnisch, neafiliat, Roberta Metsola, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Gilles Lebreton, Sylvie Guillaume, Mark Demesmaeker, Nathalie Griesbeck, Georg Mayer, Gerard Batten, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Diane Dodds, Josef Weidenholzer, Timothy Kirkhope, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Barbara Matera, Daniele Viotti, Mirosław Piotrowski, Victor Boştinaru, Victor Boştinaru, Afzal Khan, care a răspuns, de asemenea, la două întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Karol Karski și Kristina Winberg, și Lampros Fountoulis.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Kinga Gál și Doru-Claudian Frunzulică.

A PREZIDAT: Dimitrios PAPADIMOULIS
Vicepreședinte

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Ruža Tomašić, Ilhan Kyuchyuk și Fabio Massimo Castaldo.

Au intervenit: Dimitris Avramopoulos și Nicolas Schmit.

Dezbaterea s-a încheiat.


10. Ajutorul acordat de UE Tunisiei (dezbatere)

Declarația Vicepreședintelui Comisiei/ Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate: Ajutorul acordat de UE Tunisiei (2015/2765(RSP))

Johannes Hahn (membru al Comisiei) a făcut declarația în numele Vicepreședintelui Comisiei/ Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate.

Au intervenit: Michael Gahler, în numele Grupului PPE, Gianni Pittella, în numele Grupului S&D, Charles Tannock, în numele Grupului ECR, Marielle de Sarnez, în numele Grupului ALDE, Marie-Christine Vergiat, în numele Grupului GUE/NGL, Jordi Sebastià, în numele Grupului Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo, în numele Grupului EFDD, Nicolas Bay, în numele Grupului ENF, Victor Boştinaru, Marietje Schaake, Pier Antonio Panzeri, Elena Valenciano, Gilles Pargneaux, Ana Gomes, Neena Gill și Inés Ayala Sender.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Notis Marias și Ivan Jakovčić.

A intervenit Johannes Hahn.

Dezbaterea s-a încheiat.


11. Viitoarele relații UE-Cuba (dezbatere)

Declarația Vicepreședintelui Comisiei/ Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate: Viitoarele relații UE-Cuba (2015/2616(RSP))

Johannes Hahn (membru al Comisiei) a făcut declarația în numele Vicepreședintelui Comisiei/ Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate.

Au intervenit: Luis de Grandes Pascual, în numele Grupului PPE, Carlos Zorrinho, în numele Grupului S&D, Bas Belder, în numele Grupului ECR, Fernando Maura Barandiarán, în numele Grupului ALDE, Sofia Sakorafa, în numele Grupului GUE/NGL, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Hans-Olaf Henkel, Ernest Urtasun, în numele Grupului Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo, în numele Grupului EFDD, Marie-Christine Arnautu, în numele Grupului ENF, Cristian Dan Preda, Ramón Jáuregui Atondo, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Michael Gahler, Hans-Olaf Henkel și Pavel Telička.

A PREZIDAT: David-Maria SASSOLI
Vicepreședinte

Au intervenit: Javier Couso Permuy, Ignazio Corrao, Franz Obermayr, Jarosław Wałęsa, Neena Gill, Inês Cristina Zuber, Davor Ivo Stier, Elena Valenciano, David McAllister, Francisco José Millán Mon și Michael Gahler.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Stanislav Polčák, Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Kateřina Konečná și Igor Šoltes.

A intervenit Johannes Hahn.

Dezbaterea s-a încheiat.


12. Situația din Yemen (dezbatere)

Declarația Vicepreședintelui Comisiei/ Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate: Situația din Yemen (2015/2760(RSP))

Johannes Hahn (membru al Comisiei) a făcut declarația în numele Vicepreședintelui Comisiei/ Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate.

Au intervenit: Michèle Alliot-Marie, în numele Grupului PPE, Richard Howitt, în numele Grupului S&D, Charles Tannock, în numele Grupului ECR, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către James Carver, Marietje Schaake, în numele Grupului ALDE, Javier Couso Permuy, în numele Grupului GUE/NGL, Alyn Smith, în numele Grupului Verts/ALE, James Carver, în numele Grupului EFDD, Jiří Pospíšil, Afzal Khan, Anna Elżbieta Fotyga și Ana Gomes.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Stanislav Polčák, Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias, Ivan Jakovčić și Izaskun Bilbao Barandica.

A intervenit Johannes Hahn.

Propunerile de rezoluție, care urmează să fie depuse în conformitate cu articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, vor fi anunțate ulterior.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 12.6 al PV din 9.7.2015.


13. Raportul anual privind drepturile omului în lume în 2014 (dezbatere)

Declarația Vicepreședintelui Comisiei/ Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate: Raportul anual privind drepturile omului în lume în 2014 (2015/2761(RSP))

Johannes Hahn (membru al Comisiei) a făcut declarația în numele Vicepreședintelui Comisiei/ Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate.

Au intervenit: Cristian Dan Preda, în numele Grupului PPE, Elena Valenciano, în numele Grupului S&D, Mark Demesmaeker, în numele Grupului ECR, Ivo Vajgl, în numele Grupului ALDE, Marie-Christine Vergiat, în numele Grupului GUE/NGL, și Barbara Lochbihler, în numele Grupului Verts/ALE.

A PREZIDAT: Ulrike LUNACEK
Vicepreședintă

Au intervenit: Soraya Post, Anna Elżbieta Fotyga, Ilhan Kyuchyuk, Josef Weidenholzer și Beatrix von Storch.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Stanislav Polčák, Ivan Jakovčić, Notis Marias, Jonathan Arnott și Csaba Sógor.

A intervenit Johannes Hahn.

Dezbaterea s-a încheiat.


14. Rolul UE în procesul de pace din Orientul Mijlociu (dezbatere)

Declarația Vicepreședintelui Comisiei/ Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate: Rolul UE în procesul de pace din Orientul Mijlociu (2015/2685(RSP))

Președinta a comunicat că Grupul S&D a prezentat o cerere de amânarea a dezbaterii, anunțată ieri, în conformitate cu articolul 190 alineatul (1) din Regulamentul de procedură (a se vedea punctul 13 al PV din 7.7.2015).

Au intervenit: Victor Boştinaru, pentru a motiva cererea, Cristian Dan Preda, pentru a se exprima în favoarea cererii, și Martina Anderson, pentru a i se opune.

Cu VE (78 pentru, 44 împotrivă, 1 abținere), Parlamentul a aprobat cererea.

Prin urmare, dezbaterea este amânată pentru o perioadă de sesiune viitoare.


15. Provocările de securitate în regiunea Orientului Mijlociu și a Africii de Nord și perspectivele de stabilitate politică (dezbatere)

Raport referitor la provocările de securitate în regiunea Orientului Mijlociu și a Africii de Nord și perspectivele de stabilitate politică (2014/2229(INI)) - Comisia pentru afaceri externe. Raportor: Vincent Peillon (A8-0193/2015)

Vincent Peillon și-a prezentat raportul.

A intervenit Johannes Hahn (membru al Comisiei).

Au intervenit: Cristian Dan Preda, în numele Grupului PPE, Richard Howitt, în numele Grupului S&D, Bas Belder, în numele Grupului ECR, Javier Couso Permuy, în numele Grupului GUE/NGL, Alyn Smith, în numele Grupului Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo, în numele Grupului EFDD, Aymeric Chauprade, în numele Grupului ENF, Tunne Kelam, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Tibor Szanyi, Javi López, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Jonathan Arnott, Geoffrey Van Orden, Bodil Valero, David Coburn, Michael Gahler, Francisco Assis, Marek Jurek, Francisco José Millán Mon, Andrej Plenković, Ryszard Czarnecki, Andrey Kovatchev, Angel Dzhambazki și Arnaud Danjean.

A PREZIDAT: Antonio TAJANI
Vicepreședinte

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Jaromír Štětina, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Georgios Epitideios, Marijana Petir, Arne Gericke și Ivo Vajgl.

Au intervenit: Johannes Hahn și Vincent Peillon.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 12.7 al PV din 9.7.2015.

(Ședința a fost suspendată pentru câteva momente)


16. Revizuirea politicii europene de vecinătate (dezbatere)

Raport referitor la revizuirea politicii europene de vecinătate [2015/2002(INI)] - Comisia pentru afaceri externe. Raportor: Eduard Kukan (A8-0194/2015)

Eduard Kukan și-a prezentat raportul.

A intervenit Johannes Hahn (membru al Comisiei).

Au intervenit: Cristian Dan Preda, în numele Grupului PPE, Andi Cristea, în numele Grupului S&D, Marek Jurek, în numele Grupului ECR, Petras Auštrevičius, în numele Grupului ALDE, Helmut Scholz, în numele Grupului GUE/NGL, Tamás Meszerics, în numele Grupului Verts/ALE, James Carver, în numele Grupului EFDD, Andrej Plenković, Richard Howitt, Tomasz Piotr Poręba, Javier Couso Permuy, Ernest Urtasun, Francisco José Millán Mon, Kati Piri, Angel Dzhambazki, Inês Cristina Zuber, Bronis Ropė, David McAllister, Andrejs Mamikins, László Tőkés, Tibor Szanyi, Alojz Peterle, Michał Boni și Andrey Kovatchev, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Andrejs Mamikins.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Ruža Tomašić, Ivan Jakovčić și Notis Marias.

Au intervenit: Johannes Hahn și Eduard Kukan.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 12.8 al PV din 9.7.2015.


17. Transferuri de credite

În conformitate cu articolul 25 din Regulamentul financiar, Comisia pentru bugete a decis să aprobe proiectul prezentat de Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor referitor la transferul de credite 1/2015.

În conformitate cu articolul 27 alineatul (3) din Regulamentul financiar, Comisia pentru bugete a decis să aprobe transferurile de credite ale Comisiei Europene DEC 15/2015, DEC 18/2015 și DEC 19/2015.

În conformitate cu articolul 27 alineatul (4) din Regulamentul financiar, Consiliul Uniunii Europene a informat autoritatea bugetară privind aprobarea du transferului de credite DEC 18/2015 - Secțiunea III – Comisia.

În conformitate cu articolul 27 alineatul (4) din Regulamentul financiar, Consiliul Uniunii Europene a informat autoritatea bugetară privind aprobarea du transferului de credite DEC 14/2015 - Secțiunea III – Comisia.


18. Ordinea de zi a următoarei ședințe

A fost stabilită ordinea de zi a ședinței din ziua următoare (documentul „Ordinea de zi” PE 563.528/OJJE).


19. Ridicarea ședinței

Ședința a fost ridicată la 22.55.

Klaus Welle

Ryszard Czarnecki

Secretar General

Vicepreședinte


LISTĂ DE PREZENȚĂ

Prezenți

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Girauta Vidal, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Griesbeck, Griffin, Grigule, Gróbarczyk, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Hetman, Heubuch, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, Iglesias, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jackiewicz, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Koch, Kofod, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Maura Barandiarán, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Paulsen, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Pittella, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Ransdorf, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Sommer, Sonneborn, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Väyrynen, Vergiat, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zver, Zwiefka

Absenți motivat

Crowley, Lamberts, Picierno, Theocharous, Vautmans, Verheyen

Aviz juridic - Politica de confidențialitate