Kazalo 
Zapisnik
PDF 236kWORD 182k
Sreda, 8. julij 2015 - Strasbourg
1.Otvoritev seje
 2.Program dejavnosti luksemburškega predsedstva (razprava)
 3.Sklepi Evropskega sveta (25. in 26. junij 2015) in vrha držav euroobmočja (7. julij 2015) ter sedanje razmere v Grčiji (razprava)
 4.Čas glasovanja
  
4.1.Pogajanja o čezatlantskem partnerstvu na področju trgovine in naložb (TTIP) (glasovanje)
  
4.2.Stabilizacijsko-pridružitveni sporazum z Nekdanjo jugoslovansko republiko Makedonijo (protokol zaradi upoštevanja pristopa Hrvaške) *** (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)
  
4.3.Stabilizacijsko-pridružitveni sporazum s Srbijo (protokol zaradi upoštevanja pristopa Hrvaške) *** (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)
  
4.4.Znanstveno in tehnološko sodelovanje z Indijo: podaljšanje Sporazuma *** (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)
  
4.5.Znanstveno in tehnološko sodelovanje s Ferskimi otoki: Obzorje 2020 *** (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)
  
4.6.Dolgoročno sodelovanje delničarjev in izjave o upravljanju podjetij ***I (glasovanje)
  
4.7.Rezerva za stabilnost trga za sistem Unije za trgovanje z emisijami toplogrednih plinov ***I (glasovanje)
  
4.8.Pomorščaki ***I (glasovanje)
  
4.9.Znanstveno in tehnološko sodelovanje s Švico: Obzorje 2020 in dejavnosti ITER *** (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)
  
4.10.Smernice za politike zaposlovanja držav članic * (glasovanje)
  
4.11.Uporaba sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji: vloga EGF/2015/001 FI/Broadcom (glasovanje)
  
4.12.Proračun za leto 2016 - pooblastilo za trialog (glasovanje)
  
4.13.Pobuda za zeleno zaposlovanje (glasovanje)
  
4.14.Davčne utaje in izogibanje davkom kot izzivi v državah v razvoju (glasovanje)
 5.Obrazložitve glasovanja
 6.Popravki in namere glasovanja
 7.Sprejetje zapisnika predhodne seje
 8.Delegirani akti (člen 105(6) Poslovnika)
 9.Nedavni teroristični napadi (razprava)
 10.Podpora EU za Tunizijo (razprava)
 11.Prihodnji odnosi med EU in Kubo (razprava)
 12.Razmere v Jemnu (razprava)
 13.Letno poročilo o človekovih pravicah v svetu za 2014 (razprava)
 14.Vloga EU v bližnjevzhodnem mirovnem procesu (razprava)
 15.Varnostni izzivi v regiji Bližnjega vzhoda in severne Afrike ter obeti za politično stabilnost (razprava)
 16.Pregled evropske sosedske politike (razprava)
 17.Prerazporeditev sredstev
 18.Dnevni red naslednje seje
 19.Zaključek seje
 SEZNAM NAVZOČIH


PREDSEDSTVO: Martin SCHULZ
predsednik

1. Otvoritev seje

Seja se je začela ob 8.40.


2. Program dejavnosti luksemburškega predsedstva (razprava)

Izjavi Sveta in Komisije: Program dejavnosti luksemburškega predsedstva (2015/2718(RSP))

Xavier Bettel (predsedujoči Svetu) in Jean-Claude Juncker (predsednik Komisije) sta podala izjavi.

Govorili so Frank Engel v imenu skupine PPE, Gianni Pittella v imenu skupine S&D, Mark Demesmaeker v imenu skupine ECR, Charles Goerens v imenu skupine ALDE, in Neoklis Sylikiotis v imenu skupine GUE/NGL.

PREDSEDSTVO: Antonio TAJANI
podpredsednik

Govorili so Claude Turmes v imenu skupine Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo v imenu skupine EFDD, Marine Le Pen v imenu skupine ENF, in Krisztina Morvai samostojna poslanka.

Govorila sta Jean-Claude Juncker in Xavier Bettel.

Razprava se je zaključila.

         (Seja je bila za trenutek prekinjena.)

PREDSEDSTVO: Martin SCHULZ
predsednik


3. Sklepi Evropskega sveta (25. in 26. junij 2015) in vrha držav euroobmočja (7. julij 2015) ter sedanje razmere v Grčiji (razprava)

Izjavi Evropskega sveta in Komisije: Sklepi Evropskega sveta (25. in 26. junij 2015) in vrha držav euroobmočja (7. julij 2015) ter sedanje razmere v Grčiji (2015/2719(RSP))

Donald Tusk (predsednik Evropskega sveta) in Jean-Claude Juncker (predsednik Komisije) sta podala izjavi.

Govoril je Alexis Tsipras (predsednik grške vlade).

Govorili so Manfred Weber v imenu skupine PPE, Gianni Pittella v imenu skupine S&D, Ryszard Antoni Legutko v imenu skupine ECR, Guy Verhofstadt v imenu skupine ALDE, Gabriele Zimmer v imenu skupine GUE/NGL, Rebecca Harms v imenu skupine Verts/ALE, Nigel Farage v imenu skupine EFDD, Marine Le Pen v imenu skupine ENF, Eleftherios Synadinos samostojni poslanec, in Herbert Reul.

PREDSEDSTVO: Mairead McGUINNESS
podpredsednica

Govorili so Maria João Rodrigues, Notis Marias, Sylvie Goulard, Dimitrios Papadimoulis, Eva Joly, Laura Ferrara, Matteo Salvini, Janusz Korwin-Mikke, Jan Olbrycht, Eva Kaili, Ashley Fox, Pablo Iglesias, Ernest Urtasun, Petr Mach, Harald Vilimsky, Konstantinos Papadakis, Françoise Grossetête, Miltiadis Kyrkos, Anna Elżbieta Fotyga, João Ferreira, Ernest Maragall in Peter Lundgren.

PREDSEDSTVO: Martin SCHULZ
predsednik

Govorili so Esteban González Pons, Roberto Gualtieri, Bernd Lucke, Martina Anderson, Reinhard Bütikofer, Elisabetta Gardini, Nikos Androulakis, Sander Loones, Paulo Rangel, Patrizia Toia, Kazimierz Michał Ujazdowski, Othmar Karas, Udo Bullmann, Nikolay Barekov, Georgios Kyrtsos, Elisa Ferreira, Peter van Dalen, Esther de Lange, Glenis Willmott, Milan Zver, Pervenche Berès, Seán Kelly, Iratxe García Pérez, Gunnar Hökmark, Jutta Steinruck, Tunne Kelam, Iliana Iotova in Sylvie Guillaume.

Govoril je Fabio Massimo Castaldo o postopku "catch the eye".

Po postopku "catch the eye" so govorili Ska Keller, Maria Spyraki, Costas Mavrides, Izaskun Bilbao Barandica, Emmanouil Glezos, Fabio Massimo Castaldo in Ruža Tomašić.

Govorila je Sofia Sakorafa o postopku "catch the eye".

Govorili so Alexis Tsipras, Jean-Claude Juncker in Donald Tusk.

Razprava se je zaključila.


4. Čas glasovanja

Podrobni izidi glasovanj (spremembe, ločeno glasovanje, glasovanje po delih ...) so v prilogi zapisnika z naslovom “Izid glasovanj”.

Izidi poimenskih glasovanj, ki so priloženi zapisniku, so na voljo le v elektronski obliki in so dosegljivi na spletišču Europarl.

°
° ° °

Govorili so Ivo Vajgl o posegu izraelskih vojaških sil v Gazi 8. julija 2014, Ulrike Lunacek o vedenju in izjavah, za katere meni, da so nesprejemljive, ki jih je včeraj med ustnimi obrazložitvami glasovanja podal Janusz Korwin-Mikke (točka 6 zapisnika z dne 7.7.2015) (predsednik je potrdil, da bodo sprejeti ustrezni ukrepi) in Tiziana Beghin o predlogu spremembe 117 k poročilu Bernda Langeja - A8-0175/2015.


4.1. Pogajanja o čezatlantskem partnerstvu na področju trgovine in naložb (TTIP) (glasovanje)

Poročilo s priporočili Evropskega parlamenta Evropski komisiji glede pogajanj o čezatlantskem partnerstvu na področju trgovine in naložb (TTIP) [2014/2228(INI)] - Odbor za mednarodno trgovino. Poročevalec: Bernd Lange (A8-0175/2015)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 1)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2015)0252)

Govorili so:

Yannick Jadot o predlogu spremembe 117 in zaporedju glasovanja o predlogih sprememb. Predsednik je navedel razloge za svojo odločitev ter prosil za privolitev Parlamenta, da v skladu s členom 174(4) Poslovnika da na glasovanje predlog spremembe 117.

Z EG (448 za, 247 proti, 11 vzdržani) je Parlament privolil v glasovanje o predlogu spremembe 117.

Eleonora Forenza o poteku glasovanja, Reinhard Bütikofer o zaporedju glasovanja o predlogih sprememb (predsednik je v zvezi s tem spomnil na določbe členov 22 in 174(3) Poslovnika) in Tiziana Beghin, pred končnim glasovanjem, o predlogu spremembe 40.

PREDSEDSTVO: Alexander Graf LAMBSDORFF
podpredsednik


4.2. Stabilizacijsko-pridružitveni sporazum z Nekdanjo jugoslovansko republiko Makedonijo (protokol zaradi upoštevanja pristopa Hrvaške) *** (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)

Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Protokola k Stabilizacijsko-pridružitvenemu sporazumu med Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami na eni strani in Nekdanjo jugoslovansko republiko Makedonijo na drugi strani zaradi upoštevanja pristopa Republike Hrvaške k Evropski uniji [05548/2014 - C8-0127/2014 - 2013/0386(NLE)] - Odbor za zunanje zadeve. Poročevalec: Ivo Vajgl (A8-0188/2015)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 2)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2015)0253)

Parlament je odobril sklenitev sporazuma.


4.3. Stabilizacijsko-pridružitveni sporazum s Srbijo (protokol zaradi upoštevanja pristopa Hrvaške) *** (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)

Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi, v imenu Evropske unije in njenih držav članic, protokola k Stabilizacijsko-pridružitvenemu sporazumu med Evropskima skupnostma in njunimi državami članicami na eni strani ter Republiko Srbijo na drugi strani zaradi upoštevanja pristopa Republike Hrvaške k Evropski uniji [06682/2014 - C8-0098/2014- 2014/0039(NLE)] - Odbor za zunanje zadeve. Poročevalec: David McAllister (A8-0189/2015)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 3)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2015)0254)

Parlament je odobril sklenitev sporazuma.


4.4. Znanstveno in tehnološko sodelovanje z Indijo: podaljšanje Sporazuma *** (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)

Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o podaljšanju Sporazuma o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju med Evropsko skupnostjo in Vlado Republike Indije [05872/2015 - C8-0074/2015 - 2014/0293(NLE)] - Odbor za industrijo, raziskave in energetiko. Poročevalec: Jerzy Buzek (A8-0179/2015)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 4)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2015)0255)

Parlament je odobril podaljšanje sporazuma.


4.5. Znanstveno in tehnološko sodelovanje s Ferskimi otoki: Obzorje 2020 *** (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)

Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju med Evropsko unijo in Ferskimi otoki, ki Ferske otoke pridružuje k okvirnemu programu za raziskave in inovacije (2014–2020) – Obzorje 2020 [05660/2015 - C8-0057/2015- 2014/0228(NLE)] - Odbor za industrijo, raziskave in energetiko. Poročevalec: Jerzy Buzek (A8-0180/2015)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 5)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2015)0256)

Parlament je odobril sklenitev sporazuma.


4.6. Dolgoročno sodelovanje delničarjev in izjave o upravljanju podjetij ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2007/36/ES glede spodbujanja dolgoročnega sodelovanja delničarjev in Direktive 2013/34/EU glede določenih elementov izjave o upravljanju podjetij [COM(2014)0213 - C7-0147/2014 - 2014/0121(COD)] - Odbor za pravne zadeve. Poročevalec: Sergio Gaetano Cofferati (A8-0158/2015)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 6)

PREDLOG KOMISIJE IN PREDLOGI SPREMEMB

Odobren v spremenjeni različici (P8_TA(2015)0257)

Sergio Gaetano Cofferati (poročevalec) je predlagal preložitev glasovanja o tem osnutku zakonodajne resolucije v skladu s členom 61(2) Poslovnika.

Parlament je odobril predlog. Zadeva je posredovana pristojnemu odboru v ponovno obravnavo.


4.7. Rezerva za stabilnost trga za sistem Unije za trgovanje z emisijami toplogrednih plinov ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi in delovanju rezerve za stabilnost trga za sistem Unije za trgovanje z emisijami toplogrednih plinov in o spremembi Direktive 2003/87/ES [COM(2014)0020 - C7-0016/2014 - 2014/0011(COD)] - Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane. Poročevalec: Ivo Belet (A8-0029/2015)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 7)

PREDLOG KOMISIJE IN PREDLOGI SPREMEMB

Odobren v spremenjeni različici (P8_TA(2015)0258)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2015)0258)

Govoril je

Ivo Belet (poročevalec), pred glasovanjem.


4.8. Pomorščaki ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi direktiv 2008/94/ES, 2009/38/ES, 2002/14/ES, 98/59/ES in 2001/23/ES, v zvezi s pomorščaki [COM(2013)0798 - C7-0409/2013- 2013/0390(COD)] - Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve. Poročevalka: Elisabeth Morin-Chartier (A8-0127/2015)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 8)

PREDLOG KOMISIJE IN PREDLOGI SPREMEMB

Odobren v spremenjeni različici (P8_TA(2015)0259)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2015)0259)


4.9. Znanstveno in tehnološko sodelovanje s Švico: Obzorje 2020 in dejavnosti ITER *** (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)

Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma med Evropsko unijo in Evropsko skupnostjo za atomsko energijo ter Švicarsko konfederacijo o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju, ki Švicarsko konfederacijo pridružuje okvirnemu programu za raziskave in inovacije Obzorje 2020 ter programu za raziskave in usposabljanje Evropske skupnosti za atomsko energijo, ki dopolnjuje Obzorje 2020, ter ureja sodelovanje Švicarske konfederacije v dejavnostih ITER, ki jih izvaja Fuzija za energijo [05662/2015 - C8-0056/2015- 2014/0304(NLE)] - Odbor za industrijo, raziskave in energetiko. Poročevalec: Jerzy Buzek (A8-0181/2015)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 9)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2015)0260)

Parlament je odobril sklenitev sporazuma.


4.10. Smernice za politike zaposlovanja držav članic * (glasovanje)

Poročilo o predlogu sklepa Sveta o smernicah za politike zaposlovanja držav članic [COM(2015)0098 - C8-0075/2015 - 2015/0051(NLE)] - Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve. Poročevalka: Laura Agea (A8-0205/2015)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 10)

PREDLOG KOMISIJE IN PREDLOGI SPREMEMB

Odobren v spremenjeni različici (P8_TA(2015)0261)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2015)0261)


4.11. Uporaba sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji: vloga EGF/2015/001 FI/Broadcom (glasovanje)

Poročilo o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji v skladu s točko 13 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju (vloga EGF/2015/001 FI/Broadcom, Finska) [COM(2015)0232 - C8-0135/2015 - 2015/2125(BUD)] - Odbor za proračun. Poročevalec: Petri Sarvamaa (A8-0210/2015)

(potrebna kvalificirana večina in tri petine oddanih glasov)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 11)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2015)0262)


4.12. Proračun za leto 2016 - pooblastilo za trialog (glasovanje)

Poročilo o pooblastilu za trialog o predlogu proračuna za leto 2016 [2015/2074(BUD)] - Odbor za proračun. Poročevalec: José Manuel Fernandes (A8-0217/2015)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 12)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2015)0263)


4.13. Pobuda za zeleno zaposlovanje (glasovanje)

Poročilo o pobudi za zeleno zaposlovanje: izkoriščanje potenciala zelenega gospodarstva za ustvarjanje novih delovnih mest [2014/2238(INI)] - Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve. Poročevalka: Jean Lambert (A8-0204/2015)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 14)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2015)0264)


4.14. Davčne utaje in izogibanje davkom kot izzivi v državah v razvoju (glasovanje)

Poročilo o davčnih utajah in izogibanju davkom kot izzivih za upravljanje, socialno varstvo in razvoj v državah v razvoju [2015/2058(INI)] - Odbor za razvoj. Poročevalka: Elly Schlein (A8-0184/2015)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 15)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2015)0265)


5. Obrazložitve glasovanja

Obrazložitve današnjega glasovanja bodo predložene na seji v četrtek, 9. julija 2015.


6. Popravki in namere glasovanja

Popravki in namere glasovanj so na spletišču Europarl na povezavi "Plenarno zasedanje", "Glasovanja", "Izidi glasovanja" (Izidi poimenskih glasovanj) in v tiskani prilogi "Izidi poimenskih glasovanj".

Elektronsko različico na spletišču Europarl se bo redno posodabljalo najdlje dva tedna po dnevu glasovanja.

Po tem roku bo seznam popravkov in namer glasovanj zaključen zaradi prevajanja in objave v UL.


(Seja, ki je bila prekinjena ob 15.00, se je nadaljevala ob 15.10.)

PREDSEDSTVO: Ryszard CZARNECKI
podpredsednik

7. Sprejetje zapisnika predhodne seje

Sprejet je bil zapisnik predhodne seje.


8. Delegirani akti (člen 105(6) Poslovnika)

Parlamentu je bil posredovan naslednji osnutek delegiranega akta:

- Delegirana uredba Komisije o spremembi Uredbe (ES) št. 606/2009 glede nekaterih enoloških postopkov in Uredbe (ES) št. 436/2009 glede vpisa teh postopkov v evidence, ki se vodijo v vinskem sektorju (C(2015)04510 - 2015/2770(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 6. julija 2015

Posredovano pristojnemu odboru: AGRI


9. Nedavni teroristični napadi (razprava)

Izjavi Sveta in Komisije: Nedavni teroristični napadi (2015/2759(RSP))

Nicolas Schmit (predsedujoči Svetu) in Dimitris Avramopoulos (član Komisije) sta podala izjavi.

Govorili so Monika Hohlmeier v imenu skupine PPE, Tanja Fajon v imenu skupine S&D, Charles Tannock v imenu skupine ECR, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Ivan Jakovčić, Fernando Maura Barandiarán v imenu skupine ALDE, Cornelia Ernst v imenu skupine GUE/NGL, Paul Nuttall v imenu skupine EFDD, Mario Borghezio v imenu skupine ENF, Bruno Gollnisch samostojni poslanec, Roberta Metsola, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Gilles Lebreton, Sylvie Guillaume, Mark Demesmaeker, Nathalie Griesbeck, Georg Mayer, Gerard Batten, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavila Diane Dodds, Josef Weidenholzer, Timothy Kirkhope, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Barbara Matera, Daniele Viotti, Mirosław Piotrowski, Victor Boştinaru, Afzal Khan, ki je odgovoril tudi na vprašanji, ki sta ju z dvigom modrega kartončka postavila Karol Karski in Kristina Winberg, in Lampros Fountoulis.

Po postopku "catch the eye" sta govorila Kinga Gál in Doru-Claudian Frunzulică.

PREDSEDSTVO: Dimitrios PAPADIMOULIS
podpredsednik

Po postopku "catch the eye" so govorili Ruža Tomašić, Ilhan Kyuchyuk in Fabio Massimo Castaldo.

Govorila sta Dimitris Avramopoulos in Nicolas Schmit.

Razprava se je zaključila.


10. Podpora EU za Tunizijo (razprava)

Izjava podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko: Podpora EU za Tunizijo (2015/2765(RSP))

Johannes Hahn (član Komisije) je podal izjavo v imenu podpredsednice Komisije/Visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko.

Govorili so Michael Gahler v imenu skupine PPE, Gianni Pittella v imenu skupine S&D, Charles Tannock v imenu skupine ECR, Marielle de Sarnez v imenu skupine ALDE, Marie-Christine Vergiat v imenu skupine GUE/NGL, Jordi Sebastià v imenu skupine Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo v imenu skupine EFDD, Nicolas Bay v imenu skupine ENF, Victor Boştinaru, Marietje Schaake, Pier Antonio Panzeri, Elena Valenciano, Gilles Pargneaux, Ana Gomes, Neena Gill in Inés Ayala Sender.

Po postopku "catch the eye" sta govorila Notis Marias in Ivan Jakovčić.

Govoril je Johannes Hahn.

Razprava se je zaključila.


11. Prihodnji odnosi med EU in Kubo (razprava)

Izjava podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko: Prihodnji odnosi med EU in Kubo (2015/2616(RSP))

Johannes Hahn (član Komisije) je podal izjavo v imenu podpredsednice Komisije/Visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko.

Govorili so Luis de Grandes Pascual v imenu skupine PPE, Carlos Zorrinho v imenu skupine S&D, Bas Belder v imenu skupine ECR, Fernando Maura Barandiarán v imenu skupine ALDE, Sofia Sakorafa v imenu skupine GUE/NGL, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Hans-Olaf Henkel, Ernest Urtasun v imenu skupine Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo v imenu skupine EFDD, Marie-Christine Arnautu v imenu skupine ENF, Cristian Dan Preda, Ramón Jáuregui Atondo, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Michael Gahler, Hans-Olaf Henkel in Pavel Telička.

PREDSEDSTVO: David-Maria SASSOLI
podpredsednik

Govorili so Javier Couso Permuy, Ignazio Corrao, Franz Obermayr, Jarosław Wałęsa, Neena Gill, Inês Cristina Zuber, Davor Ivo Stier, Elena Valenciano, David McAllister, Francisco José Millán Mon in Michael Gahler.

Po postopku "catch the eye" so govorili Stanislav Polčák, Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Kateřina Konečná in Igor Šoltes.

Govoril je Johannes Hahn.

Razprava se je zaključila.


12. Razmere v Jemnu (razprava)

Izjava podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko: Razmere v Jemnu (2015/2760(RSP))

Johannes Hahn (član Komisije) je podal izjavo v imenu podpredsednice Komisije/Visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko.

Govorili so Michèle Alliot-Marie v imenu skupine PPE, Richard Howitt v imenu skupine S&D, Charles Tannock v imenu skupine ECR, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil James Carver, Marietje Schaake v imenu skupine ALDE, Javier Couso Permuy v imenu skupine GUE/NGL, Alyn Smith v imenu skupine Verts/ALE, James Carver v imenu skupine EFDD, Jiří Pospíšil, Afzal Khan, Anna Elżbieta Fotyga in Ana Gomes.

Po postopku "catch the eye" so govorili Stanislav Polčák, Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias, Ivan Jakovčić in Izaskun Bilbao Barandica.

Govoril je Johannes Hahn.

Predlogi resolucij, ki se vložijo v skladu s členom 123(2) Poslovnika, bodo objavljeni naknadno.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 12.6 zapisnika z dne 9.7.2015.


13. Letno poročilo o človekovih pravicah v svetu za 2014 (razprava)

Izjava podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko: Letno poročilo o človekovih pravicah v svetu za 2014 (2015/2761(RSP))

Johannes Hahn (član Komisije) je podal izjavo v imenu podpredsednice Komisije/Visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko.

Govorili so Cristian Dan Preda v imenu skupine PPE, Elena Valenciano v imenu skupine S&D, Mark Demesmaeker v imenu skupine ECR, Ivo Vajgl v imenu skupine ALDE, Marie-Christine Vergiat v imenu skupine GUE/NGL, in Barbara Lochbihler v imenu skupine Verts/ALE.

PREDSEDSTVO: Ulrike LUNACEK
podpredsednica

Govorili so Soraya Post, Anna Elżbieta Fotyga, Ilhan Kyuchyuk, Josef Weidenholzer in Beatrix von Storch.

Po postopku "catch the eye" so govorili Stanislav Polčák, Ivan Jakovčić, Notis Marias, Jonathan Arnott in Csaba Sógor.

Govoril je Johannes Hahn.

Razprava se je zaključila.


14. Vloga EU v bližnjevzhodnem mirovnem procesu (razprava)

Izjava podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko: Vloga EU v bližnjevzhodnem mirovnem procesu (2015/2685(RSP))

Predsednica je sporočila, da je skupina S&D v skladu s členom 190(1) Poslovnika vložila zahtevo za preložitev razprave, napovedane včeraj (točka 13 zapisnika z dne 7.7.2015).

Govorili so Victor Boştinaru, ki je utemeljil zahtevo, Cristian Dan Preda, ki je podprl zahtevo, in Martina Anderson proti njej.

Parlament je zahtevo odobril (EG) (78 glasov za, 44 glasov proti, 1 vzdržanih glasov).

Razprava je bila tako preložena na eno od prihodnjih sej.


15. Varnostni izzivi v regiji Bližnjega vzhoda in severne Afrike ter obeti za politično stabilnost (razprava)

Poročilo o varnostnih izzivih v regiji Bližnjega vzhoda in severne Afrike ter obetih za politično stabilnost [2014/2229(INI)] - Odbor za zunanje zadeve. Poročevalec: Vincent Peillon (A8-0193/2015)

Vincent Peillon je predstavil poročilo.

Govoril je Johannes Hahn (član Komisije).

Govorili so Cristian Dan Preda v imenu skupine PPE, Richard Howitt v imenu skupine S&D, Bas Belder v imenu skupine ECR, Javier Couso Permuy v imenu skupine GUE/NGL, Alyn Smith v imenu skupine Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo v imenu skupine EFDD, Aymeric Chauprade v imenu skupine ENF, Tunne Kelam, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Tibor Szanyi, Javi López, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Jonathan Arnott, Geoffrey Van Orden, Bodil Valero, David Coburn, Michael Gahler, Francisco Assis, Marek Jurek, Francisco José Millán Mon, Andrej Plenković, Ryszard Czarnecki, Andrey Kovatchev, Angel Dzhambazki in Arnaud Danjean.

PREDSEDSTVO: Antonio TAJANI
podpredsednik

Po postopku "catch the eye" so govorili Jaromír Štětina, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Georgios Epitideios, Marijana Petir, Arne Gericke in Ivo Vajgl.

Govorila sta Johannes Hahn in Vincent Peillon.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 12.7 zapisnika z dne 9.7.2015.

(Seja je bila za trenutek prekinjena.)


16. Pregled evropske sosedske politike (razprava)

Poročilo o pregledu evropske sosedske politike [2015/2002(INI)] - Odbor za zunanje zadeve. Poročevalec: Eduard Kukan (A8-0194/2015)

Eduard Kukan je predstavil poročilo.

Govoril je Johannes Hahn (član Komisije).

Govorili so Cristian Dan Preda v imenu skupine PPE, Andi Cristea v imenu skupine S&D, Marek Jurek v imenu skupine ECR, Petras Auštrevičius v imenu skupine ALDE, Helmut Scholz v imenu skupine GUE/NGL, Tamás Meszerics v imenu skupine Verts/ALE, James Carver v imenu skupine EFDD, Andrej Plenković, Richard Howitt, Tomasz Piotr Poręba, Javier Couso Permuy, Ernest Urtasun, Francisco José Millán Mon, Kati Piri, Angel Dzhambazki, Inês Cristina Zuber, Bronis Ropė, David McAllister, Andrejs Mamikins, László Tőkés, Tibor Szanyi, Alojz Peterle, Michał Boni in Andrey Kovatchev, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Andrejs Mamikins.

Po postopku "catch the eye" so govorili Ruža Tomašić, Ivan Jakovčić in Notis Marias.

Govorila sta Johannes Hahn in Eduard Kukan.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 12.8 zapisnika z dne 9.7.2015.


17. Prerazporeditev sredstev

V skladu s členom 25 finančne uredbe je Odbor za proračun odločil, da odobri predlog, ki ga je predstavil Evropski nadzornik za varstvo podatkov, o prerazporeditvi sredstev 1/2015.

V skladu s členom 27(3) finančne uredbe je Odbor za proračun odločil, da odobri prerazporeditve sredstev Evropske komisije DEC 15/2015, DEC 18/2015 in DEC 19/2015.

V skladu s členom 27(4) finančne uredbe je Svet Evropske unije proračunski organ seznanil z odobritvijo prerazporeditve sredstev DEC 18/2015 – oddelek III – Komisija.

V skladu s členom 27(4) finančne uredbe je Svet Evropske unije proračunski organ seznanil z odobritvijo prerazporeditve sredstev DEC 14/2015 – oddelek III – Komisija.


18. Dnevni red naslednje seje

Določen je bil dnevni red za jutrišnjo sejo (dokument "Dnevni red" PE 563.528/OJJE).


19. Zaključek seje

Seja se je zaključila ob 22.55.

Klaus Welle

Ryszard Czarnecki

generalni sekretar

podpredsednik


SEZNAM NAVZOČIH

Navzoči:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Girauta Vidal, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Griesbeck, Griffin, Grigule, Gróbarczyk, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Hetman, Heubuch, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, Iglesias, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jackiewicz, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Koch, Kofod, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Maura Barandiarán, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Paulsen, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Pittella, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Ransdorf, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Sommer, Sonneborn, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Väyrynen, Vergiat, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zver, Zwiefka

Opravičeni:

Crowley, Lamberts, Picierno, Theocharous, Vautmans, Verheyen

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov