Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Torstai 9. heinäkuuta 2015 - Strasbourg

2. Vastaanotetut asiakirjat

Seuraavat asiakirjat on vastaanotettu:

1) neuvostolta ja komissiolta

- Ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Kolumbian ja Perun väliseen kauppasopimukseen Kroatian tasavallan Euroopan unioniin liittymisen huomioon ottamiseksi liitettävän lisäpöytäkirjan tekemisestä Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden puolesta (12594/2014 - C8-0180/2015 - 2014/0234(NLE))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

INTA

lausuntoa varten:

AFET

- Ehdotus neuvoston täytäntöönpanopäätökseksi 4-metyyliamfetamiinin saattamisesta valvontatoimenpiteiden piiriin (10010/2015 - C8-0182/2015 – 2013/0021(NLE))
määräaika: 3 kuukautta

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

LIBE

lausuntoa varten:

ENVI

- Ehdotus neuvoston täytäntöönpanopäätökseksi 4-metyyli-5-(4-metyylifenyyli)-4,5-dihydro-oksatsoli-2-amiinin (4,4'-DMAR) ja 1-sykloheksyyli-4-(1,2-difenyylietyyli)piperatsiinin (MT-45) saattamisesta valvontatoimenpiteiden piiriin (10009/2015 - C8-0183/2015 – 2014/0340(NLE))
määräaika: 3 kuukautta

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

LIBE

lausuntoa varten:

ENVI

- Ehdotus neuvoston täytäntöönpanopäätökseksi 4-jodi-2,5-dimetoksi-N-(2-metoksibentsyyli)fenetyyliamiinin (25I-NBOMe), 3,4-dikloori-N-[[1-(dimetyyliamino)sykloheksyyli]metyyli]bentsamidin (AH-7921), 3,4-metyleenidioksipyrovaleronin (MDPV) ja 2-(3-metoksifenyyli)-2-(etyyliamino)sykloheksanonin (metoksetamiini) saattamisesta valvontatoimenpiteiden piiriin (10011/2015 - C8-0185/2015 – 2014/0183(NLE))
määräaika: 3 kuukautta

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

LIBE

lausuntoa varten:

ENVI

- Ehdotus neuvoston täytäntöönpanopäätökseksi 5-(2-aminopropyyli)indolin saattamisesta valvontatoimenpiteiden piiriin (10012/2015 - C8-0186/2015 – 2013/0207(NLE))
määräaika: 3 kuukautta

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

LIBE

lausuntoa varten:

ENVI

- Määrärahasiirtoesitys V/AB-05/C/15 - Tilintarkastustuomioistuin (N8-0042/2015 - C8-0174/2015 - 2015/2133(GBD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG

- Määrärahasiirtoesitys V/AB-04/T/15 - Euroopan tilintarkastustuomioistuin (N8-0043/2015 - C8-0175/2015 - 2015/2134(GBD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG

- Määrärahasiirtoesitys V/AB-06/C/15 - Tilintarkastustuomioistuin (N8-0044/2015 - C8-0176/2015 - 2015/2135(GBD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG

- Määrärahasiirtoesitys V/AB-07/A/15 - Tilintarkastustuomioistuin (N8-0045/2015 - C8-0177/2015 - 2015/2136(GBD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG

- Määrärahasiirtoesitys DEC 24/2015 – Pääluokka III – Komissio (N8-0046/2015 - C8-0178/2015 - 2015/2141(GBD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG

- Määrärahasiirtoesitys INF 4/2015 - Alueiden komitea (N8-0047/2015 - C8-0179/2015 - 2015/2142(GBD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG

- Määrärahasiirtoesitys INF 5/2015 - Alueiden komitea (N8-0048/2015 - C8-0181/2015 - 2015/2143(GBD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG

- Määrärahasiirtoesitys INF 2/2015 - Euroopan talous- ja sosiaalikomitea (N8-0049/2015 - C8-0184/2015 - 2015/2144(GBD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG

- Määrärahasiirtoesitys 1/2015 - BEREC OFFICE (N8-0050/2015 - C8-0187/2015 - 2015/2145(GBD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG

- Määrärahasiirtoesitys DEC 20/2015 – Pääluokka III – Komissio (N8-0051/2015 - C8-0188/2015 - 2015/2146(GBD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG

2) jäseniltä päätöslauselmaesitykset (työjärjestyksen 133 artikla)

- Mara Bizzotto. Päätöslauselmaesitys pankkeja koskevista eurooppalaisista säännöistä (B8-0593/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ECON

- Edouard Ferrand. Päätöslauselmaesitys Isis-järjestön torjunnasta ja pakotteiden poistamisesta Syyrian arabivaltiota kohtaan (B8-0594/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

AFET

- Mara Bizzotto. Päätöslauselmaesitys strategian määrittämisestä äärimmäisen köyhyyden lisääntymisen torjumiseksi Euroopan kansalaisten keskuudessa (B8-0595/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

EMPL

- Mara Bizzotto. Päätöslauselmaesitys uusien huumausaineiden leviämisestä Euroopassa (B8-0596/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

- Mara Bizzotto. Päätöslauselmaesitys Kansainvälisen syöväntutkimuskeskuksen tutkimustuloksista (B8-0597/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

lausuntoa varten:

ITRE

- Mara Bizzotto. Päätöslauselmaesitys antibioottiresistenttien bakteerien aiheuttamista infektioista (B8-0598/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

- Mara Bizzotto. Päätöslauselmaesitys sosiaaliseen polkumyyntiin liittyvistä ilmiöistä ja ulkomaisista tilapäistyövoimaa välittävistä toimistoista Italiassa (B8-0599/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

EMPL

- Nicola Caputo. Päätöslauselmaesitys sikojen tehokasvatuksesta ja hyvinvoinnista unionissa (B8-0600/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

AGRI

- Louis Aliot, Gerolf Annemans, Marie-Christine Arnautu, Nicolas Bay, Dominique Bilde, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Marie-Christine Boutonnet, Steeve Briois, Gianluca Buonanno, Aymeric Chauprade, Edouard Ferrand, Lorenzo Fontana, Sylvie Goddyn, Bruno Gollnisch, Jean-François Jalkh, Marine Le Pen, Gilles Lebreton, Philippe Loiseau, Dominique Martin, Bernard Monot, Sophie Montel, Joëlle Mélin, Florian Philippot ja Mylène Troszczynski. Päätöslauselmaesitys nuorten työllisyysaloitteen ennakkorahoittamiseen käytettäviä unionin varoja koskevien takuiden ja seurantajärjestelmän perustamisesta (B8-0604/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

EMPL

- Gianluca Buonanno. Euroopan parlamentin päätöslauselmaesitys epävarmoista työsuhteista kouluissa: Mascolo-tuomio (B8-0605/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

EMPL

lausuntoa varten:

JURI

- Gianluca Buonanno. Päätöslauselmaesitys Tobrukissa toimivalle hallitukselle määrättyjen pakotteiden poistamisesta (B8-0606/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

AFET

- Gianluca Buonanno. Päätöslauselmaesitys asetuksen (EU) N:o 1337/2013 soveltamisalan laajentamisesta koskemaan myös makkaroita ja muita sianlihasta, lampaanlihasta ja siipikarjan lihasta jalostettuja tuotteita (B8-0607/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

- Louis Aliot, Marie-Christine Arnautu, Nicolas Bay, Steeve Briois, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh, Gilles Lebreton, Philippe Loiseau, Dominique Martin, Joëlle Mélin, Jean-Luc Schaffhauser ja Mylène Troszczynski. Päätöslauselmaesitys veden lisäämisestä kalastuksesta peräisin oleviin elintarvikkeisiin (B8-0608/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

- Nicola Caputo. Päätöslauselmaesitys investoinneista tieto- ja viestintätekniikkaan (B8-0609/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ITRE

lausuntoa varten:

IMCO

- Gianluca Buonanno. Päätöslauselmaesitys luotonsaannin tiukentamisesta sekä siitä, että EU:n on vaadittava italialaisia pankkeja täyttämään velvoitteensa (B8-0612/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ECON

- Marie-Christine Arnautu, Dominique Bilde ja Sophie Montel. Päätöslauselmaesitys vammaisten hyväksi harjoitettavasta osallistavasta työllisyyspolitiikasta Euroopassa (B8-0613/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

EMPL

- Gianluca Buonanno. Päätöslauselmaesitys siitä tosiasiasta, että italialaisten prioriteetit ja edut ovat ristiriidassa EU:n ulkopolitiikan kanssa (B8-0614/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

AFET

- Dominique Bilde, Sophie Montel ja Florian Philippot. Päätöslauselmaesitys kaupan vapauttamisen keskeyttämisestä (B8-0615/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

INTA

- Dominique Bilde, Sophie Montel ja Florian Philippot. Päätöslauselmaesitys alv-ketjupetosten torjunnasta (B8-0616/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ECON

- Dominique Bilde, Sophie Montel ja Florian Philippot. Päätöslauselmaesitys yhteisen maatalouspolitiikan (YMP) uudelleenkansallistamisesta (B8-0617/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

AGRI

- Dominique Bilde, Sophie Montel ja Florian Philippot. Päätöslauselmaesitys julkisen teollisuus- ja kaupallisen laitoksen statuksen suunnitellusta poistumisesta, sillä se ei täytä valtiontukia koskevan lainsäädännön vaatimuksia (B8-0618/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ECON

- Dominique Bilde, Mireille D'Ornano, Edouard Ferrand, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh, Philippe Loiseau, Dominique Martin, Sophie Montel ja Joëlle Mélin. Päätöslauselmaesitys merimetsojen esiintymisestä unionin alueella (B8-0619/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

- Aldo Patriciello. Päätöslauselmaesitys elinluovutuksista (B8-0620/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

- Mireille D'Ornano. Päätöslauselmaesitys elintarvikearomien merkinnästä (B8-0621/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

- Mara Bizzotto. Päätöslauselmaesitys Italian nuorisotyöttömyydestä (B8-0622/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

EMPL

- Gianluca Buonanno. Päätöslauselmaesitys omaishoitajien tukemisesta (B8-0623/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

EMPL

- Louis Aliot, Gerolf Annemans, Marie-Christine Arnautu, Nicolas Bay, Dominique Bilde, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Marie-Christine Boutonnet, Steeve Briois, Aymeric Chauprade, Mireille D'Ornano, Edouard Ferrand, Lorenzo Fontana, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh, Marine Le Pen, Gilles Lebreton, Philippe Loiseau, Dominique Martin, Bernard Monot, Sophie Montel, Florian Philippot ja Mylène Troszczynski. Päätöslauselmaesitys maailmanperintökohteen Palmyran suojelusta (B8-0624/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

AFET

- Dominique Bilde ja Sophie Montel. Päätöslauselmaesitys koiraspuolisten kananpoikien lopettamisen kieltämisestä (B8-0625/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

AGRI

- Dominique Bilde, Steeve Briois, Marine Le Pen, Sophie Montel ja Florian Philippot. Päätöslauselmaesitys yrityksille suunnattujen unionin tukien ehdollisuudesta (B8-0626/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

EMPL

lausuntoa varten:

BUDG

- Dominique Bilde, Marie-Christine Boutonnet, Steeve Briois, Mireille D'Ornano, Marine Le Pen, Gilles Lebreton, Philippe Loiseau, Bernard Monot, Sophie Montel ja Florian Philippot. Päätöslauselmaesitys lähetettyihin työntekijöihin liittyvien petosten torjunnan tehottomuudesta ja työvoiman vuokrausyritysten roolista lähetettyjen työntekijöiden määrän räjähdysmäisessä kasvussa (B8-0627/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

EMPL

- Dominique Bilde ja Sophie Montel. Päätöslauselmaesitys uusien delfinaarioiden perustamisen kieltämisestä Euroopassa ja valaiden elinolojen kunnioittamisesta (B8-0628/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

AGRI

- Dominique Bilde ja Sophie Montel. Päätöslauselmaesitys Aspergerin oireyhtymästä tiedottamisesta ja siitä kärsivien tukemisesta (B8-0629/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

EMPL

- Aldo Patriciello. Päätöslauselmaesitys väärentämisestä (B8-0630/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

IMCO

lausuntoa varten:

JURI

- Aldo Patriciello. Päätöslauselmaesitys savukkeiden salakuljetuksesta (B8-0631/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

IMCO

lausuntoa varten:

LIBE

- Aldo Patriciello. Päätöslauselmaesitys laillisista huumausaineista (B8-0632/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

- Aldo Patriciello. Päätöslauselmaesitys ilman saastumisen vähentämisestä (B8-0633/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

- Mara Bizzotto. Päätöslauselmaesitys Italian maitoalan ja karjatilojen tukemisesta (B8-0634/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

AGRI

- Mara Bizzotto. Päätöslauselmaesitys sananvapauden turvaamisesta Turkissa (B8-0635/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

AFET

- Aldo Patriciello. Päätöslauselmaesitys kansainvälisestä albinismipäivästä (B8-0636/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

LIBE

lausuntoa varten:

ENVI

- Aldo Patriciello. Päätöslauselmaesitys maatalouteen liittyvän biotekniikan kehittämisen tukitoimenpiteistä (B8-0637/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

AGRI

- Mara Bizzotto. Päätöslauselmaesitys tutkimuksen teettämisestä eurosta luopumisen mahdollistavan mekanismin analysoimiseksi (B8-0638/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ECON

- Mara Bizzotto. Päätöslauselmaesitys Po-joella ja muilla eurooppalaisilla joilla harjoitettavan laittoman kalastuksen ja salakalastuksen torjunnasta (B8-0639/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

PECH

- Aldo Patriciello. Päätöslauselmaesitys Vincent Lambertin tapauksesta (B8-0640/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

lausuntoa varten:

LIBE

- Dominique Bilde, Steeve Briois, Aymeric Chauprade, Mireille D'Ornano, Edouard Ferrand, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh, Gilles Lebreton, Philippe Loiseau, Dominique Martin, Sophie Montel, Florian Philippot, Jean-Luc Schaffhauser ja Mylène Troszczynski. Päätöslauselmaesitys Qatarin Euroopan parlamentin jäsentä vastaan esittämän oikeudellisen fatwan tuomitsemisesta (B8-0641/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

AFET

lausuntoa varten:

LIBE

- Mara Bizzotto. Päätöslauselmaesitys EU:n strategiasta proseccon suojelemiseksi (B8-0642/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

IMCO

lausuntoa varten:

ENVI

- Dominique Bilde ja Sophie Montel. Päätöslauselmaesitys Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskuksen (Cedefop) ja Euroopan koulutussäätiön (ETF) yhdistämisestä tai lakkauttamisesta (B8-0643/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

EMPL

lausuntoa varten:

BUDG

- Gianluca Buonanno. Päätöslauselmaesitys Schengenin sopimuksen soveltamisen keskeyttämisestä toistaiseksi islamististen terrori-iskujen estämiseksi (B8-0644/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

LIBE

- Gianluca Buonanno. Päätöslauselmaesitys tiedustelupalvelujen toimintatakuista (B8-0645/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

LIBE

- Gianluca Buonanno. Päätöslauselmaesitys tarpeesta tarkistaa talous- ja rahaliiton vakaudesta, yhteensovittamisesta sekä ohjauksesta ja hallinnasta tehtyä sopimusta (B8-0646/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ECON

- Nicola Caputo. Päätöslauselmaesitys puhvelien hyvinvoinnista Euroopassa (B8-0647/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

AGRI

- Piernicola Pedicini. Päätöslauselmaesitys komission määräämistä seuraamuksista unionin kansalaisille jäsenvaltioiden ympäristödirektiivien rikkomisen vuoksi sekä rikkomusmenettelyjä edeltävien menettelyjen avoimuudesta (B8-0648/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

JURI

lausuntoa varten:

ENVI

- Aymeric Chauprade. Päätöslauselmaesitys Srebrenicasta (B8-0649/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

AFET

- Dominique Bilde, Steeve Briois, Mireille D'Ornano, Bruno Gollnisch, Marine Le Pen, Sophie Montel ja Florian Philippot. Päätöslauselmaesitys arvopaperistamisen elvytyshankkeesta pääomamarkkinaunionin yhteydessä (B8-0650/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ECON

- Mara Bizzotto. Päätöslauselmaesitys Euroopan maahanmuuttopolitiikan tarkistamisesta (B8-0651/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

LIBE

- Mara Bizzotto. Päätöslauselmaesitys Parmigiano Reggianon ja Grana Padanon väärennösten torjunnasta (B8-0652/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

AGRI

lausuntoa varten:

INTA

- Mara Bizzotto. Päätöslauselmaesitys alueellisia kieliä ja vähemmistökieliä koskevan eurooppalaisen peruskirjan ratifioinnista Italiassa (B8-0653/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CULT

- Mara Bizzotto. Päätöslauselmaesitys työttömyyden torjuntaa koskevan EU:n strategian tarkistamisesta (B8-0654/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ECON

- Louis Aliot, Dominique Bilde, Steeve Briois, Aymeric Chauprade, Sylvie Goddyn, Marine Le Pen, Philippe Loiseau, Sophie Montel ja Florian Philippot. Päätöslauselmaesitys yhteisesti sovittavaa eurosta luopumista koskevasta suunnitelmasta (B8-0670/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ECON

- Marie-Christine Arnautu, Nicolas Bay, Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh ja Gilles Lebreton. Päätöslauselmaesitys haamuverkkojen meriympäristölle ja kalakannoille aiheuttamien vahinkojen torjumisesta (B8-0671/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

PECH

- Dominique Bilde, Steeve Briois, Sophie Montel ja Florian Philippot. Päätöslauselmaesitys Euroopan globalisaatiorahaston työllisyysvaikutusten arvioinnista (B8-0672/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

EMPL

lausuntoa varten:

BUDG, REGI

- Mara Bizzotto. Päätöslauselmaesitys ”Aasian herhiläisen” leviämisestä ja sen aiheuttamista mahdollisista vahingoista Italian hunajantuotannolle (B8-0673/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

AGRI

- Mara Bizzotto. Päätöslauselmaesitys Italian mehiläishoitoa koskevista unionin tukitoimenpiteistä (B8-0674/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

AGRI

- Dubravka Šuica ja Patricija Šulin. Päätöslauselmaesitys yöpymisestä lapsen luona lääketieteellisen hoidon ajan (B8-0675/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

EMPL

lausuntoa varten:

FEMM

- Dubravka Šuica ja Patricija Šulin. Päätöslauselmaesitys alaikäisten alkoholinkäytöstä (B8-0678/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö