Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Zapisnik
Četrtek, 9. julij 2015 - Strasbourg

2. Predložitev dokumentov

Prejeli smo naslednje dokumente

1) od Sveta in Komisije

- Predlog sklepa Sveta o sklenitvi Dodatnega protokola k Trgovinskemu sporazumu med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Kolumbijo in Perujem na drugi strani zaradi upoštevanja pristopa Republike Hrvaške k Evropski uniji, v imenu Evropske unije in njenih držav članic (12594/2014 - C8-0180/2015 - 2014/0234(NLE))

posredovano

pristojni :

INTA

mnenje :

AFET

- Osnutek izvedbenega sklepa Sveta o uvedbi nadzornih ukrepov za 4-metilamfetamin (10010/2015 - C8-0182/2015 – 2013/0021(NLE))
rok: 3 mesece

posredovano

pristojni :

LIBE

mnenje :

ENVI

- Osnutek izvedbenega sklepa Sveta o uvedbi nadzornih ukrepov za 4-metil-5-(4-metilfenil)-4,5-dihidrooksazol-2-amin (4,4'-DMAR) in 1 cikloheksil-4-(1,2-difeniletil)piperazin (MT-45) (10009/2015 - C8-0183/2015 - 2014/0340(NLE))
rok: 3 mesece

posredovano

pristojni :

LIBE

mnenje :

ENVI

- Osnutek izvedbenega sklepa Sveta o uvedbi nadzornih ukrepov za 4-jodo-2,5-dimetoksi-N-(2-metoksibenzil)fenetilamin (25I-NBOMe), 3,4-dikloro-N-[[1-(dimetilamino)cikloheksil]metil]benzamid (AH-7921), 3,4-metilendioksipirovaleron (MDPV) in 2-(3-metoksifenil)-2-(etilamino)cikloheksanon (metoksetamin) (10011/2015 - C8-0185/2015 - 2014/0183(NLE))
rok: 3 mesece

posredovano

pristojni :

LIBE

mnenje :

ENVI

- Osnutek izvedbenega sklepa Sveta o uvedbi nadzornih ukrepov za 5 (2 aminopropil)indol (10012/2015 - C8-0186/2015 - 2013/0207(NLE))
rok: 3 mesece

posredovano

pristojni :

LIBE

mnenje :

ENVI

- Predlog prerazporeditve proračunskih sredstev V/AB-05/C/15 - Evropsko Računsko Sodišče (N8-0042/2015 - C8-0174/2015 - 2015/2133(GBD))

posredovano

pristojni :

BUDG

- Predlog prerazporeditve proračunskih sredstev V/AB-04/T/15 - Evropsko računsko sodišče (N8-0043/2015 - C8-0175/2015 - 2015/2134(GBD))

posredovano

pristojni :

BUDG

- Predlog prerazporeditve proračunskih sredstev V/AB-06/C/15 - Evropsko Računsko Sodišče (N8-0044/2015 - C8-0176/2015 - 2015/2135(GBD))

posredovano

pristojni :

BUDG

- Predlog prerazporeditve proračunskih sredstev V/AB-07/A/15 - Evropsko Računsko Sodišče (N8-0045/2015 - C8-0177/2015 - 2015/2136(GBD))

posredovano

pristojni :

BUDG

- Predlog prerazporeditve proračunskih sredstev DEC 24/2015 - Oddelek III - Komisija (N8-0046/2015 - C8-0178/2015 - 2015/2141(GBD))

posredovano

pristojni :

BUDG

- Predlog prerazporeditve proračunskih sredstev INF 4/2015 - Odbor regij (N8-0047/2015 - C8-0179/2015 - 2015/2142(GBD))

posredovano

pristojni :

BUDG

- Predlog prerazporeditve proračunskih sredstev INF 5/2015 - Odbor regij (N8-0048/2015 - C8-0181/2015 - 2015/2143(GBD))

posredovano

pristojni :

BUDG

- Predlog prerazporeditve proračunskih sredstev INF 2/2015 - Evropski ekonomsko-socialni odbor (N8-0049/2015 - C8-0184/2015 - 2015/2144(GBD))

posredovano

pristojni :

BUDG

- Predlog prerazporeditve proračunskih sredstev 1/2015 - Urad BEREC (N8-0050/2015 - C8-0187/2015 - 2015/2145(GBD))

posredovano

pristojni :

BUDG

- Predlog prerazporeditve proračunskih sredstev DEC 20/2015 - Oddelek III - Komisija (N8-0051/2015 - C8-0188/2015 - 2015/2146(GBD))

posredovano

pristojni :

BUDG

2) od poslancev Parlamenta, predlogi resolucij (člen 133 Poslovnika)

- Mara Bizzotto. Predlog resolucije o evropskih bančnih predpisih (B8-0593/2015)

posredovano

pristojni :

ECON

- Edouard Ferrand. Predlog resolucije o boju proti Islamski državi in potrebi po odpravi sankcij proti Sirski arabski republiki (B8-0594/2015)

posredovano

pristojni :

AFET

- Mara Bizzotto. Predlog resolucije o določitvi strategije za boj proti naraščanju skrajne revščine med evropskimi državljani (B8-0595/2015)

posredovano

pristojni :

EMPL

- Mara Bizzotto. Predlog resolucije o širjenju novih drog v Evropi (B8-0596/2015)

posredovano

pristojni :

ENVI

- Mara Bizzotto. Predlog resolucije o rezultatih študije Mednarodne agencije za raziskave raka (B8-0597/2015)

posredovano

pristojni :

ENVI

mnenje :

ITRE

- Mara Bizzotto. Predlog resolucije o okužbah, ki so posledica bakterijske odpornosti na antibiotike (B8-0598/2015)

posredovano

pristojni :

ENVI

- Mara Bizzotto. Predlog resolucije o pojavu socialnega dampinga in tujih agencijah za začasno zaposlovanje v Italiji (B8-0599/2015)

posredovano

pristojni :

EMPL

- Nicola Caputo. Predlog resolucije o intenzivni reji in dobrobiti prašičev v Evropi (B8-0600/2015)

posredovano

pristojni :

AGRI

- Louis Aliot, Gerolf Annemans, Marie-Christine Arnautu, Nicolas Bay, Dominique Bilde, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Marie-Christine Boutonnet, Steeve Briois, Gianluca Buonanno, Aymeric Chauprade, Edouard Ferrand, Lorenzo Fontana, Sylvie Goddyn, Bruno Gollnisch, Jean-François Jalkh, Marine Le Pen, Gilles Lebreton, Philippe Loiseau, Dominique Martin, Bernard Monot, Sophie Montel, Joëlle Mélin, Florian Philippot in Mylène Troszczynski. Predlog resolucije o vzpostavitvi jamstev in sistema spremljanja v zvezi z uporabo evropskih sredstev za predhodno financiranje pobude za zaposlovanje mladih (B8-0604/2015)

posredovano

pristojni :

EMPL

- Gianluca Buonanno. Predlog resolucije o prekarnem zaposlovanju v šolah: sodba Mascolo (B8-0605/2015)

posredovano

pristojni :

EMPL

mnenje :

JURI

- Gianluca Buonanno. Predlog resolucije o preklicu sankcij zoper vlado v Tobruku (B8-0606/2015)

posredovano

pristojni :

AFET

- Gianluca Buonanno. Predlog resolucije o razširitvi določb Uredbe (EU) št. 1337/2013 na suhe mesnine in izdelke iz svinjskega, ovčjega in perutninskega mesa (B8-0607/2015)

posredovano

pristojni :

ENVI

- Louis Aliot, Marie-Christine Arnautu, Nicolas Bay, Steeve Briois, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh, Gilles Lebreton, Philippe Loiseau, Dominique Martin, Joëlle Mélin, Jean-Luc Schaffhauser in Mylène Troszczynski. Predlog resolucije o dodajanju vode živilom, pridobljenim v okviru ribolova (B8-0608/2015)

posredovano

pristojni :

ENVI

- Nicola Caputo. Predlog resolucije o naložbah v IKT (B8-0609/2015)

posredovano

pristojni :

ITRE

mnenje :

IMCO

- Gianluca Buonanno. Predlog resolucije o kreditnem krču in potrebi po tem, da EU prisili italijanske banke v izpolnjevanje njihovih obveznosti (B8-0612/2015)

posredovano

pristojni :

ECON

- Marie-Christine Arnautu, Dominique Bilde in Sophie Montel. Predlog resolucije o vključujoči politiki zaposlovanja za invalide v Evropi (B8-0613/2015)

posredovano

pristojni :

EMPL

- Gianluca Buonanno. Predlog resolucije o prioritetah in interesih Italijanov, ki so v nasprotju z zunanjo politiko EU (B8-0614/2015)

posredovano

pristojni :

AFET

- Dominique Bilde, Sophie Montel in Florian Philippot. Predlog resolucije o uvedbi moratorija na liberalizacijo trgovine (B8-0615/2015)

posredovano

pristojni :

INTA

- Dominique Bilde, Sophie Montel in Florian Philippot. Predlog resolucije o boju proti goljufijam na področju DDV (davčni vrtiljak) (B8-0616/2015)

posredovano

pristojni :

ECON

- Dominique Bilde, Sophie Montel in Florian Philippot. Predlog resolucije o ponovni nacionalizaciji skupne kmetijske politike (SKP) (B8-0617/2015)

posredovano

pristojni :

AGRI

- Dominique Bilde, Sophie Montel in Florian Philippot. Predlog resolucije o načrtovani odpravi statusa osebe javnega prava industrijske in komercialne narave zaradi neskladnosti z zakonodajo o državni pomoči (B8-0618/2015)

posredovano

pristojni :

ECON

- Dominique Bilde, Mireille D'Ornano, Edouard Ferrand, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh, Philippe Loiseau, Dominique Martin, Sophie Montel in Joëlle Mélin. Predlog resolucije o prisotnosti kormoranov v Uniji (B8-0619/2015)

posredovano

pristojni :

ENVI

- Aldo Patriciello. Predlog resolucije o darovanju organov (B8-0620/2015)

posredovano

pristojni :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Predlog resolucije o označevanju arom za živila (B8-0621/2015)

posredovano

pristojni :

ENVI

- Mara Bizzotto. Predlog resolucije o brezposelnosti mladih v Italiji (B8-0622/2015)

posredovano

pristojni :

EMPL

- Gianluca Buonanno. Predlog resolucije o ukrepih za podporo družinskih negovalcev (B8-0623/2015)

posredovano

pristojni :

EMPL

- Louis Aliot, Gerolf Annemans, Marie-Christine Arnautu, Nicolas Bay, Dominique Bilde, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Marie-Christine Boutonnet, Steeve Briois, Aymeric Chauprade, Mireille D'Ornano, Edouard Ferrand, Lorenzo Fontana, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh, Marine Le Pen, Gilles Lebreton, Philippe Loiseau, Dominique Martin, Bernard Monot, Sophie Montel, Florian Philippot in Mylène Troszczynski. Predlog resolucije o zaščiti starodavnega mesta Palmira, ki spada v svetovno kulturno dediščino (B8-0624/2015)

posredovano

pristojni :

AFET

- Dominique Bilde in Sophie Montel. Predlog resolucije o prepovedi usmrtitve piščancev moškega spola (B8-0625/2015)

posredovano

pristojni :

AGRI

- Dominique Bilde, Steeve Briois, Marine Le Pen, Sophie Montel in Florian Philippot. Predlog resolucije o pogojevanju pomoči, ki jo Unija izplačuje podjetjem (B8-0626/2015)

posredovano

pristojni :

EMPL

mnenje :

BUDG

- Dominique Bilde, Marie-Christine Boutonnet, Steeve Briois, Mireille D'Ornano, Marine Le Pen, Gilles Lebreton, Philippe Loiseau, Bernard Monot, Sophie Montel in Florian Philippot. Predlog resolucije o neučinkovitosti boja proti goljufijam na področju napotenega dela in o vlogi agencij za posredovanje dela pri izjemnem porastu števila napotenih delavcev (B8-0627/2015)

posredovano

pristojni :

EMPL

- Dominique Bilde in Sophie Montel. Predlog resolucije o prepovedi odpiranja novih delfinarijev v Evropi in spoštovanju bivalnih razmer kitov (B8-0628/2015)

posredovano

pristojni :

AGRI

- Dominique Bilde in Sophie Montel. Predlog resolucije o ozaveščanju o aspergerjevem sindromu in podpori osebam s tem sindrodmom (B8-0629/2015)

posredovano

pristojni :

EMPL

- Aldo Patriciello. Predlog resolucije o ponarejanju (B8-0630/2015)

posredovano

pristojni :

IMCO

mnenje :

JURI

- Aldo Patriciello. Predlog resolucije o tihotapljenju cigaret (B8-0631/2015)

posredovano

pristojni :

IMCO

mnenje :

LIBE

- Aldo Patriciello. Predlog resolucije o dovoljenih drogah (B8-0632/2015)

posredovano

pristojni :

ENVI

- Aldo Patriciello. Predlog resolucije o zmanjšanju onesnaženosti zraka (B8-0633/2015)

posredovano

pristojni :

ENVI

- Mara Bizzotto. Predlog resolucije o pomoči sektorju mleka in mlečnih izdelkov ter italijanski živinoreji (B8-0634/2015)

posredovano

pristojni :

AGRI

- Mara Bizzotto. Predlog resolucije o zaščiti svobode izražanja v Turčiji (B8-0635/2015)

posredovano

pristojni :

AFET

- Aldo Patriciello. Predlog resolucije o mednarodnem dnevu albinizma (B8-0636/2015)

posredovano

pristojni :

LIBE

mnenje :

ENVI

- Aldo Patriciello. Predlog resolucije o ukrepih za podporo razvoju agrobiotehnologije (B8-0637/2015)

posredovano

pristojni :

AGRI

- Mara Bizzotto. Predlog resolucije o pripravi študije, ki naj preuči možnost opustitve evra (B8-0638/2015)

posredovano

pristojni :

ECON

- Mara Bizzotto. Predlog resolucije o boju proti nezakonitemu ribolovu in divjemu ribolovu na reki Pad in drugih evropskih rekah (B8-0639/2015)

posredovano

pristojni :

PECH

- Aldo Patriciello. Predlog resolucije o zadevi Lambert (B8-0640/2015)

posredovano

pristojni :

ENVI

mnenje :

LIBE

- Dominique Bilde, Steeve Briois, Aymeric Chauprade, Mireille D'Ornano, Edouard Ferrand, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh, Gilles Lebreton, Philippe Loiseau, Dominique Martin, Sophie Montel, Florian Philippot, Jean-Luc Schaffhauser in Mylène Troszczynski. Predlog resolucije o obsodbi fatve, ki jo je Katar razglasil proti evropskemu poslancu (B8-0641/2015)

posredovano

pristojni :

AFET

mnenje :

LIBE

- Mara Bizzotto. Predlog resolucije o evropski strategiji za zaščito prosecca (B8-0642/2015)

posredovano

pristojni :

IMCO

mnenje :

ENVI

- Dominique Bilde in Sophie Montel. Predlog resolucije o združitvi ali ukinitvi Evropskega centra za razvoj poklicnega usposabljanja (Cedefop) in Evropske fundacije za usposabljanje (ETF) (B8-0643/2015)

posredovano

pristojni :

EMPL

mnenje :

BUDG

- Gianluca Buonanno. Predlog resolucije o prekinitvi izvajanja schengenskih sporazumov za nedoločen čas zaradi preprečevanja islamskih terorističnih napadov (B8-0644/2015)

posredovano

pristojni :

LIBE

- Gianluca Buonanno. Predlog resolucije o jamstvih za obveščevalne službe (B8-0645/2015)

posredovano

pristojni :

LIBE

- Gianluca Buonanno. Predlog resolucije o nujnosti pregleda Pogodbe o stabilnosti, usklajevanju in upravljanju v ekonomski in monetarni uniji (B8-0646/2015)

posredovano

pristojni :

ECON

- Nicola Caputo. Predlog resolucije o dobrobiti bivolov v Evropi (B8-0647/2015)

posredovano

pristojni :

AGRI

- Piernicola Pedicini. Predlog resolucije o sankcijah, ki jih Komisija nalaga evropskim državljanom, ker so države članice kršile okoljske direktive, in o preglednosti postopkov pred ugotavljanjem kršitev (B8-0648/2015)

posredovano

pristojni :

JURI

mnenje :

ENVI

- Aymeric Chauprade. Predlog resolucije o Srebrenici (B8-0649/2015)

posredovano

pristojni :

AFET

- Dominique Bilde, Steeve Briois, Mireille D'Ornano, Bruno Gollnisch, Marine Le Pen, Sophie Montel in Florian Philippot. Predlog resolucije o ponovni oživitvi listinjenja v okviru unije kapitalskih trgov (B8-0650/2015)

posredovano

pristojni :

ECON

- Mara Bizzotto. Predlog resolucije o pregledu migracijskih politik v Evropi (B8-0651/2015)

posredovano

pristojni :

LIBE

- Mara Bizzotto. Predlog resolucije o boju proti ponarejanju sirov parmigiano reggiano in grana padano (B8-0652/2015)

posredovano

pristojni :

AGRI

mnenje :

INTA

- Mara Bizzotto. Predlog resolucije o ratifikaciji Evropske listine o regionalnih ali manjšinskih jezikih s strani Italije (B8-0653/2015)

posredovano

pristojni :

CULT

- Mara Bizzotto. Predlog resolucije o pregledu evropske strategije za boj proti brezposelnosti (B8-0654/2015)

posredovano

pristojni :

ECON

- Louis Aliot, Dominique Bilde, Steeve Briois, Aymeric Chauprade, Sylvie Goddyn, Marine Le Pen, Philippe Loiseau, Sophie Montel in Florian Philippot. Predlog resolucije o načrtu za soglasno opustitev evra (B8-0670/2015)

posredovano

pristojni :

ECON

- Marie-Christine Arnautu, Nicolas Bay, Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh in Gilles Lebreton. Predlog resolucije o boju proti škodi, ki jo morskemu okolju in ribjim staležem povzročajo zapuščene mreže (B8-0671/2015)

posredovano

pristojni :

PECH

- Dominique Bilde, Steeve Briois, Sophie Montel in Florian Philippot. Predlog resolucije o izvedbi ocene učinka Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji na zaposlovanje (B8-0672/2015)

posredovano

pristojni :

EMPL

mnenje :

BUDG, REGI

- Mara Bizzotto. Predlog resolucije o širjenju "azijskega sršena" in morebitni škodi za proizvodnjo italijanskega medu (B8-0673/2015)

posredovano

pristojni :

AGRI

- Mara Bizzotto. Predlog resolucije o evropskih ukrepih za podporo italijanskemu čebelarstvu (B8-0674/2015)

posredovano

pristojni :

AGRI

- Dubravka Šuica in Patricija Šulin. Predlog resolucije o bivanju z otrokom v času zdravljenja (B8-0675/2015)

posredovano

pristojni :

EMPL

mnenje :

FEMM

- Dubravka Šuica in Patricija Šulin. Predlog resolucije o uživanju alkoholnih pijač med mladoletniki (B8-0678/2015)

posredovano

pristojni :

ENVI

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov