Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Czwartek, 9 lipca 2015 r. - Strasburg

4. Europejska agenda bezpieczeństwa (złożone projekty rezolucji)

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej (O-000064/2015), które skierował Claude Moraes, w imieniu komisji LIBE, do Rady: Europejska agenda bezpieczeństwa (2015/2697(RSP)) (B8-0566/2015);

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej (O-000065/2015), które skierował Claude Moraes, w imieniu komisji LIBE, do Komisji: Europejska agenda bezpieczeństwa (2015/2697(RSP)) (B8-0567/2015).

Debata odbyła się dnia 7 lipca 2015 (pkt 14 protokołu z dnia 7.7.2015).

Projekty rezolucji złożone na podstawie art. 123 ust. 2 Regulaminu na zakończenie debaty:

- Claude Moraes, w imieniu komisji LIBE, w sprawie Europejskiej agendy bezpieczeństwa 2015/2697(RSP) (B8-0676/2015);

- Monika Hohlmeier w imieniu grupy PPE, i Helga Stevens w imieniu grupy ECR, w sprawie Europejskiej agendy bezpieczeństwa 2015/2697(RSP) (B8-0679/2015).

Głosowanie: pkt 12.4 protokołu z dnia 9.7.2015.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności