Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Čtvrtek, 9. července 2015 - Štrasburk

5. Situace v Burundi (předložené návrhy usnesení)

Prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku: Situace v Burundi (2015/2723(RSP))

Rozprava se konala dne 10. června 2015 (bod 14 zápisu ze dne 10.6.2015).

Návrhy usnesení předložené v souladu s čl. 123 odst. 2 jednacího řádu na závěr rozpravy:

- Charles Tannock a Mark Demesmaeker za skupinu ECR o situaci v Burundi (2015/2723(RSP)) (B8-0657/2015);

- Louis Michel, Gérard Deprez a Pavel Telička za skupinu ALDE o situaci v Burundi (2015/2723(RSP)) (B8-0658/2015);

- Maria Heubuch, Judith Sargentini, Heidi Hautala, Barbara Lochbihler, Igor Šoltes a Davor Škrlec za skupinu Verts/ALE o Burundi (2015/2723(RSP)) (B8-0665/2015);

- Gianni Pittella, Maria Arena, Linda McAvan, Elena Valenciano, Marlene Mizzi, Kati Piri, Alessia Maria Mosca, Goffredo Maria Bettini, Doru-Claudian Frunzulică, Victor Negrescu a Viorica Dăncilă za skupinu S&D o situaci v Burundi (2015/2723(RSP)) (B8-0666/2015);

- Rolandas Paksas, Ignazio Corrao a Fabio Massimo Castaldo za skupinu EFDD o situaci v Burundi (2015/2723(RSP)) (B8-0667/2015);

- Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Pablo Iglesias, Lola Sánchez Caldentey, Sabine Lösing, Paloma López Bermejo a Merja Kyllönen za skupinu GUE/NGL o situaci v Burundi (2015/2723(RSP)) (B8-0668/2015);

- Davor Ivo Stier, Cristian Dan Preda, Joachim Zeller, Lorenzo Cesa, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Mariya Gabriel, Francesc Gambús, Michael Gahler, Maurice Ponga, Tokia Saïfi a Lara Comi za skupinu PPE o situaci v Burundi (2015/2723(RSP)) (B8-0669/2015).

Hlasování: bod 12.11 zápisu ze dne 9.7.2015.

Právní upozornění - Ochrana soukromí