Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Torsdag den 9. juli 2015 - Strasbourg

5. Situationen i Burundi (indgivne beslutningsforslag)

Redegørelse fra næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik: Situationen i Burundi (2015/2723(RSP))

Forhandlingen havde fundet sted den 10. juni 2015 (punkt 14 i protokollen af 10.6.2015).

Beslutningsforslag fremsat som afslutning på forhandlingen (forretningsordenens artikel 123, stk. 2):

- Charles Tannock og Mark Demesmaeker for ECR-Gruppen om situationen i Burundi (2015/2723(RSP)) (B8-0657/2015);

- Louis Michel, Gérard Deprez og Pavel Telička for ALDE-Gruppen om situationen i Burundi (2015/2723(RSP)) (B8-0658/2015);

- Maria Heubuch, Judith Sargentini, Heidi Hautala, Barbara Lochbihler, Igor Šoltes og Davor Škrlec for Verts/ALE-Gruppen om Burundi (2015/2723(RSP)) (B8-0665/2015);

- Gianni Pittella, Maria Arena, Linda McAvan, Elena Valenciano, Marlene Mizzi, Kati Piri, Alessia Maria Mosca, Goffredo Maria Bettini, Doru-Claudian Frunzulică, Victor Negrescu og Viorica Dăncilă for S&D-Gruppen om situationen i Burundi (2015/2723(RSP)) (B8-0666/2015);

- Rolandas Paksas, Ignazio Corrao og Fabio Massimo Castaldo for EFDD-Gruppen om situationen i Burundi (2015/2723(RSP)) (B8-0667/2015);

- Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Pablo Iglesias, Lola Sánchez Caldentey, Sabine Lösing, Paloma López Bermejo og Merja Kyllönen for GUE/NGL-Gruppen om situationen i Burundi (2015/2723(RSP)) (B8-0668/2015);

- Davor Ivo Stier, Cristian Dan Preda, Joachim Zeller, Lorenzo Cesa, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Mariya Gabriel, Francesc Gambús, Michael Gahler, Maurice Ponga, Tokia Saïfi og Lara Comi for PPE-Gruppen om situationen i Burundi (2015/2723(RSP)) (B8-0669/2015).

Afstemning: punkt 12.11 i protokollen af 9.7.2015.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik