Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Neljapäev, 9. juuli 2015 - Strasbourg

5. Olukord Burundis (esitatud resolutsiooni ettepanekud)

Komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avaldus: Olukord Burundis (2015/2723(RSP))

Arutelu toimus 10. juunil 2015 (10.6.2015 protokolli punkt 14).

Kodukorra artikli 123 lõike 2 alusel arutelu lõpus esitatud resolutsiooni ettepanekud:

- Charles Tannock ja Mark Demesmaeker fraktsiooni ECR nimel olukorra kohta Burundis (2015/2723(RSP)) (B8-0657/2015);

- Louis Michel, Gérard Deprez ja Pavel Telička fraktsiooni ALDE nimel olukorra kohta Burundis (2015/2723(RSP)) (B8-0658/2015);

- Maria Heubuch, Judith Sargentini, Heidi Hautala, Barbara Lochbihler, Igor Šoltes ja Davor Škrlec fraktsiooni Verts/ALE nimel Burundi kohta (2015/2723(RSP)) (B8-0665/2015);

- Gianni Pittella, Maria Arena, Linda McAvan, Elena Valenciano, Marlene Mizzi, Kati Piri, Alessia Maria Mosca, Goffredo Maria Bettini, Doru-Claudian Frunzulică, Victor Negrescu ja Viorica Dăncilă fraktsiooni S&D nimel olukorra kohta Burundis (2015/2723(RSP)) (B8-0666/2015);

- Rolandas Paksas, Ignazio Corrao ja Fabio Massimo Castaldo fraktsiooni EFDD nimel olukorra kohta Burundis (2015/2723(RSP)) (B8-0667/2015);

- Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Pablo Iglesias, Lola Sánchez Caldentey, Sabine Lösing, Paloma López Bermejo ja Merja Kyllönen fraktsiooni GUE/NGL nimel olukorra kohta Burundis (2015/2723(RSP)) (B8-0668/2015)

- Davor Ivo Stier, Cristian Dan Preda, Joachim Zeller, Lorenzo Cesa, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Mariya Gabriel, Francesc Gambús, Michael Gahler, Maurice Ponga, Tokia Saïfi ja Lara Comi fraktsiooni PPE nimel olukorra kohta Burundis (2015/2723(RSP)) (B8-0669/2015).

Hääletus: 9.7.2015 protokollipunkt 12.11.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika