Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Donderdag 9 juli 2015 - Straatsburg

5. De situatie in Burundi (ingediende ontwerpresoluties)

Verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid: De situatie in Burundi (2015/2723(RSP))

Het debat heeft op 10 juni 2015 plaatsgevonden (punt 14 van de notulen van 10.6.2015).

Ontwerpresoluties, ingediend overeenkomstig artikel 123, lid 2, van het Reglement, tot besluit van het debat:

- Charles Tannock en Mark Demesmaeker, namens de ECR-Fractie, over de situatie in Burundi (2015/2723(RSP)) (B8-0657/2015);

- Louis Michel, Gérard Deprez en Pavel Telička, namens de ALDE-Fractie, over de situatie in Burundi (2015/2723(RSP)) (B8-0658/2015);

- Maria Heubuch, Judith Sargentini, Heidi Hautala, Barbara Lochbihler, Igor Šoltes en Davor Škrlec, namens de Verts/ALE-Fractie, over Burundi (2015/2723(RSP)) (B8-0665/2015);

- Gianni Pittella, Maria Arena, Linda McAvan, Elena Valenciano, Marlene Mizzi, Kati Piri, Alessia Maria Mosca, Goffredo Maria Bettini, Doru-Claudian Frunzulică, Victor Negrescu en Viorica Dăncilă, namens de S&D-Fractie, over de situatie in Burundi (2015/2723(RSP)) (B8-0666/2015);

- Rolandas Paksas, Ignazio Corrao en Fabio Massimo Castaldo, namens de EFDD-Fractie, over de situatie in Burundi (2015/2723(RSP)) (B8-0667/2015);

- Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Pablo Iglesias, Lola Sánchez Caldentey, Sabine Lösing, Paloma López Bermejo en Merja Kyllönen, namens de GUE/NGL-Fractie, over de situatie in Burundi (2015/2723(RSP)) (B8-0668/2015)

- Davor Ivo Stier, Cristian Dan Preda, Joachim Zeller, Lorenzo Cesa, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Mariya Gabriel, Francesc Gambús, Michael Gahler, Maurice Ponga, Tokia Saïfi en Lara Comi, namens de PPE-Fractie, over de situatie in Burundi (2015/2723(RSP)) (B8-0669/2015).

Stemming: punt 12.11 van de notulen van 9.7.2015.

Juridische mededeling - Privacybeleid