Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Joi, 9 iulie 2015 - Strasbourg

5. Situația din Burundi (propuneri de rezoluție depuse)

Declarația Vicepreședintelui Comisiei/ Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate: Situația din Burundi (2015/2723(RSP))

Dezbaterea a avut loc la 10 iunie 2015 (punctul 14 al PV din 10.6.2015).

Propuneri de rezoluție depuse, în temeiul articolului 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, ca încheiere a dezbaterii:

- Charles Tannock și Mark Demesmaeker, în numele Grupului ECR, referitoare la situația din Burundi (2015/2723(RSP)) (B8-0657/2015);

- Louis Michel, Gérard Deprez și Pavel Telička, în numele Grupului ALDE, referitoare la situația din Burundi (2015/2723(RSP)) (B8-0658/2015);

- Maria Heubuch, Judith Sargentini, Heidi Hautala, Barbara Lochbihler, Igor Šoltes și Davor Škrlec, în numele Grupului Verts/ALE, referitoare la Burundi (2015/2723(RSP)) (B8-0665/2015);

- Gianni Pittella, Maria Arena, Linda McAvan, Elena Valenciano, Marlene Mizzi, Kati Piri, Alessia Maria Mosca, Goffredo Maria Bettini, Doru-Claudian Frunzulică, Victor Negrescu și Viorica Dăncilă, în numele Grupului S&D, referitoare la situația din Burundi (2015/2723(RSP)) (B8-0666/2015);

- Rolandas Paksas, Ignazio Corrao și Fabio Massimo Castaldo, în numele Grupului EFDD, referitoare la situația din Burundi (2015/2723(RSP)) (B8-0667/2015);

- Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Pablo Iglesias, Lola Sánchez Caldentey, Sabine Lösing, Paloma López Bermejo și Merja Kyllönen, în numele Grupului GUE/NGL, referitoare la situația din Burundi (2015/2723(RSP)) (B8-0668/2015)

- Davor Ivo Stier, Cristian Dan Preda, Joachim Zeller, Lorenzo Cesa, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Mariya Gabriel, Francesc Gambús, Michael Gahler, Maurice Ponga, Tokia Saïfi și Lara Comi, în numele Grupului PPE, referitoare la situația din Burundi (2015/2723(RSP)) (B8-0669/2015).

Vot: punctul 12.11 al PV din 9.7.2015.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate