Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Štvrtok, 9. júla 2015 - Štrasburg

5. Situácia v Burundi (predložené návrhy uznesení)

Vyhlásenie podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku : Situácia v Burundi (2015/2723(RSP))

Rozprava sa konala 10. júna 2015 (bod 14 zápisnice zo dňa 10.6.2015).

Návrhy uznesení predložené na základe článku 123 ods. 2 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

– Charles Tannock a Mark Demesmaeker v mene skupiny ECR, o situácii v Burundi (2015/2723(RSP)) (B8-0657/2015);

– Louis Michel, Gérard Deprez a Pavel Telička v mene skupiny ALDE, o situácii v Burundi 2015/2723(RSP)) (B8-0658/2015);

– Maria Heubuch, Judith Sargentini, Heidi Hautala, Barbara Lochbihler, Igor Šoltes a Davor Škrlec v mene skupiny Verts/ALE, o Burundi (2015/2723(RSP)) (B8-0665/2015);

– Gianni Pittella, Maria Arena, Linda McAvan, Elena Valenciano, Marlene Mizzi, Kati Piri, Alessia Maria Mosca, Goffredo Maria Bettini, Doru-Claudian Frunzulică, Victor Negrescu a Viorica Dăncilă v mene skupiny S&D, o situácii v Burundi (2015/2723(RSP)) (B8-0666/2015);

– Rolandas Paksas, Ignazio Corrao a Fabio Massimo Castaldo v mene skupiny EFDD, o situácii v Burundi (2015/2723(RSP)) (B8-0667/2015);

– Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Pablo Iglesias, Lola Sánchez Caldentey, Sabine Lösing, Paloma López Bermejo a Merja Kyllönen v mene skupiny GUE/NGL, o situácii v Burundi (2015/2723(RSP)) (B8-0668/2015);

– Davor Ivo Stier, Cristian Dan Preda, Joachim Zeller, Lorenzo Cesa, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Mariya Gabriel, Francesc Gambús, Michael Gahler, Maurice Ponga, Tokia Saïfi a Lara Comi v mene skupiny PPE, o situácii v Burundi (2015/2723(RSP)) (B8-0669/2015).

Hlasovanie: bod 12.11 zápisnice zo dňa 9.7.2015.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia