Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Neljapäev, 9. juuli 2015 - Strasbourg

6. Komisjoni 2016. aasta tööprogrammi koostamine (esitatud resolutsiooni ettepanekud)

Komisjoni avaldus: Komisjoni 2016. aasta tööprogrammi koostamine (2015/2729(RSP))

Arutelu toimus 7. juulil 2015 (7.7.2015 protokolli punkt 9).

Kodukorra artikli 123 lõike 2 alusel arutelu lõpus esitatud resolutsiooni ettepanekud:

- József Szájer fraktsiooni PPE nimel komisjoni 2016. aasta tööprogrammi kohta (2015/2729(RSP)) (B8-0656/2015);

- Bas Eickhout ja Igor Šoltes fraktsiooni Verts/ALE nimel komisjoni 2016. aasta tööprogrammi kohta (2015/2729(RSP)) (B8-0659/2015);

- Nigel Farage, David Borrelli ja Rolandas Paksas fraktsiooni EFDD nimel Euroopa Parlamendi prioriteetide kohta komisjoni 2016. aasta tööprogrammiks (2015/2729(RSP)) (B8-0660/2015);

- Vicky Ford fraktsiooni ECR nimel komisjoni 2016. aasta tööprogrammi kohta (2015/2729(RSP)) (B8-0661/2015);

- Sophia in 't Veld fraktsiooni ALDE nimel Euroopa Parlamendi prioriteetide kohta komisjoni 2016. aasta tööprogrammiks (2015/2729(RSP)) (B8-0662/2015);

- Enrique Guerrero Salom fraktsiooni S&D nimel Euroopa Parlamendi prioriteetide kohta komisjoni 2016. aasta tööprogrammiks (2015/2729(RSP)) (B8-0663/2015);

- Martina Michels, Inês Cristina Zuber, Merja Kyllönen, Pablo Iglesias, Fabio De Masi, Neoklis Sylikiotis, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo, Lidia Senra Rodríguez, Javier Couso Permuy, Ángela Vallina, Takis Hadjigeorgiou, Stefan Eck, Tania González Peñas ja Marisa Matias fraktsiooni GUE/NGL nimel Euroopa Parlamendi prioriteetide kohta seoses komisjoni 2016. aasta tööprogrammiga (2015/2729(RSP)) (B8-0664/2015).

Hääletus: 9.7.2015 protokollipunkt 12.5.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika