Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Joi, 9 iulie 2015 - Strasbourg

6. Pregătirea programului de lucru al Comisiei pentru 2016 (propuneri de rezoluție depuse)

Declarație a Comisiei: Pregătirea programului de lucru al Comisiei pentru 2016 (2015/2729(RSP))

Dezbaterea a avut loc la 7 iulie 2015 (punctul 9 al PV din 7.7.2015).

Propuneri de rezoluție depuse, în temeiul articolului 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, ca încheiere a dezbaterii:

- József Szájer, în numele Grupului PPE, referitoare la programul de lucru al Comisiei pe 2016 (2015/2729(RSP)) (B8-0656/2015);

- Bas Eickhout și Igor Šoltes, în numele Grupului Verts/ALE, referitoare la programul de lucru al Comisiei pentru anul 2016 (2015/2729(RSP)) (B8-0659/2015);

- Nigel Farage, David Borrelli și Rolandas Paksas, în numele Grupului EFDD, referitoare la prioritățile Parlamentului European pentru programul de lucru al Comisiei pentru 2016 (2015/2729(RSP)) (B8-0660/2015);

- Vicky Ford, în numele Grupului ECR, referitoare la programul de lucru al Comisiei pentru 2016 (2015/2729(RSP)) (B8-0661/2015);

- Sophia in 't Veld, în numele Grupului ALDE, referitoare la prioritățile Parlamentului European privind programul de lucru al Comisiei pentru 2016 (2015/2729(RSP)) (B8-0662/2015);

- Enrique Guerrero Salom, în numele Grupului S&D, referitoare la prioritățile Parlamentului European privind programul de lucru al Comisiei pentru 2016 (2015/2729(RSP)) (B8-0663/2015);

- Martina Michels, Inês Cristina Zuber, Merja Kyllönen, Pablo Iglesias, Fabio De Masi, Neoklis Sylikiotis, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo, Lidia Senra Rodríguez, Javier Couso Permuy, Ángela Vallina, Takis Hadjigeorgiou, Stefan Eck, Tania González Peñas și Marisa Matias, în numele Grupului GUE/NGL, referitoare la prioritățile Parlamentului pentru programul de lucru al Comisiei pentru 2016 (2015/2729(RSP)) (B8-0664/2015).

Vot: punctul 12.5 al PV din 9.7.2015.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate