Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2013/0451(NLE)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0176/2015

Predkladané texty :

A8-0176/2015

Rozpravy :

PV 09/07/2015 - 9
CRE 09/07/2015 - 9

Hlasovanie :

PV 09/07/2015 - 12.2
CRE 09/07/2015 - 12.2
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2015)0267

Zápisnica
Štvrtok, 9. júla 2015 - Štrasburg

9. Najvyššie povolené hodnoty rádioaktívnej kontaminácie spôsobenej jadrovou haváriou * (rozprava)
CRE

Správa o návrhu nariadenia Rady, ktorým sa ustanovujú najvyššie povolené hodnoty rádioaktívnej kontaminácie v potravinách a krmivách spôsobenej jadrovou haváriou alebo iným prípadom rádiologického núdzového stavu [COM(2013)0943 - C7-0045/2014- 2013/0451(NLE)] - Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín. Spravodajkyňa: Esther Herranz García (A8-0176/2015)

Giovanni La Via (v zastúpení spravodajkyne) uviedol správu.

V rozprave vystúpil Günther Oettinger (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Giovanni La Via v mene skupiny PPE, Claudiu Ciprian Tănăsescu v mene skupiny S&D, Julie Girling v mene skupiny ECR, Marit Paulsen v mene skupiny ALDE, Josu Juaristi Abaunz v mene skupiny GUE/NGL, Michèle Rivasi v mene skupiny Verts/ALE, Piernicola Pedicini v mene skupiny EFDD, Mireille D'Ornano v mene skupiny ENF, Elisabeth Köstinger, Nicola Caputo, Estefanía Torres Martínez, Klaus Buchner, Marijana Petir, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Michèle Rivasi, a Pilar Ayuso, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Michèle Rivasi.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Krzysztof Hetman, Maria Grapini, Notis Marias, Lidia Senra Rodríguez a Doru-Claudian Frunzulică.

Vystúpili: Günther Oettinger a Giovanni La Via.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 12.2 zápisnice zo dňa 9.7.2015.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia