Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2014/2256(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0209/2015

Внесени текстове :

A8-0209/2015

Разисквания :

PV 09/07/2015 - 10
CRE 09/07/2015 - 10

Гласувания :

PV 09/07/2015 - 12.9
CRE 09/07/2015 - 12.9
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2015)0273

Протокол
Четвъртък, 9 юли 2015 г. - Страсбург

10. Хармонизиране на някои аспекти на авторското право и на сродните му права (разискване)
CRE

Доклад относно прилагането на Директива 2001/29/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 22 май 2001 г. относно хармонизирането на някои аспекти на авторското право и сродните му права в информационното общество [2014/2256(INI)] - Комисия по правни въпроси. Докладчик: Julia Reda (A8-0209/2015)

Julia Reda представи доклада.

Изказа се Günther Oettinger (член на Комисията).

Изказаха се: José Blanco López (докладчик по становището на комисията ITRE), Catherine Stihler (докладчик по становището на комисията IMCO), Isabella Adinolfi (докладчик по становището на комисията CULT), Therese Comodini Cachia, от името на групата PPE, Mary Honeyball, от името на групата S&D, Ангел Джамбазки, от името на групата ECR, Jean-Marie Cavada, от името на групата ALDE, Jiří Maštálka, от името на групата GUE/NGL, Max Andersson, от името на групата Verts/ALE, Joëlle Bergeron, от името на групата EFDD, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, за да зададе въпрос „синя карта“ на Joëlle Bergeron, на който тя не отговори, тъй като беше напуснала залата, Gilles Lebreton, от името на групата ENF, Udo Voigt, независим член на ЕП, Tadeusz Zwiefka, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Sajjad Karim, и Dietmar Köster.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Ildikó GÁLL-PELCZ
Заместник-председател

Изказаха се: Dawid Bohdan Jackiewicz, António Marinho e Pinto, Liadh Ní Riada, Heidi Hautala, Laura Ferrara, Dominique Bilde, Angelika Niebler, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Julia Reda, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Vicky Ford, Antanas Guoga, Kostas Chrysogonos, Tim Aker, Mario Borghezio, Pavel Svoboda, Enrico Gasbarra, Peter van Dalen, Juan Carlos Girauta Vidal, Isabella Adinolfi, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Maria Grapini, Marie-Christine Boutonnet, Axel Voss, Silvia Costa, Daniel Dalton, Milan Zver, Virginie Rozière, Pirkko Ruohonen-Lerner, Victor Negrescu, Constance Le Grip, Jytte Guteland, Sergio Gaetano Cofferati и Evelyn Regner.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Ева Паунова, Marc Tarabella, Notis Marias, Kaja Kallas и Luke Ming Flanagan.

Изказаха се: Günther Oettinger и Julia Reda.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 12.9 от протокола от 9.7.2015 г.

Правна информация - Политика за поверителност