Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2014/2256(INI)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0209/2015

Předložené texty :

A8-0209/2015

Rozpravy :

PV 09/07/2015 - 10
CRE 09/07/2015 - 10

Hlasování :

PV 09/07/2015 - 12.9
CRE 09/07/2015 - 12.9
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2015)0273

Zápis
Čtvrtek, 9. července 2015 - Štrasburk

10. Harmonizace určitých aspektů autorského práva a práv s ním souvisejících (rozprava)
CRE

Zpráva o provádění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/29/ES ze dne 22. května 2001 o harmonizaci určitých aspektů autorského práva a práv s ním souvisejících v informační společnosti [2014/2256(INI)] - Výbor pro právní záležitosti. Zpravodajka: Julia Reda (A8-0209/2015)

Julia Reda uvedla zprávu.

Vystoupil Günther Oettinger (člen Komise).

Vystoupili: José Blanco López (navrhovatel výboru ITRE), Catherine Stihler (navrhovatelka výboru IMCO), Isabella Adinolfi (navrhovatelka výboru CULT), Therese Comodini Cachia za skupinu PPE, Mary Honeyball za skupinu S&D, Angel Dzhambazki za skupinu ECR, Jean-Marie Cavada za skupinu ALDE, Jiří Maštálka za skupinu GUE/NGL, Max Andersson za skupinu Verts/ALE, Joëlle Bergeron za skupinu EFDD, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, aby zvednutím modré karty položila otázku Joëlle Bergeron, na kterou posledně jmenovaná neodpověděla, protože opustila jednací sál, Gilles Lebreton za skupinu ENF, Udo Voigt – nezařazený poslanec, Tadeusz Zwiefka, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Sajjad Karim, a Dietmar Köster.

PŘEDSEDNICTVÍ: Ildikó GÁLL-PELCZ
místopředsedkyně

Vystoupili: Dawid Bohdan Jackiewicz, António Marinho e Pinto, Liadh Ní Riada, Heidi Hautala, Laura Ferrara, Dominique Bilde, Angelika Niebler, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Julia Reda, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Vicky Ford, Antanas Guoga, Kostas Chrysogonos, Tim Aker, Mario Borghezio, Pavel Svoboda, Enrico Gasbarra, Peter van Dalen, Juan Carlos Girauta Vidal, Isabella Adinolfi, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Maria Grapini, Marie-Christine Boutonnet, Axel Voss, Silvia Costa, Daniel Dalton, Milan Zver, Virginie Rozière, Pirkko Ruohonen-Lerner, Victor Negrescu, Constance Le Grip, Jytte Guteland, Sergio Gaetano Cofferati a Evelyn Regner.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Eva Paunova, Marc Tarabella, Notis Marias, Kaja Kallas a Luke Ming Flanagan.

Vystoupili: Günther Oettinger a Julia Reda.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 12.9 zápisu ze dne 9.7.2015.

Právní upozornění - Ochrana soukromí