Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2014/2256(INI)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0209/2015

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0209/2015

Keskustelut :

PV 09/07/2015 - 10
CRE 09/07/2015 - 10

Äänestykset :

PV 09/07/2015 - 12.9
CRE 09/07/2015 - 12.9
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2015)0273

Pöytäkirja
Torstai 9. heinäkuuta 2015 - Strasbourg

10. Tekijänoikeuden ja lähioikeuksien tiettyjen piirteiden yhdenmukaistaminen (keskustelu)
CRE

Mietintö tekijänoikeuden ja lähioikeuksien tiettyjen piirteiden yhdenmukaistamisesta tietoyhteiskunnassa 22. toukokuuta 2001 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2001/29/EY täytäntöönpanosta [2014/2256(INI)] - Oikeudellisten asioiden valiokunta. Esittelijä: Julia Reda (A8-0209/2015)

Julia Reda esitteli mietinnön.

Günther Oettinger (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: José Blanco López (ITRE-valiokunnan lausunnon valmistelija), Catherine Stihler (IMCO-valiokunnan lausunnon valmistelija), Isabella Adinolfi (CULT-valiokunnan lausunnon valmistelija), Therese Comodini Cachia PPE-ryhmän puolesta, Mary Honeyball S&D-ryhmän puolesta, Angel Dzhambazki ECR-ryhmän puolesta, Jean-Marie Cavada ALDE-ryhmän puolesta, Jiří Maštálka GUE/NGL-ryhmän puolesta, Max Andersson Verts/ALE-ryhmän puolesta, Joëlle Bergeron EFDD-ryhmän puolesta, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, joka esitti sinistä korttia nostamalla kysymyksen, johon Joëlle Bergeron ei vastannut, koska hän oli poistunut istuntosalista, Gilles Lebreton ENF-ryhmän puolesta, sitoutumaton Udo Voigt, Tadeusz Zwiefka, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Sajjad Karim, ja Dietmar Köster.

Puhetta johti
varapuhemies Ildikó GÁLL-PELCZ

Puheenvuorot: Dawid Bohdan Jackiewicz, António Marinho e Pinto, Liadh Ní Riada, Heidi Hautala, Laura Ferrara, Dominique Bilde, Angelika Niebler, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Julia Reda, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Vicky Ford, Antanas Guoga, Kostas Chrysogonos, Tim Aker, Mario Borghezio, Pavel Svoboda, Enrico Gasbarra, Peter van Dalen, Juan Carlos Girauta Vidal, Isabella Adinolfi, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Maria Grapini, Marie-Christine Boutonnet, Axel Voss, Silvia Costa, Daniel Dalton, Milan Zver, Virginie Rozière, Pirkko Ruohonen-Lerner, Victor Negrescu, Constance Le Grip, Jytte Guteland, Sergio Gaetano Cofferati ja Evelyn Regner.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Eva Paunova, Marc Tarabella, Notis Marias, Kaja Kallas ja Luke Ming Flanagan.

Puheenvuorot: Günther Oettinger ja Julia Reda.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 9.7.2015, kohta 12.9.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö