Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2014/2256(INI)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0209/2015

Előterjesztett szövegek :

A8-0209/2015

Viták :

PV 09/07/2015 - 10
CRE 09/07/2015 - 10

Szavazatok :

PV 09/07/2015 - 12.9
CRE 09/07/2015 - 12.9
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2015)0273

Jegyzőkönyv
2015. július 9., Csütörtök - Strasbourg

10. A szerzői és szomszédos jogok egyes vonatkozásainak összehangolása (vita)
CRE

Jelentés az információs társadalomban a szerzői és szomszédos jogok egyes vonatkozásainak összehangolásáról szóló, 2001. május 22-i 2001/29/EK európai parlamenti és a tanácsi irányelv végrehajtásáról [2014/2256(INI)] - Jogi Bizottság. Előadó: Julia Reda (A8-0209/2015)

Julia Reda előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Günther Oettinger (a Bizottság tagja).

Felszólal: José Blanco López (az ITRE bizottság véleményének előadója), Catherine Stihler (az IMCO bizottság véleményének előadója), Isabella Adinolfi (a CULT bizottság véleményének előadója), Therese Comodini Cachia, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Mary Honeyball, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Angel Dzhambazki, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Jean-Marie Cavada, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Jiří Maštálka, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Max Andersson, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Joëlle Bergeron, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, aki kékkártyás kérdést intéz a következő képviselőhöz: Joëlle Bergeron, aki – mivel korábban elhagyta az üléstermet – nem válaszol a kérdésre, Gilles Lebreton, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Udo Voigt, független, Tadeusz Zwiefka, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Sajjad Karim, és Dietmar Köster.

ELNÖKÖL:
GÁLL-PELCZ Ildikó alelnök

Felszólal: Dawid Bohdan Jackiewicz, António Marinho e Pinto, Liadh Ní Riada, Heidi Hautala, Laura Ferrara, Dominique Bilde, Angelika Niebler, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Julia Reda, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Vicky Ford, Antanas Guoga, Kostas Chrysogonos, Tim Aker, Mario Borghezio, Pavel Svoboda, Enrico Gasbarra, Peter van Dalen, Juan Carlos Girauta Vidal, Isabella Adinolfi, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Maria Grapini, Marie-Christine Boutonnet, Axel Voss, Silvia Costa, Daniel Dalton, Milan Zver, Virginie Rozière, Pirkko Ruohonen-Lerner, Victor Negrescu, Constance Le Grip, Jytte Guteland, Sergio Gaetano Cofferati és Evelyn Regner.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Eva Paunova, Marc Tarabella, Notis Marias, Kaja Kallas és Luke Ming Flanagan.

Felszólal: Günther Oettinger és Julia Reda.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2015.7.9-i jegyzőkönyv, 12.9. pont .

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat