Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2014/2256(INI)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0209/2015

Pateikti tekstai :

A8-0209/2015

Debatai :

PV 09/07/2015 - 10
CRE 09/07/2015 - 10

Balsavimas :

PV 09/07/2015 - 12.9
CRE 09/07/2015 - 12.9
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2015)0273

Protokolas
Ketvirtadienis, 2015 m. liepos 9 d. - Strasbūras

10. Autorių teisių ir gretutinių teisių informacinėje visuomenėje tam tikrų aspektų suderinimas (diskusijos)
CRE

Pranešimas dėl 2001 m. gegužės 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2001/29/EB dėl autorių teisių ir gretutinių teisių informacinėje visuomenėje tam tikrų aspektų suderinimo įgyvendinimo [2014/2256(INI)] - Teisės reikalų komitetas. Pranešėja: Julia Reda (A8-0209/2015)

Julia Reda pristatė savo pranešimą.

Kalbėjo Günther Oettinger (Komisijos narys).

Kalbėjo: José Blanco López (ITRE komiteto nuomonės referentas), Catherine Stihler (IMCO komiteto nuomonės referentė), Isabella Adinolfi (CULT komiteto nuomonės referentė), Therese Comodini Cachia PPE frakcijos vardu, Mary Honeyball S&D frakcijos vardu, Angel Dzhambazki ECR frakcijos vardu, Jean-Marie Cavada ALDE frakcijos vardu, Jiří Maštálka GUE/NGL frakcijos vardu, Max Andersson Verts/ALE frakcijos vardu, Joëlle Bergeron EFDD frakcijos vardu, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein (pateikė mėlynosios kortelės klausimą Joëlle Bergeron, į kurį ši neatsakė, nes jau buvo išėjusi iš posėdžių salės), Gilles Lebreton ENF frakcijos vardu, nepriklausomas Parlamento narys Udo Voigt, Tadeusz Zwiefka (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Sajjad Karim) ir Dietmar Köster.

PIRMININKAVO: Ildikó GÁLL-PELCZ
Pirmininko pavaduotoja

Kalbėjo: Dawid Bohdan Jackiewicz, António Marinho e Pinto, Liadh Ní Riada, Heidi Hautala, Laura Ferrara, Dominique Bilde, Angelika Niebler, (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Julia Reda), Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Vicky Ford, Antanas Guoga, Kostas Chrysogonos, Tim Aker, Mario Borghezio, Pavel Svoboda, Enrico Gasbarra, Peter van Dalen, Juan Carlos Girauta Vidal, Isabella Adinolfi (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Maria Grapini), Marie-Christine Boutonnet, Axel Voss, Silvia Costa, Daniel Dalton, Milan Zver, Virginie Rozière, Pirkko Ruohonen-Lerner, Victor Negrescu, Constance Le Grip, Jytte Guteland, Sergio Gaetano Cofferati ir Evelyn Regner.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Eva Paunova, Marc Tarabella, Notis Marias, Kaja Kallas ir Luke Ming Flanagan.

Kalbėjo: Günther Oettinger ir Julia Reda.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2015 07 09 protokolo 12.9 punktas.

Teisinė informacija - Privatumo politika