Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2014/2256(INI)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0209/2015

Ingediende teksten :

A8-0209/2015

Debatten :

PV 09/07/2015 - 10
CRE 09/07/2015 - 10

Stemmingen :

PV 09/07/2015 - 12.9
CRE 09/07/2015 - 12.9
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2015)0273

Notulen
Donderdag 9 juli 2015 - Straatsburg

10. Harmonisatie van bepaalde aspecten van het auteursrecht en de naburige rechten (debat)
CRE

Verslag over de tenuitvoerlegging van Richtlijn 2001/29/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 mei 2001 betreffende de harmonisatie van bepaalde aspecten van het auteursrecht en de naburige rechten in de informatiemaatschappij [2014/2256(INI)] - Commissie juridische zaken. Rapporteur: Julia Reda (A8-0209/2015)

Julia Reda leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Günther Oettinger (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door José Blanco López (rapporteur voor advies van de Commissie ITRE), Catherine Stihler (rapporteur voor advies van de Commissie IMCO), Isabella Adinolfi (rapporteur voor advies van de Commissie CULT), Therese Comodini Cachia, namens de PPE-Fractie, Mary Honeyball, namens de S&D-Fractie, Angel Dzhambazki, namens de ECR-Fractie, Jean-Marie Cavada, namens de ALDE-Fractie, Jiří Maštálka, namens de GUE/NGL-Fractie, Max Andersson, namens de Verts/ALE-Fractie, Joëlle Bergeron, namens de EFDD-Fractie, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, om een "blauwe kaart"-vraag te stellen aan Joëlle Bergeron, waarop deze niet ingaat omdat zij de vergaderzaal verlaten heeft, Gilles Lebreton, namens de ENF-Fractie, Udo Voigt, niet-fractiegebonden lid, Tadeusz Zwiefka, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Sajjad Karim, en Dietmar Köster.

VOORZITTER: Ildikó GÁLL-PELCZ
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Dawid Bohdan Jackiewicz, António Marinho e Pinto, Liadh Ní Riada, Heidi Hautala, Laura Ferrara, Dominique Bilde, Angelika Niebler, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Julia Reda, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Vicky Ford, Antanas Guoga, Kostas Chrysogonos, Tim Aker, Mario Borghezio, Pavel Svoboda, Enrico Gasbarra, Peter van Dalen, Juan Carlos Girauta Vidal, Isabella Adinolfi, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Maria Grapini, Marie-Christine Boutonnet, Axel Voss, Silvia Costa, Daniel Dalton, Milan Zver, Virginie Rozière, Pirkko Ruohonen-Lerner, Victor Negrescu, Constance Le Grip, Jytte Guteland, Sergio Gaetano Cofferati en Evelyn Regner.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Eva Paunova, Marc Tarabella, Notis Marias, Kaja Kallas en Luke Ming Flanagan.

Het woord wordt gevoerd door Günther Oettinger en Julia Reda.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 12.9 van de notulen van 9.7.2015.

Juridische mededeling - Privacybeleid