Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2014/2256(INI)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0209/2015

Teksty złożone :

A8-0209/2015

Debaty :

PV 09/07/2015 - 10
CRE 09/07/2015 - 10

Głosowanie :

PV 09/07/2015 - 12.9
CRE 09/07/2015 - 12.9
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2015)0273

Protokół
Czwartek, 9 lipca 2015 r. - Strasburg

10. Harmonizacja niektórych aspektów praw autorskich i pokrewnych (debata)
CRE

Sprawozdanie w sprawie wdrożenia dyrektywy 2001/29/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 maja 2001 r. w sprawie harmonizacji niektórych aspektów praw autorskich i pokrewnych w społeczeństwie informacyjnym [2014/2256(INI)] - Komisja Prawna. Sprawozdawczyni: Julia Reda (A8-0209/2015)

Julia Reda przedstawiła sprawozdanie.

Głos zabrał Günther Oettinger (członek Komisji).

Głos zabrali: José Blanco López (sprawozdawca komisji opiniodawczej ITRE), Catherine Stihler (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej IMCO), Isabella Adinolfi (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej CULT), Therese Comodini Cachia w imieniu grupy PPE, Mary Honeyball w imieniu grupy S&D, Angel Dzhambazki w imieniu grupy ECR, Jean-Marie Cavada w imieniu grupy ALDE, Jiří Maštálka w imieniu grupy GUE/NGL, Max Andersson w imieniu grupy Verts/ALE, Joëlle Bergeron w imieniu grupy EFDD, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, aby zadać pytanie przez podniesienie niebieskiej kartki Joëlle Bergeron, na które ta ostatnia nie odpowiedziała, gdyż opuściła salę posiedzeń plenarnych, Gilles Lebreton w imieniu grupy ENF, Udo Voigt niezrzeszony, Tadeusz Zwiefka, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Sajjada Karima, i Dietmar Köster.

PRZEWODNICTWO: Ildikó GÁLL-PELCZ
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrali: Dawid Bohdan Jackiewicz, António Marinho e Pinto, Liadh Ní Riada, Heidi Hautala, Laura Ferrara, Dominique Bilde, Angelika Niebler, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Julię Redę, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Vicky Ford, Antanas Guoga, Kostas Chrysogonos, Tim Aker, Mario Borghezio, Pavel Svoboda, Enrico Gasbarra, Peter van Dalen, Juan Carlos Girauta Vidal, Isabella Adinolfi, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Marię Grapini, Marie-Christine Boutonnet, Axel Voss, Silvia Costa, Daniel Dalton, Milan Zver, Virginie Rozière, Pirkko Ruohonen-Lerner, Victor Negrescu, Constance Le Grip, Jytte Guteland, Sergio Gaetano Cofferati i Evelyn Regner.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Eva Paunova, Marc Tarabella, Notis Marias, Kaja Kallas i Luke Ming Flanagan.

Głos zabrali: Günther Oettinger i Julia Reda.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 12.9 protokołu z dnia 9.7.2015.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności