Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2014/2256(INI)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0209/2015

Texte depuse :

A8-0209/2015

Dezbateri :

PV 09/07/2015 - 10
CRE 09/07/2015 - 10

Voturi :

PV 09/07/2015 - 12.9
CRE 09/07/2015 - 12.9
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2015)0273

Proces-verbal
Joi, 9 iulie 2015 - Strasbourg

10. Armonizarea anumitor aspecte ale dreptului de autor și drepturilor conexe (dezbatere)
CRE

Raport referitor la Directiva 2001/29/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 22 mai 2001 privind armonizarea anumitor aspecte ale dreptului de autor și drepturilor conexe în societatea informațională (2014/2256(INI)) - Comisia pentru afaceri juridice. Raportoare: Julia Reda (A8-0209/2015)

Julia Reda și-a prezentat raportul.

A intervenit Günther Oettinger (membru al Comisiei).

Au intervenit: José Blanco López (raportorul pentru aviz al Comisiei ITRE), Catherine Stihler (raportoarea pentru aviz a Comisiei IMCO), Isabella Adinolfi (raportoarea pentru aviz a Comisiei CULT), Therese Comodini Cachia, în numele Grupului PPE, Mary Honeyball, în numele Grupului S&D, Angel Dzhambazki, în numele Grupului ECR, Jean-Marie Cavada, în numele Grupului ALDE, Jiří Maštálka, în numele Grupului GUE/NGL, Max Andersson, în numele Grupului Verts/ALE, Joëlle Bergeron, în numele Grupului EFDD, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, pentru a adresa o întrebare în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” lui Joëlle Bergeron, care nu a răspuns, întrucât părăsise deja hemiciclul, Gilles Lebreton, în numele Grupului ENF, Udo Voigt, neafiliat, Tadeusz Zwiefka, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Sajjad Karim, și Dietmar Köster.

A PREZIDAT: Ildikó GÁLL-PELCZ
Vicepreședintă

Au intervenit: Dawid Bohdan Jackiewicz, António Marinho e Pinto, Liadh Ní Riada, Heidi Hautala, Laura Ferrara, Dominique Bilde, Angelika Niebler, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Julia Reda, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Vicky Ford, Antanas Guoga, Kostas Chrysogonos, Tim Aker, Mario Borghezio, Pavel Svoboda, Enrico Gasbarra, Peter van Dalen, Juan Carlos Girauta Vidal, Isabella Adinolfi, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Maria Grapini, Marie-Christine Boutonnet, Axel Voss, Silvia Costa, Daniel Dalton, Milan Zver, Virginie Rozière, Pirkko Ruohonen-Lerner, Victor Negrescu, Constance Le Grip, Jytte Guteland, Sergio Gaetano Cofferati și Evelyn Regner.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Eva Paunova, Marc Tarabella, Notis Marias, Kaja Kallas și Luke Ming Flanagan.

Au intervenit: Günther Oettinger și Julia Reda.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 12.9 al PV din 9.7.2015.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate