Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2014/2256(INI)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0209/2015

Predkladané texty :

A8-0209/2015

Rozpravy :

PV 09/07/2015 - 10
CRE 09/07/2015 - 10

Hlasovanie :

PV 09/07/2015 - 12.9
CRE 09/07/2015 - 12.9
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2015)0273

Zápisnica
Štvrtok, 9. júla 2015 - Štrasburg

10. Zosúladenie niektorých aspektov autorských práv a s nimi súvisiacich práv (rozprava)
CRE

Správa o vykonávaní smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/29/ES z 22. mája 2001 o zosúladení niektorých aspektov autorských práv a s nimi súvisiacich práv v informačnej spoločnosti [2014/2256(INI)] - Výbor pre právne veci. Spravodajkyňa: Julia Reda (A8-0209/2015)

Julia Reda uviedla správu.

V rozprave vystúpil Günther Oettinger (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: José Blanco López (spravodajca výboru ITRE požiadaného o stanovisko), Catherine Stihler (spravodajkyňa výboru IMCO požiadaného o stanovisko), Isabella Adinolfi (spravodajkyňa výboru CULT požiadaného o stanovisko), Therese Comodini Cachia v mene skupiny PPE, Mary Honeyball v mene skupiny S&D, Angel Dzhambazki v mene skupiny ECR, Jean-Marie Cavada v mene skupiny ALDE, Jiří Maštálka v mene skupiny GUE/NGL, Max Andersson v mene skupiny Verts/ALE, Joëlle Bergeron v mene skupiny EFDD, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, ktorá zdvihnutím modrej karty položila otázku Joëlle Bergeronovej, ktorá na ňu neodpovedala, pretože odišla z rokovacej sály, Gilles Lebreton v mene skupiny ENF, Udo Voigt – nezaradený poslanec, Tadeusz Zwiefka, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Sajjad Karim, a Dietmar Köster.

PREDSEDNÍCTVO: Ildikó GÁLL-PELCZ
podpredsedníčka

Vystúpili títo poslanci: Dawid Bohdan Jackiewicz, António Marinho e Pinto, Liadh Ní Riada, Heidi Hautala, Laura Ferrara, Dominique Bilde, Angelika Niebler, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Julia Reda, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Vicky Ford, Antanas Guoga, Kostas Chrysogonos, Tim Aker, Mario Borghezio, Pavel Svoboda, Enrico Gasbarra, Peter van Dalen, Juan Carlos Girauta Vidal, Isabella Adinolfi, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Maria Grapini, Marie-Christine Boutonnet, Axel Voss, Silvia Costa, Daniel Dalton, Milan Zver, Virginie Rozière, Pirkko Ruohonen-Lerner, Victor Negrescu, Constance Le Grip, Jytte Guteland, Sergio Gaetano Cofferati a Evelyn Regner.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Eva Paunova, Marc Tarabella, Notis Marias, Kaja Kallas a Luke Ming Flanagan.

Vystúpili: Günther Oettinger a Julia Reda.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 12.9 zápisnice zo dňa 9.7.2015.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia