Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2014/2231(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0177/2015

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0177/2015

Συζήτηση :

PV 09/07/2015 - 11
CRE 09/07/2015 - 11

Ψηφοφορία :

PV 09/07/2015 - 12.10
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2015)0274

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 9 Ιουλίου 2015 - Στρασβούργο

11. Αξιολόγηση των δραστηριοτήτων του Ευρωπαϊκού Ταμείου για τη Δημοκρατία (EED) (σύντομη παρουσίαση)
CRE

Έκθεση με τη νέα προσέγγιση της ΕΕ όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία - αξιολόγηση των δραστηριοτήτων του Ευρωπαϊκού Ταμείου για τη Δημοκρατία (EED) από την ίδρυσή του [2014/2231(INI)] - Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Andrzej Grzyb (A8-0177/2015)

Ο Andrzej Grzyb προβαίνει στην παρουσίαση.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Jiří Pospíšil, Doru-Claudian Frunzulică, Mark Demesmaeker, Ivan Jakovčić, Reinhard Bütikofer, Ignazio Corrao, Kinga Gál και Νότης Μαριάς.

Παρεμβαίνει η Cecilia Malmström (Μέλος της Επιτροπής).

Η εξέταση του σημείου αυτού περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 12.10 των Συνοπτικών Πρακτικών της 9.7.2015.

(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 11.55 εν αναμονή της ώρας των ψηφοφοριών και επαναλαμβάνεται στις 12.00.)

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Rainer WIELAND
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Margrete Auken, Martina Anderson, Steven Woolfe και Paul Rübig.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου