Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2015/2697(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B8-0676/2015

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 09/07/2015 - 12.4
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2015)0269

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 9 Ιουλίου 2015 - Στρασβούργο

12.4. Ευρωπαϊκό θεματολόγιο για την ασφάλεια (ψηφοφορία)

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0676/2015 και B8-0679/2015 (2015/2697(RSP))

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 4)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2015)0269)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου