Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2015/2760(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :

Előterjesztett szövegek :

RC-B8-0680/2015

Viták :

Szavazatok :

PV 09/07/2015 - 12.6
CRE 09/07/2015 - 12.6
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2015)0270

Jegyzőkönyv
2015. július 9., Csütörtök - Strasbourg

12.6. A jemeni helyzet (szavazás)
CRE

Állásfoglalásra irányuló indítványok B8-0680/2015, B8-0681/2015, B8-0682/2015, B8-0683/2015, B8-0686/2015, B8-0687/2015 és B8-0688/2015 (2015/2760(RSP))

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 6. pont)

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY RC-B8-0680/2015

(amely a B8-0680/2015, B8-0681/2015, B8-0682/2015, B8-0683/2015, B8-0686/2015 és B8-0687/2015 helyébe lép):

előterjesztették a következő képviselők:

- Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Jacek Saryusz-Wolski, Elmar Brok, Ramona Nicole Mănescu, Michèle Alliot-Marie, David McAllister, Claude Rolin, Michael Gahler, Mariya Gabriel, Davor Ivo Stier és Ramón Luis Valcárcel Siso, a(z) PPE képviselőcsoport nevében;

- Victor Boştinaru, Enrique Guerrero Salom, Elena Valenciano, Richard Howitt, Afzal Khan, Josef Weidenholzer, Ana Gomes, Alessia Maria Mosca, Nicola Caputo, Marlene Mizzi, Norbert Neuser, Brando Benifei, Maria Grapini, Marc Tarabella, Krystyna Łybacka, Doru-Claudian Frunzulică, Vilija Blinkevičiūtė, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Simona Bonafè, Demetris Papadakis, Tonino Picula, Liisa Jaakonsaari, Zigmantas Balčytis, Goffredo Maria Bettini, Eric Andrieu, Momchil Nekov, Miroslav Poche, Julie Ward, Hugues Bayet, Szanyi Tibor, Neena Gill, José Blanco López, Claudia Tapardel, Patrizia Toia, Damiano Zoffoli és Theresa Griffin, a(z) S&D képviselőcsoport nevében;

- Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Angel Dzhambazki, Jana Žitňanská, Beatrix von Storch, Ashley Fox, Ryszard Czarnecki, Raffaele Fitto, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Marcus Pretzell, Remo Sernagiotto, Marek Jurek és Branislav Škripek, a(z) ECR képviselőcsoport nevében;

- Marietje Schaake, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marielle de Sarnez, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, Antanas Guoga, Filiz Hyusmenova, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Alexander Graf Lambsdorff, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl és Johannes Cornelis van Baalen, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében;

- Javier Couso Permuy, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében;

- Alyn Smith, Barbara Lochbihler, Bodil Valero, Meszerics Tamás és Davor Škrlec, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében.

Elfogadva. (P8_TA(2015)0270)

(A B8-0688/2015 állásfoglalásra irányuló indítvány tárgytalan.)

Felszólalások

Javier Couso Permuy, aki szóbeli módosítást terjeszt elő a 2. módosításhoz, amelyet nem fogadnak el, mivel több mint 40 képviselő ellenzi annak figyelembevételét.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat