Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2015/2760(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumentu lietošanas cikli :

Iesniegtie teksti :

RC-B8-0680/2015

Debates :

Balsojumi :

PV 09/07/2015 - 12.6
CRE 09/07/2015 - 12.6
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2015)0270

Protokols
Ceturtdiena, 2015. gada 9. jūlijs - Strasbūra

12.6. Stāvoklis Jemenā (balsošana)
CRE

Rezolūciju priekšlikumi B8-0680/2015, B8-0681/2015, B8-0682/2015, B8-0683/2015, B8-0686/2015, B8-0687/2015 un B8-0688/2015 (2015/2760(RSP)).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 6. punkts)

KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS RC-B8-0680/2015

(aizstāj B8-0680/2015, B8-0681/2015, B8-0682/2015, B8-0683/2015, B8-0686/2015 un B8-0687/2015)

Iesnieguši šādi deputāti:

- Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Jacek Saryusz-Wolski, Elmar Brok, Ramona Nicole Mănescu, Michèle Alliot-Marie, David McAllister, Claude Rolin, Michael Gahler, Mariya Gabriel, Davor Ivo Stier un Ramón Luis Valcárcel Siso PPE grupas vārdā;

- Victor Boştinaru, Enrique Guerrero Salom, Elena Valenciano, Richard Howitt, Afzal Khan, Josef Weidenholzer, Ana Gomes, Alessia Maria Mosca, Nicola Caputo, Marlene Mizzi, Norbert Neuser, Brando Benifei, Maria Grapini, Marc Tarabella, Krystyna Łybacka, Doru-Claudian Frunzulică, Vilija Blinkevičiūtė, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Simona Bonafè, Demetris Papadakis, Tonino Picula, Liisa Jaakonsaari, Zigmantas Balčytis, Goffredo Maria Bettini, Eric Andrieu, Momchil Nekov, Miroslav Poche, Julie Ward, Hugues Bayet, Tibor Szanyi, Neena Gill, José Blanco López, Claudia Tapardel, Patrizia Toia, Damiano Zoffoli un Theresa Griffin S&D grupas vārdā;

- Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Angel Dzhambazki, Jana Žitňanská, Beatrix von Storch, Ashley Fox, Ryszard Czarnecki, Raffaele Fitto, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Marcus Pretzell, Remo Sernagiotto, Marek Jurek un Branislav Škripek ECR grupas vārdā;

- Marietje Schaake, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marielle de Sarnez, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, Antanas Guoga, Filiz Hyusmenova, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Alexander Graf Lambsdorff, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl un Johannes Cornelis van Baalen ALDE grupas vārdā;

- Javier Couso Permuy GUE/NGL grupas vārdā;

- Alyn Smith, Barbara Lochbihler, Bodil Valero, Tamás Meszerics un Davor Škrlec Verts/ALE grupas vārdā.

Pieņemts (P8_TA(2015)0270).

(Rezolūcijas priekšlikums B8-0688/2015 vairs nav spēkā.)

Uzstāšanās

Javier Couso Permuy ierosināja mutisku grozījumu grozījumam Nr. 2, taču to nepieņēma, jo vairāk nekā 40 deputāti iebilda pret tā ņemšanu vērā.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika