Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Четвъртък, 9 юли 2015 г. - Страсбург

12.7. Предизвикателства, свързани със сигурността в региона на Близкия Изток и Северна Африка, и перспективи за политическа стабилност (гласуване)

Доклад относно предизвикателствата, свързани със сигурността в региона на Близкия Изток и Северна Африка, и перспективи за политическа стабилност [2014/2229(INI)] – Комисия по външни работи. Докладчик: Vincent Peillon (A8-0193/2015)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 7)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P8_TA(2015)0271)

Правна информация - Политика за поверителност