Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Torsdagen den 9 juli 2015 - Strasbourg

12.7. Säkerhetsutmaningarna i Mellanöstern och Nordafrika och utsikterna till politisk stabilitet (omröstning)

Betänkande om säkerhetsutmaningarna i Mellanöstern och Nordafrika och utsikterna till politisk stabilitet [2014/2229(INI)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Vincent Peillon (A8-0193/2015)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 7)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2015)0271)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy