Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2015/2002(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0194/2015

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0194/2015

Συζήτηση :

PV 08/07/2015 - 16
CRE 08/07/2015 - 16

Ψηφοφορία :

PV 09/07/2015 - 12.8
CRE 09/07/2015 - 12.8
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2015)0272

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 9 Ιουλίου 2015 - Στρασβούργο

12.8. Αναθεώρηση της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας (ψηφοφορία)
CRE

Έκθεση σχετικά με την αναθεώρηση της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας [2015/2002(INI)] - Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Eduard Kukan (A8-0194/2015)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 8)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2015)0272)

Παρεμβάσεις

Ο Eduard Kukan (εισηγητής) προτείνει προφορική τροπολογία στην τροπολογία 3, η οποία κρατείται.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου