Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2015/2723(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

RC-B8-0657/2015

Разисквания :

Гласувания :

PV 09/07/2015 - 12.11
CRE 09/07/2015 - 12.11
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2015)0275

Протокол
Четвъртък, 9 юли 2015 г. - Страсбург

12.11. Положението в Бурунди (гласуване)
CRE

Разискването се състоя на 10 юни 2015 г. (точка 14 от протокола от 10.6.2015 г).

Предложенията за резолюции бяха обявени на 9 юли 2015 г. (точка 4 от протокола от 9.7.2015 г).

Предложения за резолюция B8-0657/2015, B8-0658/2015, B8-0665/2015, B8-0666/2015, B8-0667/2015, B8-0668/2015 и B8-0669/2015 (2015/2723(RSP))

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 11)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ RC-B8-0657/2015

(за замяна на B8-0657/2015, B8-0658/2015, B8-0665/2015, B8-0666/2015, B8-0667/2015, B8-0668/2015 и B8-0669/2015):

внесени от следните членове на ЕП:

Davor Ivo Stier, Cristian Dan Preda, Joachim Zeller, Lorenzo Cesa, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Мария Габриел, Francesc Gambús, Michael Gahler, Maurice Ponga, Lara Comi и Antonio Tajani, от името на групата PPE;

Gianni Pittella, Maria Arena, David Martin, Linda McAvan, Elena Valenciano, Marlene Mizzi, Kati Piri, Alessia Maria Mosca, Goffredo Maria Bettini, Doru-Claudian Frunzulică, Victor Negrescu, Kashetu Kyenge и Norbert Neuser, от името на групата S&D;

Charles Tannock и Mark Demesmaeker, от името на групата ECR;

Louis Michel, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marielle de Sarnez, Frédérique Ries, Pavel Telička и Ivo Vajgl, от името на групата ALDE;

Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Stelios Kouloglou и Kostadinka Kuneva, от името на групата GUE/NGL;

Maria Heubuch, Bodil Valero, Judith Sargentini, Michèle Rivasi и Jordi Sebastià, от името на групата Verts/ALE;

Fabio Massimo Castaldo и Ignazio Corrao, от името на групата EFDD.

приема се (P8_TA(2015)0275)

Изказвания

Louis Michel, за да предложи устно изменение на параграф 2, което беше прието.

Правна информация - Политика за поверителност