Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2015/2723(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :

Esitatud tekstid :

RC-B8-0657/2015

Arutelud :

Hääletused :

PV 09/07/2015 - 12.11
CRE 09/07/2015 - 12.11
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2015)0275

Protokoll
Neljapäev, 9. juuli 2015 - Strasbourg

12.11. Olukord Burundis (hääletus)
CRE

Arutelu toimus 10. juunil 2015 (10.6.2015 protokollipunkt 14).

Resolutsiooni ettepanekutest teatati 9. juulil 2015 (9.7.2015 protokolli punkt 4).

Resolutsiooni ettepanekud B8-0657/2015, B8-0658/2015, B8-0665/2015, B8-0666/2015, B8-0667/2015, B8-0668/2015 ja B8-0669/2015 (2015/2723(RSP))

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 11)

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK RC-B8-0657/2015

(asendades B8-0657/2015, B8-0658/2015, B8-0665/2015, B8-0666/2015, B8-0667/2015, B8-0668/2015 ja B8-0669/2015):

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:

- Davor Ivo Stier, Cristian Dan Preda, Joachim Zeller, Lorenzo Cesa, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Mariya Gabriel, Francesc Gambús, Michael Gahler, Maurice Ponga, Lara Comi ja Antonio Tajani fraktsiooni PPE nimel;

- Gianni Pittella, Maria Arena, David Martin, Linda McAvan, Elena Valenciano, Marlene Mizzi, Kati Piri, Alessia Maria Mosca, Goffredo Maria Bettini, Doru-Claudian Frunzulică, Victor Negrescu, Kashetu Kyenge ja Norbert Neuser fraktsiooni S&D nimel;

- Charles Tannock ja Mark Demesmaeker fraktsiooni ECR nimel;

- Louis Michel, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marielle de Sarnez, Frédérique Ries, Pavel Telička ja Ivo Vajgl fraktsiooni ALDE nimel;

- Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Stelios Kouloglou ja Kostadinka Kuneva fraktsiooni GUE/NGL nimel;

- Maria Heubuch, Bodil Valero, Judith Sargentini, Michèle Rivasi ja Jordi Sebastià fraktsiooni Verts/ALE nimel;

- Fabio Massimo Castaldo ja Ignazio Corrao fraktsiooni EFDD nimel.

Vastu võetud P8_TA(2015)0275)

Sõnavõtud

Louis Michel, kes esitas punkti 2 kohta suulise muudatusettepaneku, mis võeti vastu.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika