Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2015/2723(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B8-0657/2015

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 09/07/2015 - 12.11
CRE 09/07/2015 - 12.11
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2015)0275

Pöytäkirja
Torstai 9. heinäkuuta 2015 - Strasbourg

12.11. Burundin tilanne (äänestys)
CRE

Keskustelu käytiin 10. kesäkuuta 2015 (istunnon pöytäkirja 10.6.2015, kohta 14).

Päätöslauselmaesityksistä on ilmoitettu 9. heinäkuuta 2015 (istunnon pöytäkirja 9.7.2015, kohta 4).

Päätöslauselmaesitykset B8-0657/2015, B8-0658/2015, B8-0665/2015, B8-0666/2015, B8-0667/2015, B8-0668/2015 ja B8-0669/2015 (2015/2723(RSP))

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 11)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B8-0657/2015

(korvaa päätöslauselmaesitykset B8-0657/2015, B8-0658/2015, B8-0665/2015, B8-0666/2015, B8-0667/2015, B8-0668/2015 ja B8-0669/2015)

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

- Davor Ivo Stier, Cristian Dan Preda, Joachim Zeller, Lorenzo Cesa, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Mariya Gabriel, Francesc Gambús, Michael Gahler, Maurice Ponga, Lara Comi ja Antonio Tajani PPE-ryhmän puolesta

- Gianni Pittella, Maria Arena, David Martin, Linda McAvan, Elena Valenciano, Marlene Mizzi, Kati Piri, Alessia Maria Mosca, Goffredo Maria Bettini, Doru-Claudian Frunzulică, Victor Negrescu, Kashetu Kyenge ja Norbert Neuser S&D-ryhmän puolesta

- Charles Tannock ja Mark Demesmaeker ECR-ryhmän puolesta

- Louis Michel, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marielle de Sarnez, Frédérique Ries, Pavel Telička ja Ivo Vajgl ALDE-ryhmän puolesta

- Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Stelios Kouloglou ja Kostadinka Kuneva GUE/NGL-ryhmän puolesta

- Maria Heubuch, Bodil Valero, Judith Sargentini, Michèle Rivasi ja Jordi Sebastià Verts/ALE-ryhmän puolesta

- Fabio Massimo Castaldo ja Ignazio Corrao EFDD-ryhmän puolesta.

Hyväksyttiin (P8_TA(2015)0275)

Puheenvuorot:

Louis Michel esitti 2 kohtaan suullisen tarkistuksen, joka hyväksyttiin.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö